Czaputowicz: Wejście do UE marzeniem polskich rządów po 1989 r.

Wystąpienie szefa MSZ w Sejmie nt. polskiej polityki zagranicznej `19, źródło twitter sejm RP

Wystąpienie szefa MSZ w Sejmie nt. polskiej polityki zagranicznej `19, źródło twitter sejm RP

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przypomniał wczoraj w Sejmie, że marzeniem wszystkich rządów po 1989 r. było członkostwo w UE. Przedstawiając zadania tegorocznej polityki zagranicznej oświadczył jednak, że propozycja KE uzależniająca wypłaty z budżetu UE od stanu praworządności w państwach, którym pieniądze są przyznawane, jest nie do przyjęcia.

 

Minister podkreślił, że „wypłata tych środków jest traktatowym zobowiązaniem”, a unijne instytucje nie powinny przekraczać swoich kompetencji.

Około dwugodzinnej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku Jacka Czaputowicza wysłuchali w czwartek (14 marca) prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści i korpus dyplomatyczny.

Dorównać najbardziej rozwiniętym państwom UE

Szef MSZ podkreślił, że zwieńczeniem starań wszystkich rządów utworzonych po zwycięstwie Solidarności w 1989 roku było przystąpienie Polski do UE. “Członkostwo w Unii Europejskiej stało się trwałą płaszczyzną modernizacji naszego państwa, naszej gospodarki i naszej polityki zagranicznej” – zauważył. Na dowód przypomniał, że w 2004 roku, czyli roku uzyskania unijnego członkostwa, PKB Polski w przeliczeniu na osobę stanowił 47 proc. średniej UE, natomiast dziś jest to już 70 proc.

Amerykanie nie zbudują stałej bazy wojskowej w Polsce

Rząd nie zdołał przekonać Ameryki do budowy stałej bazy w naszym kraju. W grę wchodzi tylko niewielki wzrost obecności. Pentagon o 10 proc. obniży koszty na wschodniej flance NATO. I mamy się cieszyć, bo jak nie – wróci temat żydowskiego …

“Celem rządu jest dorównanie w nieodległej przyszłości najbardziej rozwiniętym państwom Unii pod względem poziomu życia, czemu sprzyja wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc.” – poinformował Czaputowicz. Zwrócił uwagę, że majowe wybory do PE rozpoczną nowy cykl instytucjonalny. “Tworzy to możliwość i potrzebę refleksji nad priorytetami, do których realizacji powinniśmy dążyć” – stwierdził i zapewnił, że polska dyplomacja będzie aktywna w debacie o przyszłości  Unii.

15-lecie największego w historii rozszerzenia UE w  Warszawie

Szef MSZ poinformował też, że 1 maja – w 15. rocznicę przystąpienia Polski i innych państw regionu do Unii – na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego – do Warszawy przyjadą przywódcy państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. W tym największym w historii Unii rozszerzeniu członkostwo we Wspólnocie uzyskało 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

“Chcemy wspólnie obchodzić tę ważną dla obywateli Europy Środkowej rocznicę, a zarazem wyrazić opinię regionu co do pożądanych kierunków dalszego rozwoju Unii Europejskiej” – oświadczył minister. Podkreślił przy tym, że Polska opowiada się „za silną Unią, cieszącą się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów”. ”Unią, która wspiera wyrównywanie poziomów życia obywateli wszystkich państw członkowskich. Unią, która w pełni wykorzystuje potencjał drzemiący we wspólnym rynku oraz przestrzega czterech swobód: przepływu towarów, kapitału, osób i usług” – dodał szef MSZ.

Zwiększyć rolę parlamentów narodowych

Jacek Czaputowicz zapowiedział także, że Polska będzie działać na rzecz odbudowy zaufania obywateli do unijnych instytucji. “Nadrzędnym celem musi być przywrócenie Unii Europejskiej pełnej, pozbawionej wątpliwości legitymizacji, odzyskanie zaufania wyborców do europejskich instytucji i ich zdolności do rozwiązywania rzeczywistych problemów ludzi” – uważa minister. Jego zdaniem reformie unijnego systemu powinien towarzyszyć realny mandat demokratyczny, udzielany w ramach narodowego procesu wyborczego. “Kluczową rolę odgrywać powinny parlamenty narodowe, które odzwierciedlają wolę obywateli państw naszej Wspólnoty” – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Instytucje wspólnotowe nie mogą przekraczać swoich kompetencji

W ocenie Czaputowicza zagrożeniem dla UE są obecnie ruchy populistyczne zarówno z  lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Jego zdaniem są one objawem kryzysu, z którym boryka się Unia, a nie jego przyczyną. “Instytucje unijne powinny działać w oparciu o kompetencje określone w traktatach i realizować cele, które służą interesom jej wszystkich członków” – ocenił szef MSZ. Zwrócił przy tym uwagę, że UE jest nie tylko platformą współpracy państw członkowskich, ale także forum ścierania się ich interesów. “Umiejętność zabiegania o swój interes jest miarą dojrzałości państwa. Dbając o przyszłość Europy, zabiegamy też o racje Polski” – podkreślił.

20. rocznica przystąpienia Polski do NATO

Dokładnie 20 lat temu w amerykańskiej miejscowości Independence w stanie Missouri ówcześni szefowie dyplomacji Polski, Czech i Węgier podpisali dokumenty o wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekazano je pełniącej wówczas funkcję sekretarz stanu USA Madeleine Albright.
 

Ceremonia podpisania dokumentów przez ministra spraw …

Pieniądze z budżetu UE a praworządność

Minister spraw zagranicznych przypomniał, że kształt przyszłego budżetu UE rozstrzygać się będzie już w nowym układzie sił politycznych w PE i w nowym składzie KE.  Powtórzył polskie władze opowiadają się przeciwko redukcji unijnego budżetu i są zwolennikami utrzymania wysokiego poziomu finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Ponownie zadeklarował też gotowość do stosownego zwiększenia polskiej składki.

Czaputowicz przypomniał, że transfer funduszy unijnych jest rekompensatą za otwarcie rynków gospodarek słabszych na konkurencję gospodarek silniejszych, z czego te ostatnie czerpią poważne korzyści. Według niego „niedobór środków po brexicie powinien być zrekompensowany rezygnacją z rabatów budżetowych i wzrostem składek pozostałych państw członkowskich” Odniósł się również do zastrzeżeń KE pod adresem Polski i podnoszonych przez Komisję kwestii przestrzegania praworządności w Polsce.

”Nie do przyjęcia jest propozycja Komisji uzależnienia wypłaty środków z budżetu Wspólnot od aktualnie ocenianego stanu praworządności w państwach, którym środki te są przyznawane. Wypłata tych środków jest traktatowym zobowiązaniem” – oświadczył szef MSZ.  Podkreślił, że „w propozycji KE uderza brak precyzji kryteriów oceny praworządności, silnie obniżony próg blokowania decyzji, a przede wszystkim brak podstaw prawnych do takich działań”.

Brexit bez umowy najgorszym scenariuszem

Szef MSZ podkreślił, że brexit stanowi poważne wyzwanie dla UE. “Wynegocjowana umowa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej gwarantuje prawa obywateli, wpłaty brytyjskie do budżetu UE oraz daje pewność przedsiębiorcom w postaci okresu przejściowego” – podkreślił. Czaputowicz przypomniał przy tym, że na wypadek tzw. twardego brexitu rząd brytyjski przedstawił plan ochrony obywateli UE, w tym Polaków, a rząd polski przyjął pakiet rozwiązań legislacyjnych chroniących prawa mieszkających w naszym kraju Brytyjczyków. “Stoimy jednak na stanowisku, że brexit bez umowy to najgorszy scenariusz, dlatego będziemy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą uzyskać akceptację dla wynegocjowanego porozumienia” – zapowiedział szef MSZ z trybuny sejmowej.

Polska przykładem dla innych państw NATO

Minister spraw zagranicznych przypomniał m.in., że w Polsce stacjonują wojska NATO, a w Elblągu powstało wielonarodowe dowództwo koordynujące działania Sojuszu na jego wschodniej flance. Przypomniał też, że kolejny rok trwają prace nad powstaniem bazy antyrakietowej w Redzikowie jako stałej bazy wojsk USA o strategicznym znaczeniu. Dodał, że Polska opowiada się za utrzymaniem przez NATO polityki „otwartych drzwi” i zabiega o wsparcie Sojuszu dla naszych wschodnich sąsiadów.

Minister podkreślił, że już teraz Polska wydaje na obronę 2 proc. PKB, a najpóźniej do roku 2030 osiągną one 2,5 proc. PKB. “Nasze wysiłki w tym zakresie są dostrzegane przez władze NATO i sojuszników” – powiedział i zwrócił uwagę, że nasz kraj stawiany jest innym za przykład. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Polska jest gotowa ponosić współodpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Zwrócił uwagę, że Polska „w sposób pragmatyczny” podchodzi do rozwoju współpracy obronnej w UE i   podkreślił, że „budowa tak zwanej autonomii strategicznej Unii Europejskiej nie może odbywać się kosztem NATO i osłabiania więzi transatlantyckich”.

Premier Morawiecki: Chcemy wpływać na los Europy

Premier Mateusz Morawiecki, który na sobotniej konwencji PiS wystąpił po Jarosławie Kaczyńskim, znacznie więcej czasu niż lider PiS poświęcił problematyce europejskiej. Zapowiedział m.in., że politycy tej partii będą w UE walczyć o polskie interesy i o wpływ na los Europy.

Stosunki Polska-USA

Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na konsekwentnie umacnianie strategicznego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, kluczowym sojusznikiem w NATO. Podał przy tym – jako przykłady rozwijania “z powodzeniem” dialogu politycznego na wysokim szczeblu – m.in. wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie w 2017 roku, zeszłoroczną wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie, a także wizytę wiceprezydenta Michaela Pence’a oraz sekretarza stanu Michaela Pompeo w Polsce w zeszłym miesiącu.

Według szefa polskiego MSZ odnowiona deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym rozszerza możliwości wsparcia administracji USA realizacji polskich priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, współpracy w sektorze energetycznym oraz pogłębienia wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji. Czaputowicz poinformował przy tym, że służyć temu będą planowane jeszcze w tym roku wizyty o charakterze gospodarczym w USA, zarówno prezydenta, jak i premiera.

Bezpieczeństwo energetyczne

Minister powiedział również, że jednym z celów polskiej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, co jest możliwe jedynie poprzez uniezależnienie się od rosyjskich dostaw gazu. Ma temu służyć m.in. współpraca między Polską a USA. “Konsekwentnie przeciwstawiamy się realizacji projektu Nord Stream 2 i popieramy krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie” – podkreślił Czaputowicz. Dodał, że kluczowym projektem dla bezpieczeństwa dostaw gazu jest budowa gazociągu Baltic Pipe (łączącego Polskę przez Danię i Norwegię ze złożami gazu na Morzu Północnym).

Polska wciąż nie chce euro

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin uważa, że wejście do strefy euro jest obecnie dla Polski niekorzystne, bo – jak argumentował wczoraj – przyniosłoby to gwałtowny wzrost cen.

Sytuacja na Wschodzie

Zdaniem szefa MSZ duże wyzwanie dla Polski stanowi sytuacja na Wschodzie. Przypomniał, że Rosja kontynuuje agresywną politykę wobec Ukrainy, czego ostatnim przejawem jest konflikt w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. W ocenie ministra “ewentualny dialog z Federacją Rosyjską”  jest możliwy w ramach struktur euroatlantyckich i europejskich pod warunkiem wszakże spełnienia przez Moskwę “postulatów społeczności międzynarodowej”. “W szczególności domagamy się uwolnienia uwięzionych przez Rosję ukraińskich marynarzy, zwrotu ukraińskich statków i przywrócenia pełnej swobody żeglugi między Morzem Azowskim a właściwą częścią Morza Czarnego” – wyjaśnił Czaputowicz. Zaapelował również o wykonanie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku prezydenckiego samolotu Tu-154M.

Szef polskiej dyplomacji zapewnił także o poparciu integralności terytorialnej Ukrainy i przekonywał do dialogu historycznego z władzami tego państwa. “Warunkiem stawianym przez stronę polską jest cofnięcie zakazu ekshumacji szczątków ludności polskiej, który jest dla nas niezrozumiały w świetle standardów cywilizacyjnych. Liczymy na właściwe decyzje strony ukraińskiej w tym względzie” – podkreślił minister.

Przypomniał ponadto, że w wymiarze regionalnym Polska jest liderem we wdrażaniu programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Według kryterium budżetowego program Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 jest największym programem transgranicznym w Unii Europejskiej.

Stosunki z Izraelem

Mówiąc o relacjach polsko-izraelskich, Czaputowicz zaznaczył, że podpisanie w czerwcu zeszłego roku wspólnej deklaracji premierów obu państw zamyka spór wokół nowelizacji ustawy o IPN. Zauważył jednak “ze smutkiem i konsternacją”, że niektórzy politycy izraelscy wciąż kierują “pod adresem Polski i Polaków niesprawiedliwe oskarżenia”. Zwrócił jednak uwagę, że pierwsze wymierne efekty przynoszą „energiczne działania” instytucji państwowych i dyplomacji w procesie upowszechniania wiedzy o historii Polski.

Zapewnił przy tym o gotowości Polski do kontynuowania współpracy z Izraelem, w tym do dyskusji na trudne tematy związane ze wspólną historią. “Nie godzimy się jednak na wypowiedzi, które powielają fałszywe stereotypy, posługują się uproszczoną wizją tragicznych losów obu narodów” – zastrzegł w czwartek w Sejmie. “Podstawą naszego dialogu powinna być otwartość, wzajemne zrozumienie i szacunek dla racji drugiej strony” – podkreślił.

Relacje z Niemcami i Francją

Czaputowicz oświadczył, że najważniejszym sąsiadem i partnerem Polski w UE są Niemcy, które “są ważnym państwem Unii Europejskiej, a ich decyzje mają kluczowe znaczenie dla kierunku reform tej organizacji”. Przyznał,  że “w wielu obszarach mamy zbieżne stanowiska”, np. w kwestii czterech swobód na wspólnym rynku. Według szefa MSZ rząd z satysfakcją odnotowuje również dbałość Niemiec o to, by przekształcenia strefy euro nie przyczyniły się do zwiększenia podziałów wewnątrz Unii. Uznanie budzi także – jego zdaniem – postawa Berlina w kwestii podtrzymywania sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Krymie i w Donbasie.

Jednak Polska opowiada się przeciwko budowie Nord Stream 2, który “nie służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE”, a także ma inną wizje przyszłości Wspólnoty. “Nasze wątpliwości budzi koncepcja Europy wielu prędkości, działania protekcjonistyczne czy wskazujące na stosowanie podwójnych standardów wobec państw członkowskich Unii Europejskiej” – wyliczał szef polskiej dyplomacji w sejmowym expose.

Polska dołącza do elektromobilnego paktu Niemiec i Francji

Jeszcze w marcu rząd Polski zdecyduje, ile wyłoży na wsparcie produkcji akumulatorów aut na prąd w ramach projektu stworzonego przez Niemcy i Francję – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
 

W Berlinie 18 marca odbędzie się polsko-niemieckie forum gospodarcze dotyczące …

Dodał, że strona Polska dostrzega także potrzebę dyskusji na tematy historyczne, do czego okazją będą obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. “Ważnym tematem do dyskusji między naszymi państwami pozostaje również kwestia reparacji z tytułu II wojny światowej” – przypomniał ponadto minister.

Podobnie jest w stosunkach z Francją, która “jest dla nas ważnym punktem odniesienia w sprawach europejskich, polityczno-wojskowych i gospodarczych”, a jej obraz  “jako szermierza wolności ludów przeciw absolutystycznym monarchiom jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze”. Polska docenia bowiem udział Francji we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO np. w Estonii, a od minionego roku także na Litwie, ale – również z Francją – różnią nas wizje przyszłości Wspólnoty. Jacek Czaputowicz podkreślił ponadto, że obok rozwijania relacji bilateralnych z Francją i Niemcami, polski rząd chciałby odnowić współpracę z obydwoma państwami w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Współpraca z państwami Europy Środkowo-Wschodniej

Szef MSZ zwrócił również uwagę, że ważnym elementem procesu integracji europejskiej jest rozwój współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ocenie najważniejsze fora współpracy regionalnej to Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza i Bukareszteńska Dziewiątka. Przypomniał także o reaktywowaniu Grupy Przyjaciół Polityki Spójności, w ramach której – jak podkreślił – trwają prace nad jak najlepszym kształtem wieloletnich ram finansowych. Czaputowicz dodał, że Polska aktywnie wspiera ponadto integrację europejską państw Bałkanów Zachodnich.

Minister Czaputowicz mówił też o kontaktach z państwami obszaru poradzieckiego, Ameryki Łacińskiej oraz z państwami Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Podkreślił m.in., że warszawska konferencja bliskowschodnia przyczyniła się do umocnienia naszych relacji z państwami Półwyspu Arabskiego. “Będziemy kontynuować i wykorzystywać tę współpracę w dwustronnym wymiarze politycznym i gospodarczym, jak również w kontekście działań na rzecz bezpieczeństwa regionalnego i globalnego” – zapowiedział szef MSZ.

Nord Stream 2 będzie gotowy w tym roku?

Szef największej w PE grupy politycznej – Europejskiej Partii Ludowej – niemiecki europoseł Manfred Weber, który dziś rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce, oświadczył, że jest przeciwny budowie gazociągu Nord Stream 2.
 

Natomiast polski minister energii Krzysztof Tchórzewski choć przyznał, że uzgodnione …

Polityka zagraniczna sprawą narodową

“Polityka zagraniczna państwa jest sprawą narodową, a nie partyjną” –  oświadczył Czaputowicz podkreślając, że rolą ministra spraw zagranicznych jest zdobywanie dla niej ponadpartyjnego poparcia. “Ufam, że główne kierunki polityki zagranicznej – troska o bezpieczeństwo i rozwój państwa, poparcie dla budowy sprawnej, skutecznej, spójnej Unii Europejskiej, posiadającej silny mandat demokratyczny, współpraca regionalna w Europie Środkowej, wsparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej naszych sąsiadów, to sprawy, które nas ponadpartyjnie łączą” – powiedział na koniec prosząc Sejm o przyjęcie informacji dotyczącej tegorocznych zadań polskiej polityki zagranicznej.

Opozycja jednak krytycznie odniosła się przedstawionej informacji zarzucając rządowi „traktowanie Unii Europejskiej jak bankomatu”, brak wizji polityki europejskiej oraz popsucie relacji Polski między innymi z Izraelem, USA i Ukrainą oraz zapowiadając głosowanie przeciwko jej przyjęciu. Klub .Nowoczesnej złożył nawet wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ.