Bałkany Zachodnie nadal ważne dla UE?

Sternicy unijnej dyplomacji. Federica Mogherini odpowiadała za politykę zagraniczną UE w latach 2014-2019. Josep Borrell będzie sprawuję swoją funkcję od 1 grudnia 2019 r. // Zdjęcie via twitter @FedericaMog

Z wizytą do państw Bałkanów Zachodnich wkrótce uda się nowy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To będzie jedna z pierwszych zagranicznych wizyt Hiszpana. Ma stanowić potwierdzenie zainteresowania Brukseli regionem.

 

 

Nowy wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odwiedzi wkrótce Belgrad i Prisztinę. Sytuacja Kosowa oraz państw Bałkanów Zachodnich ma należeć do priorytetów Hiszpana. „Jeśli my, Europejczycy, nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, nie możemy być potęgą światową” – powiedział Josep Borell.

Kolejne NIE dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z dwom krajami Bałkanów Zachodnich została odłożona. Przeciwne temu były Francja, Holandia i Dania. Większość państw członkowskich obawia się, że taki obrót spraw podkopie pozycję UE w regionie.

 

Na rozmowy akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną …

Wzmocnienie zespołu ds. Bałkanów

Zanim jednak dojdzie do pierwszych rozmów z politykami z Serbii, Kosowa i innych państw regionu, w poniedziałek (2 grudnia) w Brukseli zatwierdzono nowych członków zespołu prasowego Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za dialog między Serbią i Kosowem oraz politykę sąsiedztwa i rozszerzenia.

Nowym rzecznikiem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, zajmującym się takimi kwestiami, jak dialog Belgrad-Prisztina, został Peter Stano. Z kolei Ana Pisonero będzie odpowiedzialna za politykę sąsiedztwa i rozszerzenia pod przewodnictwem nowego komisarza Olivera Varhely’ego z Węgier.

W przeszłości Stano pracował dla słowackich mediów publicznych, BBC i Deutsche Welle. Był również rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji.

Pisonero pracowała jako dziennikarka m.in. w Europa Press. Po swoim wyborze Hiszpanka powiedziała, że celem nowej Komisji Europejskiej jest zbliżenie Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej.

„Dyskusje na temat reformy polityki rozszerzenia toczą się między państwami członkowskimi. Bałkany Zachodnie muszą przedstawić swoje pomysły i rozwiązać problemy, gdy zostaną o to poproszone” – powiedziała Pisonero.

Była rzeczniczka ds. Polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Maja Kocijančič przejęła funkcję członka gabinetu i doradcy ds. Komunikacji, Olivera Varhelyiego.

Francja przedstawia nowe zasady rozszerzenia UE

„Stopniowe stowarzyszanie” ma być francuską receptą na kryzys rozszerzenia Unii Europejskiej. Paryż proponuje zmiany w dotychczasowym procesie akcesyjnym.

 

 

Październikowe „nie” dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią wzbudziło obawy o działanie na niekorzyść pozycji Unii Europejskiej na Bałkanach. Na rozpoczęcie …

Wyboista droga do UE

Status kandydata do UE z państw regionu posiada Albania (od 2014 r.), Czarnogóra (od 2010 r.) Macedonia Północna (od 2005), Serbia (od 2012 r.). Wszystkie te kraje, z wyjątkiem Albanii i Macedonii Północnej, rozpoczęły negocjacje ws. członkostwa. Natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo są państwami stowarzyszonymi.

Ponadto w ramach procesu berlińskiego zainicjowanego przez Niemcy w 2014 r. rozpoczęto współpracę regionalną krajów Bałkanów Zachodnich, stanowiącą kontynuację polityki rozszerzenia Unii Europejskiej.

Pomimo wsparcia znacznej większości krajów UE, w tym Polski, dla polityki rozszerzenia nie wiadomo, kiedy dojdzie do finalizacji rozmów akcesyjnych z poszczególnymi państwami Bałkanów. Główną przeszkodą jest sprzeciw niektórych stolic na kontynuację rozszerzenia w tym kierunku. UE już trzykrotnie zablokowała start rozmów z Albanią i Macedonią Północną (czerwiec 2018 r. i 2019 r. oraz październik 2019 r.).

Do głównych przeciwników należą Francja, Holandia i Dania. Większość państw członkowskich obawia się, że taki obrót spraw podkopie pozycję UE w regionie, jednak Holandia i Dania argumentują, że kandydaci najpierw muszą uporać się z wyzwaniami wewnętrznymi, jak korupcja, a dopiero potem myśleć o dołączeniu do UE. Dodatkowo Francja opowiada się za potrzebą reform procesu akcesyjnego.

Szymański: Europa Środkowa jest najbardziej proeuropejską częścią UE

Rozszerzenie UE jest szansą, a nie problemem. Prezydent Macron myli się głęboko w tej kwestii i swoją postawą przyczynia się do osłabienia Wspólnoty – przekonuje minister Konrad Szymański* w rozmowie z EURACTIV.pl.

 

 

Łukasz Gadzała, Mateusz Kucharczyk, EURACTIV.pl: Czy priorytety nowej Komisji …

Propozycje zmian

Dwa tygodnie temu Paryż przedstawił propozycje zmian, które maja zostać poddane dyskusji wśród państw członkowskich. Zmiany przewidują zastąpienie dotychczasowych rozmów akcesyjnych obejmujących 35 „rozdziałów” europejskiego prawa (acquis communautaire), ideą „stopniowego stowarzyszenia”.

Nowy model dzieli proces akcesyjny na siedem etapów. Pokonanie każdego z nich jest związane z uzyskaniem dostępu do wybranych programów i funduszy UE. Należą do nich: praworządność i prawa podstawowe, edukacja i badania, zatrudnienie i sprawy społeczne, finanse, jednolity rynek, polityka rolna sprawy zagraniczne i „inne”.

I tak np. państwo, które uporałoby się z II etapem dotyczącym edukacji i badań, uzyskałoby dostęp do finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”. Wejście do unii bankowej przewidziano po IV etapie, a dostęp do funduszy strukturalnych po V. Zamiarem Paryża jest uporządkowanie procesu akcesyjnego, aby uniknąć otwierania jednocześnie kilku „rozdziałów” w miejsce przejrzystego harmonogramu.

Francji zależy także na skróceniu rozmów. Emmanuel Macron wielokrotnie argumentował, że ostatnie lata przyniosły zbyt wolny postęp w unijnej polityce rozszerzenia na Bałkanach oraz niezadowalające korzyści dla mieszkańców regionu. Serbia uzyskała w 2012 r. status kraju kandydującego. W styczniu 2014 r. rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Obecnie na 35 „rozdziałów” Belgrad otworzył 16, a 2 tymczasowo zamknięto.

Rozszerzenie UE na Bałkany Zachodnie: Niekończąca się historia?

Na powolnym tempie rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie najbardziej tracą obywatele państw regionu – przekonują dziennikarze z Albanii, Chorwacji, Macedonii Północnej i Serbii.

 

 

Oczekiwanie przez państwa Bałkanów Zachodnich na zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską przypomina sytuację …