Austria: Sprzeciw wobec embargo na gaz z Rosji. „Nie” dla członkostwa w NATO

Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg, źródło: Flickr/Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, © BMEIA/Gruber, (CC BY 2.0)

Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg, źródło: Flickr/Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, © BMEIA/Gruber, (CC BY 2.0)

Austriacki minister spraw zagranicznych przedstawił takie stanowisko swojego kraju podczas międzynarodowej konferencji w Salzburgu. Alexander Schallenberg podkreślił, że Austria chce pozostać „neutralna militarnie”.

 

Szef austriackiej dyplomacji wystąpił na salzburskiej konferencji Global Europe. Alexander Schallenberg po raz kolejny podkreślił, że Wiedeń nie ma zamiaru przystępować do ewentualnego europejskiego embargo na import gazu ziemnego z Rosji.

Austriacki minister spraw zagranicznych uargumentował to stanowisko daleko posuniętym uzależnieniem się jego kraju od importu tego surowca z kierunku rosyjskiego. Schallenberg przekonywał, że Austria na odcięcie się od gazu z Rosji potrzebowałaby dużo czasu i kosztownych przygotowań.

„Wolałbym, abyśmy znajdowali się w innej sytuacji, lecz jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu” – przyznał szef austriackiej dyplomacji. I podtrzymał tym samym prezentowane od tygodni stanowisko władz w Wiedniu co do ewentualnego unijnego embargo na import rosyjskiego gazu ziemnego.

Austria odmawia wstrzymania dostaw gazu z Rosji. Media: Magazyny są prawie puste

„Embargo na gaz to dla Austrii czerwona linia”, stwierdziła w wywiadzie austriacka minister gospodarki Margarete Schramböck.

Austria odrzuca akcesję do NATO

Jednocześnie Schallenberg stwierdził, że „Rosja zawsze pozostanie sąsiadem Europy” oraz zrobił zastrzeżenie, że „Rosja to nie Władimir Putin„. „Obecnie zniknęło całkiem nasze zaufanie do Putina” – dodał szef austriackiej dyplomacji.

Zastrzegł przy tym, że inwazja Rosji na Ukrainę jest „całkowicie nieuzasadniona” i zapowiedział zwiększenie wydatków budżetowych na bezpieczeństwo i obronność Austrii, a także „zintegrowanie kraju z istniejącą już europejską architekturą bezpieczeństwa.”

Ale tym samym zaprzeczył jakoby Austria wzorem Finlandii i Szwecji rozważała wstąpienie do NATO. Schallenberg wykluczył nie tylko samą akcesję, ale nawet polityczną dyskusję na ten temat. Wyjaśnił przy tym, że „Austria jest krajem neutralnym militarnie”.

Dodał jednak, że owa „militarna neutralność” nie oznacza „neutralności politycznej”. „Austria nigdy nie była neutralna politycznie” – podkreślił Schallenberg.