Szef KE ostrzega przed powrotem wojny na Bałkanach

Jean-Claude Juncker, żródło: https://wyborcza.pl/7,75399,22808331,komisja-europejska-zamierza-dzis-wszczac-wobec-polski-postepowanie.html

Jean-Claude Juncker, żródło: http://wyborcza.pl/7,75399,22808331,komisja-europejska-zamierza-dzis-wszczac-wobec-polski-postepowanie.html

Jean-Claude Juncker oświadczył wczoraj (17 kwietnia), że Unia Europejska potrzebuje rozszerzenia o państwa Bałkanów Zachodnich, żeby uniknąć ryzyka nowej wojny w tym regionie. Przyjmowaniu do Wspólnoty nowych członków sprzeciwił się tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron, domagając się wcześniejszej reformy Unii.

 

Dotychczas członkostwo w UE uzyskały jedynie dwa państwa byłej Jugosławii: Słowenia i Chorwacja. Najbliżej wstąpienia do Unii są obecnie Serbia i Czarnogóra – Komisja Europejska zakłada, że powinno to być możliwe w 2025 r. Czekają na to również, choć na pewno w późniejszym terminie,  inne państwa tego regionu: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania oraz Kosowo.

Juncker: Domknąć przepaść między wschodem i zachodem UE

We wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim przewodniczący Komisji Europejskiej  Jean-Claude Juncker zwrócił m.in. uwagę na trudności występujące w stosunkach między państwami członkowskimi wschodniej i zachodniej części UE. “Chciałbym, abyśmy wspólnie doprowadzili do tego, by ta luka, przepaść, która dzieli Europę na Wschód i Zachód, została domknięta, żeby zostały na nowo odnalezione wspólne ambicje” – oświadczył.

Szef KE poruszył również kwestię rozszerzenia Unii Europejskiej. W jego ocenie nieprzyjęcie do niej państw Bałkanów Zachodnich grozi ponownym wybuchem konfliktu w tym regionie.

Szef KE ostrzega przed powrotem wojny na Bałkanach

“W 2003 r. podjęliśmy decyzję o daniu krajom Bałkanów Zachodnich wiarygodnej perspektywy europejskiej” – przypomniał. W jego ocenie perspektywa unijnego członkostwa zapobiega tam powrotowi do tragicznych wydarzeń lat 90.

Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska ogłosiła strategię dla Bałkanów Zachodnich, której celem jest wsparcie unijnego procesu rozszerzenia w regionie, obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię oraz Serbię.
 
Podczas prezentacji strategii (6 lutego) szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreśliła, że przyjęcie Bałkanów Zachodnich …

“Jeśli nie otworzymy się na państwa w tym bardzo skomplikowanym i naznaczonym tragedią regionie, i jeśli nie otworzymy dla nich europejskiej perspektywy, to zobaczymy wojnę wracającą w to miejsce tak, jak widzieliśmy ją w latach 90.” – uważa Juncker. “Nie chcę widzieć, jak wojna wraca na Bałkany” – podkreślił.

W wojnach etnicznych toczonych w latach 90. zginęło tam ponad 100 tys. osób, najwięcej w najbardziej etnicznie zróżnicowanej  Bośni i Hercegowinie (tylko w Srebrenicy w ciągu kilku dni bośniaccy Serbowie zabili ok. 8 tys. muzułmanów).

Przewodniczący Juncker zapewnił także, że bardzo popiera zbliżenie francusko-niemieckie w UE, ale zastrzegł, że Wspólnota nie ogranicza się wyłącznie do dwóch tych dwóch krajów. “Jest nas 28 państw, 27 w przyszłości, a nie tylko Francja i Niemcy” – oświadczył Juncker.

Macron: Rozszerzenie UE po jej reformie

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który uczestniczył we wtorek w Strasburgu w debacie plenarnej nt. przyszłości Unii, i zabrał głos tuż po Junckerze, był jednak odmiennego zdania nt. rozszerzenia UE. Wyraził przekonanie, że zanim Wspólnota otworzy się na nowe państwa musi przeprowadzić wewnętrzną reformę.

Przy obecnie obowiązujących  zasadach rozszerzenie UE do 30 czy nawet 32 państw członkowskich w ciągu najbliższych kilku lat jest jednak – zdaniem francuskiego prezydenta  – “po prostu niewykonalne”. Macron zwrócił przy tym uwagę na zagrożenie, że część Bałkanów odwróci się od Unii w stronę Turcji i Rosji.

Hiszpania: Kosowo może dołączyć do UE jako region Serbii

W nieformalnym dokumencie przesłanym do Komisji Europejskiej hiszpańskie ministerstwo spraw zagranicznych zakwestionowało włączenie Kosowa do kolejnego etapu unijnego planu przyspieszonego rozszerzenia Bałkanów Zachodnich.
 
Hiszpański minister spraw zagranicznych, Alfonso Dastis oświadczył, że koncepcja tzw. procesu rozszerzenia WB6 nie może odnosić się do Kosowa, …

UE rozpocznie negocjacje akcesyjne z Albanią i FYROM

KE zaleciła wczoraj Radzie podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (FYROM) i Albanią.

Polska wesprze Albanię w drodze do UE

Premier Beata Szydło zapowiedziała wczoraj (6 grudnia), że Polska pomoże Albanii w jak najlepszym i jak najszybszym przygotowaniu się do podjęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Na wspólnej konferencji z szefem albańskiego rządu Edim Ramą wyraziła też nadzieję, że już w połowie przyszłego roku znana będzie data rozpoczęcia przez Tiranę negocjacji akcesyjnych.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreśliła przy tej okazji, że krok naprzód wykonany dziś przez te dwa kraje “jest krokiem naprzód dla całego regionu Bałkanów Zachodnich”. Zastrzegła jednak, że  prace nad reformami i modernizacją tych państw powinny być kontynuowane w interesie zarówno zainteresowanych akcesją państw, jak i UE.

Wtórował jej unijny Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych Johannes Hahn. „Nasza polityka rozszerzenia pozostaje kluczowym motorem napędowym reform na Bałkanach Zachodnich: modernizuje gospodarki i społeczeństwa regionu, czyniąc z niego stopniowo prosperujące i stabilne miejsce, które leży również w rzeczywistym interesie UE” – powiedział komisarz.

Przyznał też, że jest to ważny krok naprzód, ale zastrzegł – podkreślając, że obowiązuje to w odniesieniu do wszystkich państw Bałkanów Zachodnich – że w drodze do UE nie ma żadnych skrótów. Przekonywał również, że reformy – zwłaszcza te dotyczące praworządności – powinny być wdrażane z większą energią i przynosić trwałe rezultaty, bo nie są one „dla Brukseli”.

“Skuteczne sądownictwo, skuteczna walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, sprawna administracja publiczna, silniejsza gospodarka – wszystko to przyniesie bezpośrednie korzyści regionowi i jego obywatelom oraz całej Europie” – oświadczył unijny komisarz.

Komisja Europejska wydała wczoraj kolejny coroczny raport na temat postępu negocjacji z państwami Bałkanów Zachodnich. Największymi zwolennikami rozszerzenia Unii o państwa Bałkanów Zachodnich są – jak odnotowały media – Polska, Włochy i Austria.

KE przyjęła wczoraj kolejny coroczny raport dotyczący postępu w negocjacjach z państwami Bałkanów Zachodnich i Turcją. Największymi zwolennikami przyjęcia do Unii państw Bałkanów Zachodnich są – jak podkreślają media – Polska, Włochy i Austria.

Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji w 2018 roku – pełny tekst wystąpienia

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie Informację Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r.

Panie Prezydencie!

Panie Marszałku!

Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie!                    

Wysoka Izbo!

Wasze Ekscelencje Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego!

Szanowni Państwo!

Dziś mam zaszczyt po raz pierwszy, jako …

Reforma Unii Europejskiej według Macrona

Prezydent Francji uważa, że już do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli do wiosny przyszłego roku, UE musi osiągnąć „wymierne rezultaty” w rozwiązywaniu kwestii związanych z migracją, wprowadzaniu podatku dla firm internetowych oraz w reformie unii gospodarczo-walutowej.

“Musimy odblokować tę 'zatrutą’ debatę na temat rozporządzenia dublińskiego i relokacji” – rozpoczął wyliczanie celów Macron. Jego zdaniem UE musi “stworzyć prawdziwą solidarność, zewnętrzną i wewnętrzną, której Europa tak bardzo potrzebuje”. Prezydent Francji uważa, że mogłoby temu służyć przygotowanie „ogólnoeuropejskich programów”, które w sposób „bezpośredni, finansowy” wspierałyby te społeczności lokalne, które przyjmują i integrują uchodźców.

Drugą pilną kwestią jest – według Macrona – opodatkowanie firm internetowych. Wpływy z tych podatków stanowiłoby wzmocnienie unijnego budżetu, bo pomogłyby tworzyć tzw. zasób własny we wspólnej kasie. Kolejne kwestie, które według francuskiego prezydenta powinny być uzgodnione jeszcze w tej kadencji PE, to reforma unii gospodarczo-walutowej, która pozwoli uzyskać stabilność strefy euro oraz działania na rzecz wspierania kultury europejskiej, takich np. jak utworzenie uniwersytetu europejskiego czy ochrona praw twórców kultury.

Macron potępił też wzmocnienie „nieliberalnych demokracji” w samej Unii. “W obliczu autorytaryzmu odpowiedzią nie jest autorytarna demokracja, ale autorytet demokracji” – stwierdził. Według mediów, było to „jasne odniesienie” do polityki prowadzonej przez rządy Polski i Węgier. Francuski prezydent ostrzegł też przed rosnącym w siłę „samolubnym nacjonalizmem” i zauważył, że w Europie  zapanowała atmosfera „wojny domowej”.

Macron w PE: Francja gotowa zwiększyć swój wkład do budżetu UE

Prezydent Francji zapowiedział na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, że warunkiem zwiększenia francuskiej składki do unijnego budżetu jest jego zreformowane i zwiększenie jego efektywności. Emmanuel Macron mówił także o wzroście tendencji autorytarnych w Europie i konieczności znalezienia na to recepty. …