G20: List otwarty Donalda Tuska i Jean-Claude’a Junckera

Źródło: https://www.facebook.com/europeancouncilpresident/photos/a.556217764515549.1073741828.543228812481111/981053748698613/?type=3&theater

W związku ze zbliżającym się szczytem G20, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca w Hamburgu, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wystosowali list otwarty informujący Europejczyków o najważniejszych kwestiach, które zostaną na nim omówione.

 

List podkreśla, że spotkania ministrów finansów w formule G20 odgrywają kluczową rolę we współczesnej gospodarce i osiąganiu coraz lepszych wyników przez Europę. Wspieranie uczciwej konkurencji oraz systemu handlu wielostronnego opartego na przejrzystych zasadach buduje zaufanie oraz pozwala na stałe podwyższanie wzrostu światowego PKB. Ponadto autorzy zwrócili uwagę na to, że ambitne działania na rzecz klimatu powinny być korzystne dla wzrostu gospodarczego i spraw związanych z zatrudnieniem.

W XXI w. bardzo istotną kwestią jest też wykorzystanie potencjału rynku cyfrowego – podkreślają Tusk i Juncker. W liście jest mowa także o dużym znaczeniu globalnej walki z unikaniem płacenia podatków, jak również o zwalczaniu terroryzmu oraz źródeł jego finansowania.

Przewodniczący kładą również duży akcent na kwestię dzielenia się odpowiedzialnością za uchodźców i imigrantów. Współpraca z Afryką na płaszczyźnie inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także dążenie do uelastyczniania rynku finansowego są tematami, które również zostaną omówione podczas zbliżającego się szczytu G20.

Cały list jest dostępny w języku angielskim TUTAJ.