1,15 mld dla Albanii na odbudowę po trzęsieniu ziemi

Skutki trzęsienia ziemi w Albanii, źródło: Flickr/Dipartimento Protezione Civile (CC BY 2.0)

Państwa członkowskie UE i kilka międzynarodowych organizacji zadeklarowały przekazanie środków na odbudowę Albanii po trzęsieniu ziemi. W sumie na konferencji darczyńców zebrano 1,15 mld euro.

 

Trzęsienie ziemi nawiedziło Albanię w listopadzie ubiegłego roku. Wstrząsy o magnitudzie 6,4 stopnia w skali Richtera doprowadziło do śmierci 51 osób. Rannych zostało ponad 1 tys. osób, zaś 14 tys. musiało uciekać ze swoich uszkodzonych domów.

Kataklizm wywołał ogromne szkody w infrastrukturze liczącej ok. 2,8 mln mieszkańców Albanii, zwłaszcza w leżącym nad Adriatykiem 400-tysięcznym turystycznym mieście Durres oraz w leżącym na północ od stolicy kraju Tirany liczącym 12 tys. mieszkańców mieście Thumane. Zniszczone są tam szkoły, szpitale oraz inne budynki użyteczności publicznej.

W sumie albańskie władze oszacowały, że zniszczenia wywołane trzęsieniem ziemi spowodowały straty materialne, które bezpośrednie dotknęły 222 tys. osób. Tirana alarmuje, że nie będzie w stanie sama odbudować tylu zniszczeń.

Ponad miliard dla Albanii

Komisja Europejska zorganizowała więc w Brukseli konferencję darczyńców, aby zebrać potrzebne środki. Udało się w ten sposób uzyskać 1,15 mld euro. Z państw członkowskich Unii Europejskiej pochodzić będzie 400 mln euro, zaś sama KE zaoferowała 115 mln euro. Polska poinformowała, że przekaże na odbudowę Albanii 2,7 mln euro.

Pozostałe środki pochodzić będą z różnych unijnych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). „Społeczność międzynarodowa okazała solidarność z Albanią. Jedna trzecia ze środków, do przekazania których zobowiązali się darczyńcy, pochodzi z Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Odbudowa Albanii kosztować będzie przynajmniej 1 mld euro. To jasne, że ten kraj sam nie dźwignie takiego ciężaru” – mówiła z dumą przewodniczącą KE Ursula von der Leyen.

Możliwe też, że będzie jeszcze więcej unijnych środków na odbudowę Albanii. Parlament Europejski przedstawił do zatwierdzenie przez KE i Radę Europejską wniosku o zmobilizowanie w budżecie UE dodatkowych 100 mln euro na odbudowę zniszczonych bądź uszkodzonych przez trzęsienie ziemi albańskich budynków użyteczności publicznej oraz na specjalne środki dla albańskich przedsiębiorstw, których działalność ucierpiała w wyniku kataklizmu.

Macron da zielone światło Albanii i Macedonii Północnej?

Prezydent Francji oświadczył, że do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią może dojść w marcu. Postawił jednak warunek – Komisja Europejska musi ponownie wydać pozytywną rekomendację.

 

Francuskie weto wobec rozpoczęcia negocjacji członkowskich do Unii Europejskiej z dwoma zachodniobałkańskimi krajami …

Pierwsze umowy na odbudowę

Zaoferowane dla Albanii środki pomocowe mają zostać uruchomione jak najszybciej. Pierwsze umowy na sfinansowaną przez UE odbudowę kilku szkół zostały podpisane jeszcze wczoraj (17 lutego). Łączna wartość tych umów wyniosła 15 mln euro.

O konieczności wsparcia Albanii dużo mówił także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. „Solidarność UE z Albanią jest namacalna. Chcemy odbudować szkoły, pomóc firmom, wzmocnić mechanizm obrony cywilnej. Robimy to, bo jesteśmy jedną europejską rodziną” – powiedział.

Obecny w Brukseli premier Albanii Edi Rama dziękował za wsparcie udzielone jego krajowi. Poprosił także, aby je kontynuować w przyszłości. „Choć UE przeżyła własne >>trzęsienie ziemi<< w związku z brexitem, to jednak nie zapomniała o nas. Życzyłbym sobie, aby brytyjskie flagi zdjęte z budynków instytucji unijnych zostały niegdyś zastąpione przez flagi albańskie” – powiedział Rama.

Polska propozycja ws. integracji europejskiej Bałkanów

Szef polskiej dyplomacji zaproponował, aby na początku marca do Macedonii Północnej i Albanii udała się specjalna unijna misja dyplomatyczna. Mieliby ją stworzyć ministrowie spraw zagranicznych kilku państw członkowskich. Chodzi o odblokowanie procesu integracji europejskiej krajów bałkańskich.

 

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Unii …