USA zwiększą rolę kobiet w rozwiązywaniu konfliktów? – WYWIAD

Denise Natali (po lewej), fot. Twitter

Denise Natali (po lewej), fot. Twitter

Jaką rolę USA odgrywają w sprawie monitorowania konfliktów na świecie i jakimi sukcesami mogą się pochwalić? Czy wzrasta liczba amerykańskich kobiet na stanowiskach negocjatorów? I czy ostatnie skandale amerykańskiej administracji, w które wplątana jest Ukraina, wpłyną na pomoc, jaka z Waszyngtonu płynie do Kijowa? Między innymi o to wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną EURACTIV.pl pyta Denise Natali, asystent sekretarza stanu ds. konfliktów i operacji stabilizacyjnych w Departamencie Stanu USA.

 

Radosław Korzycki, Łukasz Gadzała: Przyjechała Pani do Polski, aby wziąć udział w panelu na temat obecności kobiet w siłach zbrojnych…

Denise Natali: Tak, jednym z powodów jest moje wystąpienie, przede wszystkim na temat The Women, Peace and Security Act (ustawa dot. roli kobiet ws. pokoju i bezpieczeństwa – przyp. red.), który obecna administracja przyjęła w 2017 r. i która jest obecnie częścią naszej narodowej strategii wobec kobiet i bezpieczeństwa. I właśnie moje biuro – Biuro ds. Konfliktów i Operacji Stabilizacyjnych – jest odpowiedzialne za jego implementację.

Czy możecie Państwo pochwalić się na tym polu jakimiś sukcesami?

Skupiamy się na zapobieganiu i monitorowaniu każdej formy przemocy na tle politycznym, np. przy okazji wyborów, czy w państwach z poważnymi problemami wewnętrznymi. Stworzyliśmy np. zaawansowane urządzenie monitorujące potencjalne konflikty lokalne i wewnątrzpaństwowe, abyśmy mogli być na taką ewentualność przygotowani z wyprzedzeniem. Jeżeli np. widzimy, że w jakimś państwie mieliśmy do czynienia z przemocą w trakcie dwóch ostatnich cykli wyborczych, staramy się, aby za trzecim razem się to już nie powtórzyło.

I mamy tu pewne sukcesy, bowiem wykrywaliśmy tego typu przypadki i przekazywaliśmy ostrzeżenia do innych departamentów, odpowiedzialnych za podjęcie konkretnych działań.

USA wspierają bezpieczeństwo energetyczne państw bałtyckich

Stany Zjednoczone deklarują wsparcie dla ochrony infrastruktury energetycznej państw bałtyckich przed cyberatakami. Inicjatywa „może być rozumiana jako element wzmacniania tzw. „wschodniej flanki” NATO – podkreśla Mateusz Kubiak, ekspert z firmy doradczej Esperis.
 

 

W niedzielę (6 października) przedstawiciele państw bałtyckich oraz USA …

A co z rolą kobiet w zakresie rozwiązywania i przeciwdziałania konfliktom?

Staramy się włączać kobiety do procesu negocjacji czy aktywizować je w ramach działań podejmowanych w społecznościach lokalnych – to daje im szansę większego oddziaływania, również w kontaktach z władzami czy organami ścigania.

Ponadto Women, Peace and Security Act jest dla nas ważny również z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Wiemy, że kobiety odgrywają bardzo ważną i pomocną rolę w walce z ekstremizmem na poziomie lokalnym. Dlatego staramy się wzmacniać ich rolę na tym polu, np. w procesie reintegracji bojowników do społeczeństwa – przecież niekiedy tymi bojownikami są kobiety. I wtedy często jedynym sposobem, żeby osiągnąć sukces jest praca kobiet z kobietami. Dlatego też nie traktuję tej kwestii jedynie przez pryzmat problemów kobiet, ale jako szerszy problem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Mówi Pani o obecności kobiet w rozwiązywaniu konfliktów. Czy udało wam się wobec tego zwiększyć liczbę kobiet-negocjatorów w strefach konfliktów?

To jeden z naszych priorytetów, ale niestety nie mogę powiedzieć, że ich liczba jest tak wysoka jak byśmy tego sobie życzyli. Gdzie możemy, tam staramy się ten dystans nadrabiać.

Zniesienie wiz do USA – co oznacza w praktyce?

Zniesienie konieczności posiadania przez Polaków wizy wjazdowej do USA nie będzie oznaczać, że do podróży do Stanów Zjednoczonych potrzebny będzie tylko paszport. Takie podróże będą jednak już niedługo znacznie tańsze i łatwiejsze.
 

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod …

Przejdźmy do Ukrainy. Prezydent Zełenski wstępnie rozmawia z Rosją, na stole leży formuła Steinmeiera. Jaka powinna być rola USA w stabilizacji konfliktu na Ukrainie?

Po pierwsze, cały czas współpracujemy z OBWE. Moje biuro prowadzi dla nich szkolenia, wspieramy ich w zakresie rozwiązań geoprzestrzennych i analitycznych, a także przy monitorowaniu zawieszenia broni w Donbasie. Dostarczamy również najbardziej dokładnych analiz na temat jego łamania od początku trwania konfliktu.

Po drugie, na Ukrainie pomagamy weteranom i byłym bojownikom powrócić na łono społeczeństwa. Musimy rozwiązać kwestię tego, na jakich warunkach się to odbywa i pracować nad tym razem z lokalnymi społecznościami. W tej sprawie właśnie spotykam się z ukraińskim ministrem ds. weteranów.

A czy jest jakieś obszar, na którym USA współpracują z Polską w kwestiach stabilizacji konfliktów?

Relacje polsko-amerykańskie są oparte na wspólnych wartościach. Polska jest dla nas niezwykle ważnym partnerem w Europie i taką rolę nadal będzie odgrywać. Współpracujemy na wielu polach, również prewencji konfliktów, m.in. poprzez dzielenie się danymi. Obecnie zależy mi na tym, aby umacniać nasze partnerstwo i szukać kolejnych pól współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

USA obłożyły cłami produkty z UE

Stany Zjednoczone opublikowały listę produktów z Unii Europejskiej, które obłożone zostaną cłami odwetowymi. To efekt zwycięstwa jakie USA odniosły nad UE na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sporze dotyczącym dotacji dla koncernu Airbus.
 

Biuro amerykańskiego Przedstawiciela ds. Handlu Roberta Lighthizera …

Czy uważa Pani, że ostatnie zamieszanie wokół administracji Trumpa i Ukrainy może zaszkodzić Państwa współpracy z Ukrainą?

Nie będę komentować wydarzeń politycznych. Mogę tylko powiedzieć, że na poziomie operacyjnym, zwłaszcza wspólnych działań z OBWE, współpraca przebiega bez zakłóceń.

 

Rozmowa odbyła się w trakcie Warsaw Security Forum w Warszawie 2-3 października 2019 r.