Szwajcarzy za trudniejszym dostępem do broni

Naboje. / Zdjęcie: unsplash.com via @r1ppy

Do dwóch razy sztuka. Po fiasku referendum z 2011 r., tym razem Szwajcarzy opowiedzieli się za ograniczeniem w dostępie do broni. Wynik niedzielnego głosowania oznacza spore zmiany w jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie obywatele są silnie przywiązani do posiadania broni.

 

Szwajcarzy zdecydowali się na zharmonizowanie ram prawnych z tymi występującymi w Unii Europejskiej dotyczącymi prawa antyterrorystycznego. Mieszkańcy Konfederacji opowiedzieli się tym samym za zaostrzeniem prawa do nabywania określonych rodzajów broni. Dwie trzecie głosujących (63,7 proc.) poparło projekt przy frekwencji 43,34 proc. Spośród 26 szwajcarskich kantonów tylko włoskojęzyczne Ticino (południowy-wschód) odrzuciło zmiany (54,5 proc.).

Referendum ws. niepodległości Szkocji do maja 2021?

Premier lokalnego rządu Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała organizację drugiego referendum na temat szkockiej niepodległości. Doszłoby do niego jeśli Wielka Brytania opuściłaby Unię Europejską. Referendum odbyłoby się najpóźniej w 2021 r.
 

W specjalnym wystąpieniu na forum lokalnego szkockiego parlamentu w Edynburgu Nicola …

Schengen bez zmian

Przed głosowaniem Szwajcarzy tradycyjnie otrzymali broszury referendalne, z argumentami zwolenników i przeciwników zaostrzenia przepisów oraz rekomendacje Szwajcarskiej Rady Związkowej. Ta, opowiedziała się za zmianami, ostrzegając, że pozostawienie w mocy obowiązujących zasad może doprowadzić Szwajcarię do wykluczenia ze strefy Schengen, kończąc ze swobodnym przepływem osób oraz zerwaniem konwencji Dublin III (niegdyś konwencja dublińska) traktującej o zasadach rozpatrywania wniosków o azyl.

Władze federalne konkludowały, że brak Schengen i odejście od wspólnej z Unią Europejską polityki azylowej miałoby konsekwencje dla bezpieczeństwa, jak i gospodarcze – liczone w co najmniej kilku miliardach franków szwajcarskich rocznie, przez wzgląd na ograniczenie ruchu turystycznego.

Emmanuel Macron mówi o zmniejszeniu strefy Schengen

Wraca temat relokacji uchodźców na terenie Unii Europejskiej. Jak podaje RMF24.pl, francuski prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że strefa Schengen mogłaby być mniejsza – bez państw, które nie chcą wziąć odpowiedzialności za przybyłych do Europy uchodźców i nie zgadzają się na …

Ograniczanie wolności

Jednak nie brakowało osób i organizacji, krytykujących propozycje zmian i zachęcających do ich odrzucenia. Przeciwnicy wyrażali niezadowolenie z powodu kampanii rządu opartej głównie na strachu przed Schengen i ewentualnymi konsekwencjami gospodarczymi, podczas gdy w rzeczywistości zmiany przyczynią się do ograniczenia wolności i zdobycia przez państwo kolejnego przyczółka w kontroli nad obywatelami.

Jednak zwolennicy przekonują, że celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, lepszego monitorowania właścicieli broni i amunicji, nie zaś większa kontrola państwa. Ponadto podkreślają, że Szwajcaria nie powinna za cenę przywiązania do posiadania broni, rezygnować ze współpracy międzynarodowej, tak jak w przypadku strefy Schengen.

Szwajcaria: Bez pośpiechu w sprawie umowy ramowej z UE

Przebywający w Wiedniu prezydent Szwajcarii Ueli Maurer stwierdził, że nie spodziewa się, aby jego kraj szybko podpisał z Unią Europejską dwustronną umowę ramową. Podkreślił, że Berno potrzebuje więcej czasu i nie może działać pod presją.
 

Umowa ramowa ma skupić wszystkie zawarte …

Jakie zmiany?

Broń jest w Szwajcarii szeroko rozpowszechniona przez wzgląd na organizację armii. Wojsko składa się w znacznej części z milicji, do których powoływani są wszyscy mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Tamże uczą się oni posługiwać bronią, która po trzytygodniowym szkoleniu pozostaje – pod pewnymi restrykcjami – nadal w ich posiadaniu. Z powodu braku istnienia rejestru, trudno określić dokładną liczbę broni. Szacunki mówią o ponad 2,3 mln sztuk w rękach cywilów, co plasuje Szwajcarię na szesnastym miejscu na świecie pod względem liczby broni na mieszkańca.

Nowe prawodawstwo wciąż nie przewiduje prowadzenia centralnego rejestru, lecz narzuca nową klasyfikację rodzajów broni. Ogranicza m. in. możliwość posiadania broni półautomatycznej z magazynkiem o dużej pojemności nabojów, zakazując jej nabycia, z wyjątkiem strzelców sportowych (tylko na specjalne pozwolenie).

Brexit: Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały traktat handlowy

Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały umowę, która po brexicie zapewni niezakłóconą kontynuację wartej ponad 30 miliardów funtów wymiany handlowej między oboma państwmi.
 

Podpisanie umowy jest jednym z niewielu konkretnych posunięć zrealizowanych przez Londyn, które mają zapewnić trwałość stosunków handlowych z poszczególnymi państwami tuż …