Rządowy projekt ustawy ws. Brytyjczyków po brexicie

Brytyjski paszport jeszcze w unijnej wersji (z czerwoną okładką). Wkrótce zastąpią je nowe paszporty o niebieskich okładkach i bez oznaczeń UE, źródło: Flickr, fot. John O'Nolan

Brytyjski paszport jeszcze w unijnej wersji (z czerwoną okładką). Wkrótce zastąpią je nowe paszporty o niebieskich okładkach i bez oznaczeń UE, źródło: Flickr, fot. John O'Nolan

Rok na uzyskanie pozwolenia na pobyt i obowiązek posiadania karty pobytu przewiduje rządowy projekt ustawy, która określi prawa Brytyjczyków w Polsce po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca.

Theresa May: Brexit odbędzie się zgodnie z planem

Brytyjska premier poinformowała podczas pierwszej w tym roku sesji pytań w Izbie Gmin, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE odbędzie się tak jak zaplanowano – 29 marca. Apelowała przy tym o przyjęcie przez posłów projektu umowy brexitowej.
 

W brytyjskiej prasie pojawiły …

Projekt ustawy „o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej” opublikowany został w piątek (11 stycznia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

25-stronicowy dokument reguluje status imigracyjny około sześciu tysięcy brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po brexicie i określa nowe ramy prawne regulujące ich pobyt w naszym kraju po utracie przez nich statusu obywateli UE.

Eurostat: Rekordowa liczba nowych obywateli UE. Brytyjczycy starają się o unijny paszport

Około 995 tys. osób otrzymało w 2016 r. obywatelstwo któregoś z krajów członkowskich UE. To rekordowy wynik odkąd unijne biuro statystyczne Eurostat zbiera na ten temat dane z krajów członkowskich. Najwięcej nowych obywateli UE pochodzi z Maroko, Albanii oraz Indii. …

Pozwolenie na pobyt – w ciągu roku

Od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej o północy z 29 na 30 marca br., mieszkający w Polsce Brytyjczycy będą mieli 12 miesięcy (do 30 marca 2020 roku) na otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce. Projekt przewiduje, że po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Prawo do złożenia aplikacji będą mieli wszyscy Brytyjczycy, którzy legalnie przebywali na terenie naszego kraju przed brexitem, a także członkowie ich rodzin, nawet jeśli nie są obywatelami Wielkiej Brytanii (chodzi o małżonków, dzieci do 21. roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców).

O pozwolenie na pobyt stały będą mogli się starać jedynie ci Brytyjczycy, którzy w dniu składania wniosku będą mieszkali w Polsce co od najmniej pięciu lat. Pozostali – jedynie o pobyt czasowy, który będzie obowiązywał przez trzy lata. Potem o pozwolenie na dalszy pobyt będą musieli ubiegać się na zasadach dotyczących cudzoziemców pochodzących z krajów trzecich.

Na razie nie wiadomo jak będzie wyglądał formularz wniosku (zostanie określony w rozporządzeniu szefa MSW), ale projekt ustawy zakłada obowiązek  przedstawienia m.in. danych osobowych, danych dotyczących dokumentu tożsamości (paszportu), informacji o ewentualnym posiadaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytu członka rodziny obywatela UE, informacji o aktualnym i poprzednich pobytach w Polsce, podróżach poza terytorium Polski i wzoru podpisu. Osoby rejestrujące swój pobyt będą także musiały złożyć odciski linii papilarnych.

Karta stałego pobytu nie dla wszystkich

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji aplikant otrzyma kartę pobytu ze specjalną adnotacją „Brexit”. Wnioski o jej wydanie będą rozpatrywać urzędy wojewódzkie z prawem odwołania się do Urzędu ds. Cudzoziemców. Według wyliczeń, w związku z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi konieczne będzie w utworzenie 43 nowych stanowisk, co w kolejnych dziewięciu latach – do 2028 roku – ma kosztować budżet państwa nie więcej niż 28,5 mln złotych.

Zakładany w projekcie ustawy system gwarantuje m.in. zachowanie prawa do pobytu i pracy na takich samych zasadach, jakie obowiązują polskich obywateli. Dokument nie obejmuje jednak dostępu do emerytur, które będą prawdopodobnie uregulowane w osobny sposób, a także – dyskutowanej na poziomie politycznym – możliwości wzajemnego zachowania częściowych praw wyborczych w wyborach lokalnych.

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy czytamy, że umożliwi ona Brytyjczykom w Polsce „kontynuację dotychczasowej działalności zawodowej bez przeszkód wynikających z utraty statusu obywateli UE lub członków ich rodzin korzystających do tej pory ze swobody przemieszczania się na terytorium Polski”.

Projekt w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i z organizacjami społecznymi, w tym m.in. Polsko-Brytyjską Izbą Handlową. W projekcie nie ma mowy o kosztach związanych z ubieganiem się o legalizację pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie.

System brytyjski

Polski system jest zbliżony do tego, który przygotował brytyjski rząd dla 3,3 mln obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii (w tym ok. miliona Polaków). Już od jesieni zeszłego jest on testowany na wybranych grupach społecznych, ma zostać uruchomiony najpóźniej w marcu, a rejestracja będzie otwarta do końca czerwca 2021 r.

Brexit rekordowo zmniejszył liczbę pracowników z UE na Wyspach

Liczba pracowników ze wszystkich państw członkowskich UE zatrudnionych w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w ostatnim roku o 132 tysięcy – poinformował wczoraj (13 listopada) brytyjski urząd statystyczny (ONS). To największy spadek od 20 lat. Również Polacy zmienili kierunek swoich wyjazdów.

Brytyjski system przewiduje, że obywatel UE będzie miał prawo ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej (przyznawanego w przypadku pobytu rezydenta w Wielkiej Brytanii przez ponad pięć lat) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (ang. pre-settled status; pobyt krótszy niż pięć lat). Koszt aplikacji wyniesie 65 funtów.

Polacy w Wielkiej Brytanii nie otrzymają jednak ani fizycznego dokumentu na wzór polskiej karty pobytu, ani nie będą musieli skanować linii papilarnych (choć będą musieli pozyskać dane z chipa zapisanego w ich paszporcie biometrycznym). Nieuzyskanie wymaganego statusu przed końcem czerwca 2021 r. może grozić uznaniem pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii za niezgodny z prawem.

Polacy i Ukraińcy zmieniają kierunek emigracji

Polacy zmieniają kierunek swoich wyjazdów zarobkowych z Wielkiej Brytanii na Skandynawię, a Ukraińcy z Polski na Niemcy. Tymczasem polskiej gospodarce może zabraknąć nawet pół miliona pracowników z Ukrainy, którzy od nowego roku będą mogli przenieść się do Niemiec.

Zapowiedzi brytyjskiej premier

Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May wielokrotnie zapewniała, że prawa obywateli UE będą zagwarantowane nawet w razie braku umowy ze Wspólnotą ws. warunków jej opuszczenia. Powtarzała także, że brytyjskiemu rządowi zależy na tym, by wszyscy oni zostali na Wyspach także po brexicie.

Wielka Brytania: Jeremy Corbyn chce wcześniejszych wyborów

Zdaniem lidera opozycyjnej Partii Pracy tylko wcześniejsze wybory parlamentarne pomogą przełamać impas wokół umowy brexitowej. Bardzo wiele wskazuje bowiem na to, że w zaplanowanym na przyszły wtorek (15 stycznia) głosowaniu w Izbie Gmin posłowie odrzucą projekt porozumienia z UE.
 

W Izbie …