Szydło: Brexit jasnym sygnałem do reformy UE

KPRM

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej jest – zdaniem premier Beaty Szydło – „jasnym sygnałem” do podjęcia reformy Wspólnoty. Po wczorajszym spotkaniu z premierem Irlandii Endą Kennym szefowa polskiego rządu przekazała wspólne stanowisko o konieczności wzmocnienia roli państw narodowych i krajowych parlamentów w procesie decyzyjnym UE.

 

Szef irlandzkiego rządu przebywał w czwartek (9 lutego) z jednodniową wizytą w Warszawie. Rozmowy premierów dotyczyły przyszłości UE, polsko-irlandzkiej współpracy, bezpieczeństwa w Europie i wspólnego rynku. Było to już trzecie w tym tygodniu spotkanie Beaty Szydło z szefem unijnego państwa poświęcone tej samej problematyce: najpierw była to kanclerz Niemiec, a potem premier Holandii.

>> Czytaj więcej o spotkaniu z Angelą Merkel i Markiem Rutte

Polska i Irlandia zgodne ws. reformy UE

„Unia musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania” – powiedziała polska premier na konferencji prasowej po czwartkowym spotkaniu. Podkreśliła przy tym, że Polska i Irlandia stoją na stanowisku, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE.

„Uważamy, że cztery podstawy Unii powinny być szczególnie zachowane” – powiedziała Szydło. „Będziemy starali się również zapewnić, by 27 państw UE mówiło w tych negacjach jednym głosem, broniąc czterech swobód, w tym swobody podróżowania, aby nie wprowadzono żadnych destrukcji i aby Wlk. Brytania nie podeszła wybiórczo do negocjacji” – zapewnił premier Irlandii. Szefowa polskiego rządu podkreśliła ponadto, że zarówno dla Polski, jak i dla Irlandii wspólny rynek jest jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej. „Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie, będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami przyszłość” – dodała.

Zapewniła też, że Irlandia jest dla Polski bardzo ważnym partnerem, z którym nasz kraj łączy nie tylko podobieństwo losów historycznych, ale również wspólne interesy w UE i stąd dążenie do zacieśniania kontaktów politycznych. „Liczę, że dadzą one impuls do rozwoju stosunków na forum dwustronnym i wielostronnym” – powiedziała Szydło.

Polacy w Irlandii

Przypomniała ponadto, że w przeszłości oba kraje zawsze udzielały sobie wsparcia i podziękowała Irlandii za przyjęcie tysięcy Polaków. „Polacy wnoszą konkretny wkład w rozwój Irlandii, będąc jej lojalnymi mieszkańcami. Społeczeństwo polskie darzy Irlandię i jej kulturę wielką sympatią, a relacje naszych społeczeństw rozwijają się harmonijnie” – oceniła polska premier. Poinformowała, że rząd umożliwi polskim dzieciom i młodzieży dostęp do nauki języka polskiego w ramach irlandzkiego systemu edukacyjnego i zapowiedziała, że szefowie resortów edukacji obu państw mają wypracować konkretne rozwiązania w tej dziedzinie. Język polski jest tam najpopularniejszym językiem obcym.

Premier Enda Kenny powiedział ze swej strony, że 150 tys. Polaków, którzy zamieszkali w Irlandii po wejściu Polski do UE, przynosi „wielką chlubę swojemu krajowi, wnosząc wkład w życie społeczne, kulturowe, ekonomiczne Irlandii”. Co roku irlandzkie miasta goszczą festiwal Polska Éire Festival, a między naszymi krajami odbywa się ponad 60 lotów tygodniowo.

Dominującym tematem rozmów Brexit

Według premiera Kenny`ego rozmowę z Beatą Szydło zdominowała problematyka związana z wychodzeniem Wlk. Brytanii z UE. „Mówiliśmy o Brexicie bardzo szczegółowo” – przekazał na wspólnej konferencji prasowej z szefową polskiego rządu, zwracając przy tym uwagę, że oba kraje „mają wiele zbieżnych perspektyw w tej kwestii”. „Jesteśmy przekonani, że Irlandia i Polska w przyszłości widzą się tylko wewnątrz Unii Europejskiej, w ramach 27 państw” – powiedział Kenny.

Zwrócił też uwagę, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będzie dla Irlandii na pewno olbrzymim wyzwaniem z powodu złożoności jej relacji z Londynem. „Ustaliliśmy, że trzeba minimalizować negatywne skutki Brexitu dla gospodarek i dla obywateli. Naświetliliśmy punkty, które budzą niepokój” – relacjonował Kenny. Wyraził też nadzieję na konstruktywne negocjacje, które – jak powiedział – „będą też asumptem dla coraz bliższej współpracy irlandzko-polskiej”.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej premier Szydło wyraziła też nadzieję na dalszą polsko-irlandzką współpracę w dziedzinie energii, rolnictwa i cyfryzacji. Powiedziała ponadto, że oba kraje dostrzegają zewnętrzne wyzwania stojące przed UE, a także to, że jednym z nich jest sytuacja na wschodzie. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że transatlantyckie więzi to cenny dorobek warunkujący rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo. „W naszym wspólnym interesie leży zachowanie tego dorobku” – podkreśliła Szydło.

Inauguracja biura irlandzkiej rady ds. żywności w Warszawie

Premier Enda Kenny otworzył wczoraj w Warszawie środkowoeuropejskie biuro irlandzkiej rady ds. żywności Bord Bia. W jego ocenie biuro to pomoże eksporterom w nawiązaniu trwałych relacji biznesowych i przyczyni się do rozwoju przemysłu spożywczego oraz osiągnięcia celów strategii rządu Irlandii FoodWise 2025. Szef irlandzkiego rządu liczy, że z tej „strategicznie dobranej lokalizacji” Bord Bia ułatwi irlandzkim eksporterom dostęp do rynków 11 państw na wschodniej granicy UE, których rynek szacowany jest na 177 mld euro. „Podczas gdy trzy największe rynki w tym regionie (Polska, Czechy i Łotwa) stanowią 85 proc. eksportu, dostrzegamy tu ogromną szansę na rozwój” – podkreślił Kenny.

Przewodnicząca Bord Bia, Tara McCarthy zwróciła natomiast uwagę, że eksport irlandzkiej żywności do Polski rośnie od lat – w zeszłym roku zwiększył się o 15 proc. do poziomu 185 mld euro, czyniąc z Polski ósmy pod względem wielkości rynek w UE dla irlandzkich eksporterów. Natomiast wartość eksportu produktów spożywczych z Irlandii do Europy Środkowej i Wschodniej przewyższa już 250 mld euro.