Oettinger wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wkładów do budżetu UE

Komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. Źródło: Komisja Europejska

Komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger. Źródło: Komisja Europejska

Szwecja, Dania, Holandia, Austria, Niemcy i Finlandia – komisarz ds. budżetu Günter Oettinger nie wahał się wskazać palcem podczas środowego (19 września) wystąpienia na kraje niechętne zwiększeniu wkładów do kolejnego siedmioletniego budżetu UE.

 

Rozpoczęły się negocjacje w sprawie kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE (WRF), a więc proces, który ostatecznie zadecyduje o kształcie finansów UE w latach 2021-2027.

Oettinger ostrzega

A komisarz Günter Oettinger wskazał na kraje członkowskie UE, które niechętnie rekompensują lukę budżetową, która pozostanie po opuszczeniu w przyszłym roku Unii przez Wielką Brytanię.

„Nie dokonuję cięć, ponieważ muszę lub nie lubię jakichś programów, ale ze względu na to, że niektóre państwa członkowskie nie chcą zwiększyć swoich krajowych składek” – powiedział podczas obrad plenarnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Oettinger odpowiedział w ten sposób na zarzuty EKES, że projekt budżetu przygotowany przez KE na następne siedem lat nie był ambitny. Niemiecki komisarz argumentował, że musi złożyć realistyczny wniosek, aby uzyskać zgodę 27 państw członkowskich. Ale nalegał również, aby obecny projekt był tylko „punktem wyjściowym” do negocjacji.

Brytyjczycy przekonują się, co oznacza brexit

Jeśli Londyn nie dogada się z Brukselą, wyspiarzy czekają utrudnienia podczas podróży na kontynent. Rząd ostrzega też producentów samochodów, koncerny telekomunikacyjne i firmy farmaceutyczne. Rośnie strach przed faktycznymi skutkami brexitu.
 
Downing Street opublikowała w czwartek 28 dokumentów mówiących o tym, jak ewentualny …

„Mamy okazję powiedzieć, że cięcia nie są rozwiązaniem” – powiedział Javier Doz, sprawozdawca EKES ds. WRF. Doz poprosił Oettingera, by przekonał państwa członkowskie, „że nie powinniśmy doświadczyć cięć budżetowych, żeby zapłacić za brexit”.

Komisarz Oettinger zaproponował budżet w wysokości 1,3 bln euro w swoim planie na następny długoterminowy budżet UE, odpowiadający około 1,14 proc. dochodu narodowego brutto UE. Jest to nieco mniej niż plan Parlamentu Europejskiego na zwiększenie wydatków do 1,3 proc. wspólnoty, ale wciąż większy niż obecny długoterminowy budżet, który wynosi nieco ponad 1 bln euro.

„Pozostanie luka w wysokości 10-12 mld euro rocznie po brexicie. A ponieważ istnieją nowe długofalowe priorytety w zakresie bezpieczeństwa, obrony i migracji – trzeba będzie dokonać cięć, w szczególności w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej (5 proc.) i polityki spójności (7 proc.)” – wyjaśnił Oettinger.

Koalicja sprzeciwu

Austria, Holandia, Szwecja i Dania oficjalnie wyraziły swój sprzeciw wobec utrzymywania obecnego rozmiaru budżetu UE po brexicie.

Orędzie o stanie Unii: PODSUMOWANIE #SOTEU2018

Ta Komisja Europejska przeminie, przeminie ten Parlament Europejski i obecne rządy, ale Europa pozostanie. Musimy uczynić ją silną, tak by mogła eksportować nie tylko najwyższe standardy, ale przede wszystkim pokój – mówił Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej w swoim ostatnim …

Lars Løkke Rasmussen i Mark Rutte, czyli premierzy Danii i Holandii, argumentowali, że „mniejsza UE powinna oznaczać mniejszy budżet”.

Austria sprawująca obecnie prezydencję w UE ma działać jako pośrednik w negocjacjach, zanim jej kadencja dobiegnie końca w styczniu. Jednak kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył w maju, że propozycja Komisji jest „nie do zaakceptowania” również dla Wiednia.

Nowe zasoby własne

Członkowie EKES przypomnieli, że zwiększenie „zasobów własnych” może być alternatywą dla cięć, co podkreślił również Parlament Europejski w swoich poprzednich oświadczeniach.

W marcu Komisja zaproponowała pobieranie opłat w wysokości 3 proc. od cyfrowych przychodów dużych firm, takich jak Google i Facebook, co jednak spotkało się z krytyką ze strony Irlandii, krajów skandynawskich oraz Niemiec.

„Trzeba poświęcić trochę czasu na debatę” – powiedział niemiecki minister finansów Olaf Scholz na wiedeńskim spotkaniu ministrów finansów UE na początku września. Niemcy są ostrożne w kwestii ewentualnych reakcji Waszyngtonu, jeśli UE nałożyłaby podatek cyfrowy.

Manfred Weber: Oddajmy UE obywatelom

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” i kilku innych dzienników europejskich ten chadecki europoseł zapowiada kontynuację działań Jeana-Claude’a Junckera i Fransa Timmermansa wobec Polski w sprawie łamania przez nasz kraj praworządności.
 
Jest pan kandydatem kanclerz Angeli Merkel?
– Chciałbym podkreślić, że o to …

To samo dotyczy planowanego podatku od transakcji finansowych, zwanego również podatkiem Tobina, który został zablokowany na siedem lat. „Gdybyśmy zgodzili się na to, mielibyśmy dodatkowe zasoby” – podkreślił komisarz Oettinger.

Im szybciej tym lepiej

Oettinger i przedstawiciele EKES zgodzili się, że osiągnięcie kompromisu w kolejnym siedmioletnim budżecie przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. stanowiłoby ważny sygnał dla obywateli UE.

„Proszę, pomóżcie mi, aby budżet stał się priorytetem” – powiedział Oettinger, zachęcając państwa członkowskie do przyjęcia nowego budżetu tak szybko, jak to możliwe, zapewniając płynne przejście między okresami programowania.