Niemcy spodziewają się mniej pieniędzy z funduszy strukturalnych UE po 2020 roku

Źródło: Bundestag

W następnym okresie budżetowym UE Niemcy otrzymają około 20 proc. mniej środków z funduszy strukturalnych UE. Zamiast tego więcej regionów będzie uprawnionych do korzystania z funduszy. Raport EURACTIV Niemcy.

 

Od maja stało się jasne, że Komisja Europejska chce ograniczyć kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF). Dla Niemiec oznacza to o 20,7 proc. mniej pieniędzy – wynika z odpowiedzi rządu federalnego na pisemne pytanie otrzymane od niemieckiej partii Zielonych.

Mogło być gorzej

Proponowane cięcia są ,,bolesne”, ale jednocześnie pojawia się ulga – przynajmniej trochę – bomogło być gorzej: wszystkie regiony nadal mają prawo do funduszy, nawet najbogatsze z nich.

Ponadto: średnia kategoria ,,regionów przejściowych” – która w Niemczech obejmuje 31 z 38 regionów – ma się poszerzyć. Zmiana obejmuje wschodnioniemieckie landy z wyjątkiem Lipska. W tej grupie teoretycznie będą one mogły ubiegać się i korzystać z wyższych subsydiów.

Niemcy będą mogły liczyć jedynie na około 17,6 miliarda euro, co według Bundestagu stanowi mniej niż 21 proc. tego, co Republika Federalna wykorzystuje w bieżącym okresie.

Niemcy: Poparcie dla CDU/CSU najniższe od 2006 r.

Współrządząca Niemcami koalicja partii chadeckich po raz pierwszy od 12 lat zanotowała poparcie poniżej 30 procent. Wciąż gwarantowałoby ono pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych, ale CDU/CSU sukcesywnie notuje coraz gorsze wyniki w sondażach.
 
Według publikowanego co tydzień przez „Bild am Sonntag” …

Jednym z cięć będzie ograniczenie współfinansowania projektów. Jak dotąd, w zależności od poziomu rozwoju regionu, UE przyjmuje od 50 do 85 proc. kosztów poniesionych na jego finansowanie. W przyszłości stawki te zostaną obniżone, w regionach słabiej rozwiniętych nawet o 15 proc.

Zmiany uderzą najbardziej w prowincje

,,Jeśli dotacje będą znacznie niższe, to szczególnie w przypadku małych projektów komunalnych,  zniechęci to do zwiększenia poziomu inwestycji” – krytykuje jednak niemiecka deputowana do Parlamentu Europejskiego Kerstin Westphal (S&D), zasiadająca także w Komitecie Regionów UE.

Na jakie dofinansowanie będzie mógł liczyć dany region od 2021 r.? Tego Bundestag nie może jeszcze przewidzieć. Oprócz PKB należy wziąć pod uwagę dodatkowe wskaźniki, które wciąż nie pozwalają na dokładne obliczenia. Są to takie kryteria, jak: bezrobocie wśród młodzieży, poziom edukacji oraz przyjmowanie i integracja migrantów.