Macron wzywa do „odrodzenia Europy”

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

Prezydent Francji przedstawił swój plan reform w Unii Europejskiej w artykule opublikowanym na łamach gazet we wszystkich 28 państwach członkowskich. Emmanuel Macron wezwał w nim m.in. do głębszej koordynacji walki z cyberprzestępczością, dalszego przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz wzmocnienia praw socjalnych.

 

Artykuł Emmanuela Macrona wydrukowało 28 europejskich dzienników. W Polsce zrobiła to „Rzeczpospolita”. „Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona” – napisał w swoim artykule prezydent Francji.

Macron proponuje rewizję traktatów

Macron wyjaśnił, że „pozwala sobie zwrócić się bezpośrednio do obywateli” ponieważ „za kilka tygodni wybory europejskie zadecydują o przyszłości naszego kontynentu.” Jako na jeden z symboli kryzysu Europy wskazał na brexit. Stwierdził, że „nacjonalistyczne zamknięcie” to „pułapka, która zagraża całej Europie”.

Francuski prezydent wezwał do budowania „europejskiego odrodzenia”, które chciałby oprzeć na trzech filarach – wolności, ochronie i postępie. Dlatego wezwał do rozpoczęcia wielkiej dyskusji na temat zmian w Europie. „Do końca roku utwórzmy więc wspólnie z przedstawicielami instytucji europejskich i państw Konferencję dla Europy, aby zaproponować wszystkie zmiany niezbędne dla naszego politycznego projektu, bez tabu, nawet bez tabu rewizji traktatów” – napisał Macron.

Jak przekonuje w swoim tekście, należy „zaangażować panele obywatelskie, wysłuchiwać pracowników akademickich, partnerów społecznych, przedstawicieli religijnych i duchowych”. Skutkiem tej debaty miałoby zaś być ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy funkcjonowania UE.

Poparcie dla "żółtych kamizelek" spada, sondaże Macrona rosną

Opublikowany w poniedziałek sondaż wyraźnie odzwierciedla niezadowolenie większości Francuzów z trwających już piętnasty tydzień protestów żółtych kamizelek. Rośnie za to poparcie dla Emmanuela Macrona.
 

Po początkowym sukcesie żółtych kamizelek, których protesty przez ostatnie miesiące zapełniały ulice Francji, ich poparcie maleje. …

Agencja Ochrony Demokracji i Bank Klimatyczny

Prezydent Francji zaproponował też kilka konkretnych rozwiązań. Wskazał m.in. na konieczność powołania nowej unijne agencji, która zajmowałaby się cyberbezpieczeństwem i dbała także o to, aby procesy wyborcze w UE nie były zakłócane przez działania państw trzecich. Podsunął nawet jej potencjalną nazwę – Europejska Agencja Ochrony Demokracji.

„W tym duchu niezależności musimy również zabronić finansowania europejskich partii politycznych przez obce mocarstwa. Musimy usunąć z internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności” – zaapelował Macron.

Macron chciałby także „odnowienia Strefy Schengen” i dalszego rozwoju unijnych służb granicznych, a także utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Azylowych. Jego zdaniem „granica to wolność w bezpieczeństwie”, a każdy kraj, który dalej chce uczestniczyć w porozumieniu z Schengen musi „wypełnić zobowiązania odpowiedzialności (ścisła kontrola granic) i solidarności (jednolita polityka azylowa, z jednakowymi zasadami przyjmowania i odmowy).” „W obliczu migracji wierzę w Europę, która chroni zarówno swoje wartości, jak i swoje granice” – stwierdził Macron.

Francuski prezydent chce także utworzenia Europejskiego Banku Klimatycznego, który finansowałby działania związane z przestawianiem gospodarek na bardziej ekologiczne oraz Europejskiej Inspekcji Sanitarnej, która wzmocniłaby kontrole europejskiej żywności.

Macron w 100-lecie zakończenia I wojny światowej: Odrzućmy nacjonalizm!

Prezydent Francji zwrócił się w ten sposób do zgromadzonych wczoraj (11 listopada) na uroczystościach w Paryżu przywódców 70 państw świata, w tym USA, Rosji i Niemiec. Wezwał ich, aby „walczyli o pokój”, a przyszłość „budowali na nadziei, a nie rozgrywaniu …

„Osłona społeczna” Macrona

Prezydent Francji, przeciw któremu od listopada co tydzień protestuje ruch „żółtych kamizelek”, domagający się lepszego zabezpieczenia socjalnego, zaproponował, aby UE stworzyła „osłonę społeczną”. Miałaby ona przede wszystkim gwarantować, że każdy pracownik otrzymywałby „takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane zbiorowo każdego roku.” Macron przypomniał, że koncepcja „zabezpieczenia socjalnego” zrodziła się właśnie w Europie.

Francuski prezydent przekonuje, że UE musi wzmocnić swoją pozycję międzynarodową. Dlatego zaproponował, aby zawrzeć nowy unijny traktat dotyczące obronności i bezpieczeństwa, który jednak byłby skoordynowany z działaniami w ramach NATO. Znowelizowana powinna być też jego zdaniem strategia gospodarcza UE, aby lepiej konkurować na arenie międzynarodowej z USA czy Chinami.

„W tej Europie narody przejmą naprawdę kontrolę nad swoim losem; jestem pewien, że w tej Europie Wielka Brytania znajdzie swoje miejsce” – napisał Macron. Jak dodał, „impas brexitu jest lekcją dla nas wszystkich”.

Przedstawione przez Macrona koncepcje to rozwinięcie jego wizji Europy, jaką przedstawił podczas wystąpienia na paryskiej Sorbonie we wrześniu 2017 r. w niecałe 5 miesięcy po tym jak objął urząd prezydenta Francji.

Emmanuel Macron przedstawił swój pomysł na UE

Prezydent Francji przemawiał w Paryżu na Sorbonie. Zaproponował utworzenie nowych unijnych urzędów, a także wspólnych sił wojskowych. Wśród największych wyzwań stojących przed UE wymienił zaś bezpieczeństwo, cyfryzację, zmiany klimatyczne i globalizację.
 
„Europa jest zbyt słaba, za mało skuteczna i zbyt wolna” …