Komisja Europejska nawołuje do walki ze „współczesnym niewolnictwem”

Dimitris Avramopoulos, źródło: European Parliament/Flickr

Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, by nawiązały ściślejszą współpracę i podejmowały środki mające na celu zwiększenie efektywności dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w UE.

 

„Komisja apeluje do państwa członkowskie o zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo-śledczych, szczególnie poprzez zwiększenie przepływu informacji i wzajemną wymianę najlepszych praktyk” – informują urzędnicy Komisji w rozmowie z EURACTIV.com.

Komisja przyznaje, że mimo postępu w walce z handlem ludźmi, problem pozostaje aktualny, a Unia Europejska musi podjąć odpowiednie kroki, by go rozwiązać.W tym celu pod koniec zeszłego roku powstała lista priorytetów, które mają być ostrzejszą odpowiedzią na kryzys.

Wśród priorytetów znalazły się m.in. zwalczanie sieci przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, np. poprzez efektywną walkę z popytem na usługi związane z handlem ludźmi i zwiększenie efektywności dochodzeń, a także poprawa sytuacji ofiar, lepsza koordynacja działań w odpowiedzi na problem wewnątrz UE oraz poza nią.

Współczesne niewolnictwo – plama na honorze Europy

Stanowisko Komisji stanowi odpowiedź na dyskusję, która odbyła się w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu w zeszłym tygodniu. Podczas sesji grupa europosłów złożyła pytania do Komisji dotyczące rosnącego problemu handlu ludźmi w UE.

Lewicowa europosłanka Kostadina Kuneva (NGLA): „Handel ludźmi oraz wyzysk w pracy są plamą na honorze Europy […]. Unia Europejska nie może być dumna ze wzrostu ekonomicznego budowanego na współczesnym niewolnictwie”.

Europosłowie wykazywali, że 76 proc. ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety, a większość z nich to obywatelki UE, głównie z Rumunii, Bułgarii, Holandii, Węgier i Polski. 67 proc. ofiar jest wykorzystywanych seksualnie. Zaniepokojenie wywołuje również rosnący handel siłą roboczą, szczególnie w sektorze rolniczym.

– Czy Komisja sprawdza, czy dyrektywy [przeciwdziałające handlowi ludźmi] są wdrażane? Czy może zainteresowanie budzą wyłącznie przepisy związane z finansami? – pytała Kuneva. – We włoskich cieplarniach czy na holenderskich polach pieczarek panują nieludzkie warunki. W Czechach wykorzystuje się ludzi w pracy na polach szparagowych, a w Grecji przy uprawie truskawek.”

Możliwe postępowanie w sprawie naruszeń

Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, zapowiedział w Strasbourgu, że w przypadku nieprzestrzegania przepisów przeciwdziałających handlowi ludźmi Komisja nie zawaha się wszcząć postępowania w sprawie naruszeń.

– Nadal będziemy bacznie przyglądać się działaniom wewnętrznym, współpracując z krajowymi organami, aby mieć pewność, że podejmowane kroki spełniają ambitne cele, które ustanowiliśmy. Nie zawahamy się wszcząć postępowania w sprawie naruszeń, jeśli będzie to konieczne – ostrzega Avramopoulos. Komisarz podkreślił, że rok temu Komisja sporządziła szczegółową analizę działań państw członkowskich, by ocenić, czy podjęto niezbędne kroki w sprawach związanych z handlem ludźmi oraz czy wprowadzono środki wsparcia i ochrony ofiar.

– Państwa członkowskie podjęły odpowiednie starania, jednak niektóre obszary wymagają poprawy, np. te związane z ochroną dzieci czy odszkodowaniem dla ofiar – komentuje Avramopoulos.

UE przekaże 5 mln euro na pomoc uchodźcom Rohindża

Pieniądze te mają wesprzeć powroty osób, które uciekły z Birmy do Bangladeszu w wyniku walk między birmańskimi wojskami rządowymi a partyzantką muzułmańskiej ludności Rohindża. To już kolejna transza unijnej pomocy dla osób, które opuściły swoje domy w sierpniu i wrześniu …