Jedna piąta Serbów chce wyjechać z kraju

Serbowie którzy już wyjechali, nie chcą wracać do kraju, przynajmniej nie wcześniej, niż na emeryturę.

Serbowie którzy już wyjechali, nie chcą wracać do kraju, przynajmniej nie wcześniej, niż na emeryturę. [Novikov Aleksey/Shutterstock]

Około jednej piątej obywateli serbskich chce wyemigrować w poszukiwaniu lepszego życia i lepiej płatnych miejsc pracy. Większość z nich to młodzi ludzie i prawie wszyscy chcą wyjechać na Zachód. Raport EURACTIV Serbia.

 

Ci, którzy już wyjechali, nie chcą wracać do kraju, przynajmniej nie wcześniej, niż na emeryturę, z powodu wyższych standardów życia za granicą. Tak wynika z ankiety zatytułowanej „Dlaczego ludzie opuszczają Serbię”, przeprowadzonej przez zespół analityczny Srbija 21 na próbie 1 tys. obywateli.

Wejście do UE oznacza masową emigrację Serbów?

1/3 respondentów myślących o opuszczeniu Serbii (kraj liczący około 7 milinów ludzi) znajduje się w przedziale wiekowym 18-29 lat, podczas gdy prawie połowa osób zamierzających wyjechać za granicę rozważa stałą emigrację.

Macedonia: Parlament rozpoczął procedurę zmiany nazwy kraju

Macedońscy posłowie zatwierdzili wniosek rządu o wprowadzenie poprawek do konstytucji, aby wprowadzić w życie podpisaną w czerwcu umowę z Grecją, na mocy której kraj zmieni swoją nazwę i stanie się oficjalnie Republiką Północnej Macedonii. Zakończy to toczony 27 lat spór …

Najczęstszymi motywami emigracji są poziom życia (41 proc.), lepiej płatna praca (36 proc.) i zła sytuacja w kraju (9 proc.). Serbia jest największym krajem Bałkanów Zachodnich, ale pozostaje biedna po dekadzie międzynarodowej izolacji i wojen w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku.

Z ogólnej liczby respondentów 85 proc. chce przenieść się do krajów zachodnich, a tylko 2 proc. uznało Rosję za kierunek swojej emigracji. Badanie przeprowadzono również w internecie pośród przedstawicieli diaspory, na próbie 2149 dorosłych respondentów, którzy wyemigrowali z Serbii.

Zdecydowana większość (92 proc.) stwierdziła, że ​​ich życie było lepsze za granicą niż w Serbii. Zapytani, czy wrócą do ojczyzny, 41 proc. respondentów stwierdziło, że nie planuje powrotu, a 35 proc. wróci dopiero po przejściu na emeryturę. Dziewięciu na dziesięciu twierdzi, że widzi przyszłość swoich dzieci za granicą.

Jeden z założycieli organizacji Srbija 21 Ivan Andrić, powiedział podczas prezentacji wyników ankiety, że problem masowej emigracji dotknął Serbię i inne kraje w regionie, ale także niektóre kraje Europy Wschodniej. „Wschodnie Bałkany” poszły tą samą drogą. Sąsiadująca Bułgaria i Rumunia, członkowie UE od 2007 r., straciły odpowiednio 3,5 i prawie 2 miliony mieszkańców od upadku muru berlińskiego.

Umowa handlowa UE-Wietnam zatwierdzona przez KE

Komisja Europejska poinformowała, że umowa handlowa między Unią Europejską a Wietnamem została zatwierdzona. Teraz musi ją przyjąć Parlament Europejski. Komisja chce, aby stało się to jak najszybciej.
 

Umowa handlowa między UE a Wietnamem zniesie niemalże wszystkie cła na towary będące przedmiotem …

„Ważne jest, abyśmy zrozumieli,  co jest oczywiste w doświadczeniu naszych sąsiadów, że problem nie zniknie w wyniku stowarzyszenia i przystąpienia do UE. Raczej liczba tych, którzy wyemigrują, zwiększy się. Aby pozostali, ważne jest, abyśmy ustanowiliw naszym kraju standardy i jakość życia takie jak w Europie Zachodniej”- podkreślił Andrić.

Problem demograficzny

Dla psycholog społecznej Jasny Milošević-Popović, głównymi przyczynami ponurej perspektywy są niski standard życia, korupcja i niezdolność do uzyskania stabilnego zatrudnienia w Serbii.

„Pobyt tutaj dla młodych ludzi grozi syndromem >>ruchu przegranego<<. To, co zatrzymałoby ich tutaj, to byłaby umiejętność zarządzania własną karierą „- powiedział psycholog.

Konflikt w greckim rządzie ws. Macedonii

Szef greckiego MSZ Nikos Kodzias podał się wczoraj (17 października) do dymisji, a premier Aleksis Tsipras przyjął jego rezygnację. Powodem zmiany w greckim rządzie jest konflikt wokół umowy z Macedonią ws. zmiany nazwy tego kraju – podało rządowe centrum informacyjne.

Według oficjalnych rządowych danych stopa bezrobocia w Serbii, kraju kandydującym do UE od 2013 r., wyniosła nieco poniżej 12 proc. w drugim kwartale tego roku, ale w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat wynosiła aż 27,5 proc. Średnia pensja netto w lipcu wyniosła 49202 dinarów (416 euro).

Kolejna ankieta, sondaż BalkanBarometer 2018, przedstawiona przez Radę Współpracy Regionalnej (RCC) w Brukseli na początku lipca, zarysowała jeszcze bardziej smutny obraz. Według tego badania Serbowie są bardziej zaniepokojeni sytuacją gospodarczą w swoim kraju niż mieszkańcy innych krajów Bałkanów Zachodnich, a 32 proc z nich twierdzi, że rozważa emigrację.

Ze względu na emigrację i wskaźnik umieralności wyższy niż wskaźnik urodzeń, roczna utrata ludności w Serbii plasuje się na poziomie około 35 tys. mieszkańców, co umiejscawia Serbię wśród 10 krajów o największym spadku populacji na świecie.

Rosja i Unia Europejska walczą o gaz z Turkmenistanu

Delegacja Turkmenistanu na czele z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Rashidem Meredowem, spotkała się w zeszłym tygodniu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Marosem Sefcovicem. Podczas spotkania omawiano kwestie zwiększenia współpracy Turkmenistanu z UE w sektorze energetycznym.
 

Z kolei Prezydent Turkmenistanu …