Chorwacja: 5 lat w Unii Europejskiej

Chorwacka i unijna flaga, Żródło: flicktr

Chorwacka i unijna flaga, Żródło: flicktr

1 lipca 2013 r. Chorwacja stała się członkiem Unii Europejskiej. Z okazji okrągłej rocznicy rządzący oraz eksperci podsumowali okres członkostwa i wskazali na kolejne wyzwania związane m.in. z przyjęciem euro oraz wejściem do strefy Schengen.

 

W 2012 r. Chorwaci odpowiadali w referendum ws. przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej na pytanie: „Czy jesteś za członkostwem Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej?”. Głosów „za” oddano 66,27 proc., a „przeciw” 33,13 proc. Dołączenie Chorwacji do grona państw członkowskich UE miało przynieść wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia.

Z okazji okrągłej rocznicy przystąpienia Chorwacji do EU na rządowej konferencji chorwacki premier Andrej Plenković podkreślał: „Od kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, wszystkie wskaźniki idą w górę”.

Chorwaccy ekonomiści doceniają kilka pozytywnych aspektów członkostwa, jak np. likwidację barier pozataryfowych oraz przyspieszenie świadczenia usług transgranicznych. Według badań Chorwackiej Izby Gospodarczej (Hrvatska Gospodarska Komora) na temat wpływu członkostwa w UE dotyczących wykorzystania funduszy europejskich, członkowie Izby twierdzą, że czują się częścią jednolitego rynku europejskiego i widzą pozytywne zmiany co do produktów kredytowych i usług.

Natomiast chorwackie społeczeństwo docenia zwłaszcza korzyści płynące ze zniesienia roamingu, możliwości uczenia się w innym państwie członkowskim UE (m.in. w ramach programu Erasmus), większej dostępności wysokiej jakości produktów i żywności oraz swobody przemieszczania się.

Kolejne wyzwania

Chorwacja miała bardzo duże nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej po wstąpieniu do UE. Według chorwackich eurosceptyków państwo było obarczone zbyt dużymi zaległościami w reformach strukturalnych, co osłabiło pozytywny efekt akcesji. W maju 2017 r. ogłoszono, że Chorwacja wykorzystała jedynie 15,3 proc. z 10,7 mld euro dostępnych na lata 2014-2020, a miało to być wynikiem braku strategii i nieudolności administracyjnej.

Przed Chorwacją są kolejne etapy ściślejszej integracji – przystąpienie do strefy Schengen oraz wprowadzenie euro. Przedstawiciele rządu dodają, że ich celem jest doprowadzenie Chorwacji do strefy Schengen przynajmniej podczas chorwackiej prezydencji w Radzie UE, która przypadnie w pierwszej połowie 2020 r. Dążą również do znormalizowania stosunków z państwami sąsiednimi: Serbią oraz Słowenią. Spór graniczny z drugim z tych państw trwa od chwili rozpadu Jugosławii w 1991 r.

Chorwacja poza Schengen z powodu sporu ze Słowenią?

Odżywa spór o Zalew Pirański. Chorwacja i Słowenia spierają się o 19 km kwadratowych wód północnego Adriatyku.