Janina Ochojska: To czego najbardziej brakuje w kwestii uchodźców, to strategia rządu [WIDEO]

Jak UE zapatruje się na sytuację osób uchodźczych z niepełnosprawnością? Jakie jest remedium na szybko gasnący entuzjazm polskiego społeczeństwa? Czego Europa nauczyła się po kryzysie migracyjnym w 2015 r.? To tylko niektóre kwestie, poruszone podczas webinarium pt. „Unia Europejska w dobie wyzwań migracyjnych i uchodźczych”.

 

 

Gościem była Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i posłanka Europejskiej Partii Ludowej do Parlamentu Europejskiego, wyróżniona wieloma nagrodami i odznaczeniami za swoje działania humanitarne.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.