Young Leaders for the Future of Europe/YLFE Edycja 2021/2022

Young European Leaders for the Future of Europe (4)

Konferencja w Sprawie Przyszłości Europy (CoFoE) to inicjatywa, pozwalająca Europejczykom ze wszystkich krajów i środowisk na wywarcie wpływu na przyszłość Unii Europejskiej. Redakcja EURACTIV.pl zaprosiła do dyskusji o niej także polskich studentów!

 

 

Dzięki CoFoE każdy z nas może dzielić się swoimi pomysłami w ramach krajowych i europejskich paneli a także specjalnie powołanej do tego platformy. Pomysły te są potem omawiane podczas sesji plenarnych Konferencji, na których tworzone są zalecenia. Te zostaną zaprezentowane przedstawicielom instytucji i organów doradczych UE, parlamentów krajowych oraz partnerów społecznych. CoFoE jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, które zobowiązały się podjęcia działań wynikających z zaleceń Konferencji.

Redakcja EURACTIV.pl specjalizująca się w polityce europejskiej i międzynarodowej, we współpracy z Parlamentem Europejskim ma przyjemność także przyczynić się do tej inicjatywy. Z tego względu zdecydowaliśmy się na stworzenie projektu Young European Leaders for the Future of Europe.

Zapewniamy Młodym Liderom wielopłaszczyznowe przygotowanie, zarówno praktyczne jak i teoretyczne a także by poszerzyli swoją wiedzę na temat działań Unii Europejskiej. Ponadto projekt ma na celu zapewnienie uczestnikom pola do dialogu z europejskimi decydentami – europosłami, jak i ekspertami.

W ramach dogłębnego procesu rekrutacyjnego udało nam się zgromadzić grupę wyjątkowych uczestników – amibitnych młodych osób, studiujących na wiodących uczelniach polskich i zagranicznych. Utworzyli oni 4 grupy, odpowiadające poszczególnym panelom CoFoE:

  1. Europejska demokracja, wartości, prawa, praworządność, bezpieczeństwo
  2. Zmiana klimatu, środowisko, zdrowie
  3. Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, miejsca pracy, edukacja, młodzież, kultura, sport/transformacja cyfrowa
  4. UE na świecie/migracja.

W czasie trwania projektu grupy są odpowiedzialne za organizację czterech wywiadów i debat on-line, z udziałem europosłów oraz za tworzenie własnych artykułów na tematy związane z Konferencją. Ponadto każdy z uczestników przejdzie profesjonalne szkolenie dziennikarskie i komunikacyjne.

Obecna edycja 2021/2022 jest pierwszą – zapraszamy jednak do śledzenia informacji na temat rekrutacji do kolejnych!