Dyskusje o bezpieczeństwie informacyjnym na XXVII Forum Ekonomicznym

Archiwum Forum w Krynicy

Cyberbezpieczeństwo dla firm – o tym, jak chronić dane, czy społeczeństwa stają wobec zagrożenia zorganizowaną dezinformacją? – to tylko niektóre kwestie, jakie zostaną poruszone w Krynicy w ramach ścieżki Media i Bezpieczeństwo Informacyjne”.

 

Panel: Społeczeństwa wobec zagrożenia zorganizowaną dezinformacją

#FakeNews stało się w ostatnich miesiącach głównym wyzwaniem polityki informacyjnej na całym świecie. Państwa prześcigają się w dotarciu do właściwego sposobu na zarządzanie przekazem medialnym. Z kolei społeczeństwa są coraz bardziej nieufne wobec tradycyjnych źródeł wiadomości. W takiej atmosferze łatwo manipulować faktami i obracać je na swoją korzyść. W jaki sposób walczyć ze zorganizowaną dezinformacją, która staje się nowym narzędziem w rywalizacji między państwami oraz instytucjami? Czy Europa powinna czuć się zagrożona przez wrogą propagandę?

Moderator:

Karolina Zbytniewska, Redaktor Naczelna, EURACTIV.pl, Polska

Paneliści:

Leszek Buller, Dyrektor, Centrum Projektów Europejskich, Polska

Paweł Majewski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska

Armen Minasian, Dyrektor, Centrum Informacyjne i PR Administracji Prezydenta, Armenia

Johannes Rieckmann, Starszy Pracownik Naukowy, Brandenburski Instytut Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (BIGS), Niemcy

Mariusz Chłopik, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polska

Komentator: Nina Jankowicz, Ekspert, Woodrow Wilson Center, UK

Panel odbędzie się 6 września o godz. 15:35.

EURACTIV.pl jest partnerem medialnym XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.