Włoski europoseł: Federalizacja UE wzmocni europejską demokrację

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

sandro-gozi-federalizacja-ue-demokracja-unia-europejska-europa-konferencja-cofoe-LREM-fundusz-odbudowy-traktaty

Przewodniczący Unii Europejskich Federalistów (UEF) i poseł do Parlamentu Europejskiego Sandro Gozi / © European Union 2021 - Source : EP, EP-111857G [Jan VAN DE VEL]

Pandemia uwypukliła potrzebę głębszego zjednoczenia Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) powinna stać się forum, które da Europejczykom możliwość działania na rzecz bardziej suwerennej i demokratycznej Europy, podkreśla europoseł LREM, członek włoskiej partii Italia Viva oraz delegacji Parlamentu Europejskiego na CoFoE Sandro Gozi.

 

 

Ponad 60 lat temu zasiano ziarno tej wspaniałej idei, jaką jest Wspólnota Europejska – tego niezwykłego narzędzia gospodarczego, politycznego i społecznego, które pomogło zaprowadzić pokój na rozdartym wojną kontynencie.

Skuteczna reakcja Unii Europejskiej na kryzys sanitarny, gospodarczy i społeczny wywołany przez pandemię COVID-19 powinna przyśpieszyć od dawna odkładane na później wszelakie reformy w ramach struktur UE.

Pandemia ujawniła potrzebę pogłębienia integracji europejskiej w sensie politycznym, co zapobiegłoby działaniu ad hoc w przypadku kolejnych kryzysów. Co więcej, brak kompetencji instytucji Wspólnoty w niektórych obszarach nie ma już uzasadnienia, podobnie jak brak mechanizmów kontroli i równowagi, które są nieodłącznym elementem każdej demokracji.

Jeśli przyznamy unijnym instytucjom więcej kompetencji i lepiej je podzielimy, będziemy zmierzać w kierunku Europy federalnej. To coś, do czego dążymy od czasu przyjęcia traktatów rzymskich. Takie działania jak wspólny zakup szczepionek, wprowadzenie cyfrowych certyfikatów COVID czy uchwalenie Funduszu Odbudowy NextGenerationEU również stanowią kroki w tym kierunku.

Konferencję w sprawie przyszłości Europy powinniśmy rozumieć jako kolejny środek do osiągnięcia tego celu. Dyskusje w ramach Konferencji muszą doprowadzić do opracowania jasnych propozycji i wytycznych, które następnie zostaną przełożone na Traktaty. To od europejskich rządów, instytucji, partii i obywateli zależy powodzenie tego przedsięwzięcia.

Pojawia się pytanie, jakich zmian należy dokonać w kwestii podziału kompetencji. Unia Europejska powinna nabrać bardziej federalnego charakteru, co zaowocuje większą skutecznością europejskiej demokracji.

Pomysły zebrane w ramach Platformy Cyfrowej i Paneli Obywatelskich obejmują szeroką gamę zagadnień, ale można z nich wyciągnąć następujący wniosek: obywatele chcą bardziej demokratycznej i suwerennej Europy. Większość uczestników wzywa do restrukturyzacji instytucji europejskich, a nawet federalizacji Unii Europejskiej.

Dziś obywatele potrzebują i chcą silnej i odpowiednio dofinansowanej unii politycznej, która może stawić czoła wielkim transnarodowym wyzwaniom naszych czasów, podejmującej zdecydowane działania w wielu obszarach, od zmian klimatycznych, rosnących nierówności społecznych, zdrowia i migracji po politykę zagraniczną i obronność.

Obywatele apelują o silniejszą paneuropejską demokrację — prawdziwe europejskie partie i ruchy polityczne oraz rzeczywiste kampanie przed wyborami europejskimi, oparte na tworzeniu paneuropejskich okręgach wyborczych i ponadnarodowych listach wyborczych, na czele których stoją kandydaci na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Europejczycy domagają się Unii, która jest zarówno wspólnotą wartości, jak i wzorem dla kształtującego się nowego świata – przykładem tego, jak kraje mogą żyć razem w pokoju, budować solidarność transgraniczną i społeczną oraz bronić praw człowieka, praworządności i podstawowych wolności.

Reformy mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia demokratycznego wymiaru UE poprzez nadanie nowych bezpośrednich uprawnień Parlamentowi Europejskiemu:

  • PE musi mieć władzę fiskalną. Jak w każdej demokracji, organ reprezentujący obywateli powinien mieć możliwość decydowania o zasobach fiskalnych Unii, podczas gdy dziś PE znajduje się w nietypowej sytuacji, w której co prawda reprezentuje obywateli, ale nie ma uprawnień do opodatkowania i decydowania o zasobach Unii. Zmiana ta jest pilna także ze względu na konieczność zabezpieczenia długu zaciągniętego na fundusz NextGenerationEU poprzez mechanizmy, które pozwalają na tworzenie nowych zasobów własnych bez wymogu jednomyślności państw.
  • PE musi posiadać uprawnienia na równi z Radą do podejmowania decyzji w sprawie koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich.
  • PE powinien mieć także przysługujące dziś Komisji prawo inicjatywy ustawodawczej, co byłoby użytecznym rozwiązaniem w przypadku bezczynności Komisji w jakiejś kwestii.
  • Jego rola musi zostać wzmocniona także w odniesieniu do procedury rewizji traktatów.

Koronakryzys unaocznił potrzebę bardziej zjednoczonej Europy. Dlatego musimy wykorzystać tę okazję, aby uczynić z Konferencji w sprawie przyszłości Europy prawdziwe forum, na którym obywatele będą wspólnie działać na rzecz bardziej suwerennej i demokratycznej Europy.

Reformy wdrożone na postawie propozycji, jakie wysuwane są w ramach Konferencji, wzmocnią unijną demokrację i pozwolą UE działać skuteczniej. Teraz albo nigdy. Nie zmarnujmy tej okazji.