Reformowanie Europy wymaga wydostania się z brukselskiej bańki

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

cofoe-konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-guy-verhofstadt-pascal-durand-renew-europe-unia-europejska-bruksela-demokracja-deliberatywna

Guy Verhofstadt podczas inaguracji Konferencji w sprawie przyszłości Europy / źródło: Parlament Europejski [multimedia.europarl.europa.eu/ph…]

Odpowiedzenie na problem deficytu demokracji jest równie ważne, co stawienie czoła kryzysowi klimatycznemu. Dlatego walczyliśmy o uruchomienie Konferencji w sprawie przyszłości Europy, mimo niechęci ze strony tych, którzy obawiają się konsultacji z obywatelami w kwestiach europejskich, piszą europosłowie Guy Verhofstadt i Pascal Durand.

 

EURACTIV.pl opisuje wydarzenia związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Nasze teksty można odnaleźć w specjalnie dedykowanej sekcji „Przyszłość UE”.

 

Nasza frakcja w Parlamencie Europejskim Renew Europe (liberałowie + europosłowie z Francji od Emmanuela Macrona – red.) uruchomiła właśnie ponad 60 paneli dyskusyjnych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE). Pierwsza faza debat odbyła się tuż przed przerwą świąteczną, druga zaplanowana jest na połowę lutego.

Obecnie spotykamy się z obywatelami UE we wszystkich krajach członkowskich, w których działa Renew Europe, aby wysłuchać ich propozycji i wizji Europy jutra.

Będzie to wymagające zadanie i pierwsze tego rodzaju dla naszej grupy politycznej. Od czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. naszą ambicją jest zreformowanie UE, uczynienie jej bardziej demokratyczną i dostępną dla wszystkich obywateli.

Wiemy, że znalezienie odpowiedzi na deficyt demokratyczny jest równie ważne, jak uporanie się z kryzysem klimatycznym: dlatego skutecznie walczyliśmy o uruchomienie Konferencji w sprawie przyszłości Europy pomimo niechęci ze strony tych, którzy obawiają się konsultacji z obywatelami w kwestiach europejskich.

Przez ostatnie miesiące w całej Europie organizowano debaty i dyskusje, a tysiące obywateli wniosło swój wkład w konferencję i w ten sposób sprawiło, że ich głos jest słyszany.

Mamy zamiar w pełni uczestniczyć w tej historycznej europejskiej podróży. Oprócz instytucji, stowarzyszeń, wybranych przedstawicieli i społeczeństwa obywatelskiego, partie polityczne mają swoje miejsce w tym procesie. Są one niezbędnymi uczestnikami życia politycznego i mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszej Europy.

Wielu naszych współobywateli ma poczucie, że ich głos nie jest słyszany, że są wykluczeni z aktywnego uczestnictwa w europejskich procesach demokratycznych lub że mogą się wypowiedzieć jedynie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zdają sobie oni sprawę, że złożone kwestie, takie jak przyszłość Unii, nie mogą być ograniczone do zero-jedynkowych głosowań na “za” lub “przeciw”.

Dlatego organizujemy nasze panele dyskusyjne z udziałem setek obywateli Europy, aby dać im możliwość przedyskutowania wszystkich tematów w otwartym i tolerancyjnym środowisku. Ich wkład i pomysły muszą mieć szansę kształtowania naszej pracy w parlamencie.

Dla nas ta metoda prowadzenia dialogu jest eksperymentem; pierwszym krokiem w długotrwałym procesie. Naszą ambicją jest tworzenie wszelkich możliwości, aby dać głos tym, którzy należą do tak zwanej “milczącej większości”.

Możemy przecież wyobrazić sobie przyszłość, w której konsultacje na różne tematy mogłyby odbywać się regularnie, niezależnie od kalendarza wyborczego. Krytycy twierdzą, że taka forma udziału obywateli w debacie politycznej może osłabić demokrację przedstawicielską.

Wręcz przeciwnie, my, jako wybrani przedstawiciele europejscy, jesteśmy przekonani, że demokracja deliberatywna musi wzmacniać demokrację przedstawicielską, dlatego też przeprowadzamy ten eksperyment mający na celu zbadanie przestrzeni, w której reprezentacja i bezpośrednie uczestnictwo łączą w sposób angażujący obywateli, aby ponownie znaleźli się oni w centrum procesów demokratycznych.

OECD opisała kilkaset eksperymentów z demokracją deliberatywną w niemal trzydziestu państwach członkowskich UE i krajach trzecich. Wnioski wyciągnięte przez organizację podnoszą na duchu i powinny nas inspirować.

Wykazano, że proces deliberatywny daje politykom większą legitymizację przy podejmowaniu trudnych decyzji. Jest to również narzędzie, dzięki któremu rządy stają się bardziej inkluzywne i które przeciwdziała polaryzacji debaty politycznej – narastającemu zjawisku, którego niestety jesteśmy świadkami w wielu demokracjach parlamentarnych.

Ufamy politycznej inteligencji naszych obywateli i nie zawahamy się podjąć pracy nad formalizacją ich pomysłów w ramach naszych działań legislacyjnych.

Ten proces dyskusji przypada na szczególnie ważny czas dla polityki europejskiej.

W Niemczech nowy rząd koalicyjny, którego częścią jest nasz sojusznik Wolna Partia Demokratyczna (FDP), pokazał swoją gotowość do pełnego zaangażowania się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy poprzez realizację bardzo ambitnych celów: w szczególności poprzez propozycję rewizji Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W tym samym czasie Francja przejęła trwającą sześć miesięcy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Od nas zależy czy wykorzystamy te możliwości, by głośno i wyraźnie pokazać nasze ambicje reformowania Europy wraz z jej obywatelami.

Już teraz możemy być zadowoleni, że pojawiły się stanowcze pomysły, które będą przedmiotem debat.

Ustanowienie ponadnarodowych list w wyborach europejskich; położenie kresu zasadzie jednomyślności w Radzie, nadanie Parlamentowi Europejskiemu rzeczywistej inicjatywy ustawodawczej w celu wzmocnienia jego kompetencji i legitymizacji; stworzenie minimalnego poziomu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, to tylko niektóre z nich.

Te i wiele innych kwestii jest przedmiotem dyskusji. W całej Europie obywatele mówią nam, że chcą zabrać głos i uczestniczyć w budowaniu swojej przyszłości jako Europejczyków. W Renew Europe jesteśmy na to gotowi. Nasza podróż dopiero się zaczyna!

Guy Verhofstadt i Pascal Durand są posłami do Parlamentu Europejskiego z ramienia grupy Renew Europe.

Guy Verhofstadt: Europejczycy oczekują ostrzejszych działań wobec antydemokratycznych tendencji w UE

„UE to przede wszystkim wspólnota wartości i praw obywatelskich”, podkreślił europoseł w rozmowie z EURACTIV.pl.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.