Wyrok: muzułmańskie uczennice muszą uczęszczać na basen z chłopcami

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu// Źródło: ECHR

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że muzułmańskie uczennice w Szwajcarii powinny uczęszczać na zajęcia na basenie razem z pozostałymi uczniami, w tym z chłopcami. Przyznał jednak, że stanowi to naruszenie zasad wolności religijnej.

 

Wczoraj (10 stycznia) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie dwóch szwajcarskich dziewczynek, których rodzice nie chcieli wysłać na zajęcia na basenie z pozostałymi uczniami. Szkoła była mieszana, tj. na zajęcia uczęszczają w niej zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.

Sprawa

Sprawa została wytoczona przez szwajcarskie małżeństwo pochodzenia tureckiego, Aziza Osmanoğlu i jego żonę Sehabat Kocabaş. Ich córki mają obecnie 16 i 17 lat, ale sprawa rozpoczęła się w 2010 r., kiedy na rodziców nałożono grzywnę za nieposyłanie córek na obowiązkowe zajęcia pływania.

Skarga rodziców została odrzucona w 2011 i 2012 r. przez szwajcarskie sądy, co sprawiło, że zdecydowali się oni wnieść sprawę przed ETPC. Rodzice argumentowali, że zmuszanie ich córek do chodzenia na takie zajęcia stanowi naruszenie ich prawa do wolności religijnej.

Sąd przyznał im rację. Jednocześnie wyrok stwierdza, że takie naruszenie jest konieczne, by chronić dziewczynki przed wykluczeniem społecznym.

Szczególna rola szkoły

Zgodnie z opinią sądu, „szkoła odgrywa szczególną rolę w procesie integracji społecznej, zwłaszcza w przypadku dzieci pochodzących z zagranicy”. Sędziowie dodali ponadto, że „lekcje pływania mają służyć nie tylko zdobyciu umiejętności pływania, ale przede wszystkim udziałowi w zajęciach wraz z innymi uczniami”.

Sąd zwrócił uwagę, że odpowiednie władze w szwajcarskiej Bazylei, gdzie znajduje się szkoła, podjęły odpowiednie kroki, by dostosować się do wymogów wiary rodziców. Bazylejskie władze pozwoliły dziewczynkom chodzić na zajęcia w tzw. burkini.

Burkini jest specjalnym kostiumem kąpielowym, który pozostawia odsłonięte jedynie dłonie, stopy i twarz, a także przylega do ciała luźniej niż tradycyjne stroje kąpielowe. W przeciwieństwie do zasłaniających twarz burek jest on legalny, choć burmistrzowie kilkunastu francuskich miejscowości zakazali jego noszenia po zeszłorocznych zamachach we Francji.

ETPC uznał również, że nałożona na rodziców kara 1,4 tys. franków szwajcarskich za nieposyłanie dziewczynek na zajęcia basenowe była właściwa. Zgodnie z opinią strasburskiego sądu, wysokość grzywny była „proporcjonalna” względem jej celu, czyli zmuszenia rodziców do posłania dziewczynek na zajęcia.

Inne wyroki

Wyrok Trybunału jest podobny do kilku innych orzeczeń wydanych w ostatnich latach przez europejskie sądy w sprawach tego typu. Przykładowo, w 2013 r. niemiecki sąd uznał, że muzułmanki muszą brać udział w obowiązkowych zajęciach pływania w klasach mieszanych, jeżeli tylko mają możliwość noszenia burkini.

ETPC jest najwyższą europejską instancją zajmującą się kwestiami ochrony praw człowieka, w tym właśnie swobody wyznania i wolności religijnej. Wczorajszy wyrok jest precedensowy i sugeruje, że w podobnych sprawach w przyszłości również mogą zapadać takie wyroki.