Włochy: Nowy rząd uzyskał wotum zaufania

Premier Włoch Giuseppe Conte, CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Premier Włoch Giuseppe Conte, CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Nowy gabinet pod wodzą premiera Giuseppe Conte otrzymał w Izbie Deputowanych wotum zaufania. Nową koalicję tworzą antyestablishmentowy Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) oraz centrolewicowa Partia Demokratyczna (PD). Prawicowa Liga przechodzi do opozycji. Conte w swoim expose zapowiadał „powrót Włoch do centrum UE”.

 

Za powołaniem drugiego rządu pod wodzą Giuseppe Contego zagłosowało 343 deputowanych. Przeciw było ich 263. Poprzedzająca głosowanie debata była bardzo burzliwa.

Zmiany na rynku pracy

Najpierw premier Conte wygłosił swoje expose. Wskazał, że najważniejszych wyzwaniem dla jego rządu będzie przygotowanie projektu kolejnej ustawy budżetowej. Ma ona w założeniu „dać Włochom solidną perspektywę wzrostu i zrównoważonego rozwoju.” Conte zapowiedział też, że jego rząd rozpocznie „nową fazę reformatorską”.

W tym roku doszło już między władzami w Rzymie a Komisją Europejska do budżetowego sporu o zbyt duży zdaniem Brukseli planowany deficyt budżetowy. Spór udało się jednak ostatecznie załagodzić, a Rzym poszedł na ustępstwa. Włochy, jako kraj strefy euro, muszą przedstawiać projekt do swojego budżetu do zaopiniowania w Brukseli.

Conte zapowiedział, że jego rząd chce przywrócić zaufanie Włochów do państwa. „Potrzebny jest nam umiar i zdyscyplinowanie, aby nasi obywatele mogli spoglądać z nową ufnością na instytucje państwowe. Chcemy zaoferować wszystkim szansę na pracę, odpowiednią płacę i warunki życia godne cywilizowanego kraju, który w swej konstytucji w 1948 r. zagwarantował prawa pracownika do wolnego i godnego życia” – powiedział.

W tym celu rząd chce mocniej skupić się na tych grupach, które miały największe trudności na rynku pracy, a przede wszystkim na młodzieży, kobietach oraz mieszkańcach najbiedniejszego południa kraju. „Mamy historyczną szansę na dokonanie głębokiego przełomu w polityce gospodarczej i społecznej, która przywróci perspektywę rozwoju i nadzieję młodzieży, rodzinom z niskim dochodem, a także całemu systemowi produkcyjnemu. Od zbyt wielu lat Włochy mają kłopoty z wyrażeniem swego potencjału rozwojowego” – powiedział premier.

Włochy mają nowy rząd. Wicepremierów tym razem nie będzie

Po miesiącu kryzysu politycznego w Rzymie powstał nowy rząd. Po tym, jak szeregowi członkowie antyestablishmentowego Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S) dali w internetowym głosowaniu zielone światło dla koalicji z centrolewicową Partią Demokratyczną (PD), udało się wreszcie uzgodnić skład gabinetu, który zatwierdził …

Nowa polityka europejska i migracyjna

Conte dużo mówił także o włoskiej polityce europejskiej. Zapowiedział powrót Włoch do „centrum Europy”. „Chcemy odgrywać pierwszoplanową rolę w fazie ożywienia i odnowy Unii Europejskiej, która dąży do zbudowania Europy bardziej solidarnej, bardziej inkluzywnej, bliższej obywatelom oraz troszczącej się o równowagę środowiskową i spójność socjalną” – zapowiedział. „Pozostaję mocno przekonany, że to wewnątrz UE, a nie poza nią należy poszukiwać dobrobytu Włochów” – dodał włoski premier.

Zdaniem Contego „potrzebna jest poprawa paktu stabilności i wzrostu oraz jego wprowadzania w życie, by uprościć reguły i wspierać inwestycje, także w dziedzinie ochrony środowiska.” „Ochrona interesów narodowych nie oznacza uciekania się do jałowego zamykania się w izolacjonizmie” – podkreślił.

Włoski premier zapowiedział też zmiany w polityce migracyjnej. Ma ona odtąd cechować się „rygorem i odpowiedzialnością”, ale jednocześnie „nie może abstrahować od solidarności w ramach UE”. Ma by ona na nowo przemyślana i zawarta w serii ustaw. „Będzie ona odtąd nie kryzysowa, ale strukturalna. Zatem musi uwzględniać walkę z przemytem ludzi oraz integrację tych, którzy mają prawo do azylu, jak również odsyłanie do kraju pochodzenia osób niemających tego prawa” – powiedział Conte.

Nowy włoski rząd zapowiada także złagodzenie swojego języka, dążenie do obniżania podatków, rezygnację z zapowiadanego wcześniej automatycznego wzrostu podatku VAT w 2020 r. oraz postawienie na politykę prorodzinną poprzez zniesienia od 1 stycznia opłat za publiczne żłobki oraz zwiększenie liczby dostępnych miejsc w takich placówkach. Dodatkowo zrealizowany ma być postulat M5S dotyczący zmniejszania liczebności parlamentu. Rząd ma być też „bardziej wrażliwy w promowaniu informacyjnego pluralizmu”.

Włochy: Rozbito siatkę zbierającą fundusze dla terrorystów

Włoskie służby zatrzymały 10 osób podejrzanych o to, że w zorganizowany sposób zbierały i przekazywały pieniądze islamskim organizacjom terrorystycznym. Środki te miały trafiać do syryjskiej fundamentalistycznej organizacji Front al-Nusra, która do niedawna była odłamem Al-Kaidy.
 

Do zatrzymań doszło w położonym w …

Protesty przed parlamentem

Parlamentarna debata nad expose premiera Contego wywołała burzliwą debatę w Izbie Deputowanych. Ostro przeciw nowemu rządowi wypowiadali się posłowie partii prawicowych – Ligi oraz mniejszego ugrupowania Bracia Włosi. Przed budynkiem parlamentu odbył się też wiec obu tych ugrupowań, na którym zjawiło się kilkaset osób. Liderzy obu partii – Matteo Salvini oraz Giorgia Meloni – domagali się rozpisania przedterminowych wyborów. W obecnych sondażach przewodzi właśnie kierowana przez Salviniego Liga.

Głosowanie w Izbie Deputowanych to pierwszy etap zatwierdzania rządu Contego. Dziś (10 września) zagłosuje w tej sprawie Senat, gdzie koalicja M5S i PD ma mniejszą przewagę. Premier Conte w pierwszą zagraniczną podróż uda się do Brukseli. Jutro spotka się tam z ustępującym przewodniczącym KE Jean-Claude’em Junckerem oraz nową szefową KE Ursulą von der Leyen.

Jest już lista wszystkich kandydatów na członków KE

Włochy przesłały do Brukseli nazwisko swojego kandydata do Komisji Europejskiej. Jest nim były centrolewicowy premier Paolo Gentiloni. Tym samym znane są już wszystkie nazwiska kandydatów wskazanych przez państwa członkowskie. Proponowany podział tek zostanie przedstawiony w przyszły wtorek – 10 września.
 

We …