Wizowy przełom Mińska z Brukselą?

Białoruski minister spraw zagranicznych, Uładzimir Makiej oraz wysoka przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeńśtwa, Federica Mogherini. / Zdjęcie via twitter @BelarusMID

Coraz bliżej porozumienia w sprawie ułatwień wizowych między Unią Europejską a Białorusią. Do podpisania stosownej umowy może dojść jeszcze jesienią. Tymczasem Mińsk już teraz zapowiada powiększenie strefy bezwizowej z myślą o przyciągnięciu turystów i inwestorów. Ułatwienia mają dotyczyć obywateli z niemal 80-ciu państw świata, w tym UE.

 

Umowa o ułatwieniach wizowych między Białorusią a UE ma zostać podpisana jesienią tego roku, a zacznie obowiązywać od lutego 2020 r. Tak przynajmniej ogłosiła szefowa delegacji UE na Białorusi Andrea Wiktorin. Unijna dyplomatka zapowiedziała, że specjalna komisja zajmująca się zagadnieniem powinna niedługo zakończyć prace i choć nie podała konkretnej daty podkreśliła, że finalny termin osiągnięcia porozumienia upływa 2 lutego 2020 r. W międzyczasie białoruski rząd podjął decyzję o rozszerzeniu strefy bezwizowej w obrębie obwodu grodzieńskiego i brzeskiego. Strona białoruska przede wszystkim oczekuje pobudzenia turystyki.

Białoruś blisko podpisania porozumienia z UE

Jak poinformował minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej, Białoruś jest „gotowa do podpisania umów z UE”. Chodzi m.in. o dokumenty określające priorytety białorusko-unijnego partnerstwa do końca 2020 r. „Wszystko blokuje jeden kraj UE” – poskarżył się jednak Makiej.
 

UE i Białoruś …

Koniec daremnych starań?

Andrea Wiktorin poinformowała niedawno, że wszystkie „dokumenty są już gotowe do podpisania i obie strony czekają jedynie na zakończenie procedur prawnych”. Mińsk od wielu lat bezskutecznie próbował przekonać Brukselę do osiągnięcia kompromisu. Negocjacje przeciągały się a kolejne daty porozumienia były odwlekane, m. in. z powodu sprzeciwu państw Wspólnoty. Np. Litwa blokowała porozumienie w ostatnich miesiącach ze względu na budowę elektrowni atomowej niedaleko swojej granicy. Jednak i te przeszkody udało się ostatecznie przezwyciężyć.

Chociaż dotychczasowe terminy osiągnięcia porozumienia nie były dotrzymywane tym razem wydaje się, że jest inaczej. Wszystko przez zaawansowanie rozmów między obiema stronami. Andrea Wiktorin podkreśliła, że „wiele osiągnięto (…) dzięki spotkaniom grupy koordynacyjnej, które odbywają się co pół roku, aby omawiać kwestie związane z prawami człowieka, handlem, gospodarką czy sprawami celnymi”.

Litwa przyspiesza rozmowy wizowe z Białorusią

Wilno przez wiele miesięcy blokowało dwustronną współpracę Unii Europejskiej z Białorusią z powodu obaw o budowaną w pobliżu granicy litewskiej elektrowni atomowej. Obecnie Litwa zapowiada przyspieszenie prac nad zniesieniem restrykcji wizowych dla sąsiada. Białoruskie MSZ opowiada się ponadto za podjęciem …

Obustronne ułatwienia

Stawką porozumienia w sprawie ułatwień wizowych są znaczne oszczędności i łatwiejszy wjazd do strefy Schengen. Obecnie Białorusini ponoszą opłatę wizową w wysokości 60 euro. W przyszłości kwota ta spadnie do 35 euro. Obywatele naszego wschodniego sąsiada są jednymi z niewielu, którzy potrzebują wizy wjazdowej do strefy Schengen w przypadku podróży krótkoterminowej.

Tymczasem władze w Mińsku już teraz decydują się na ułatwienia wizowe. Zmiany obejmą mieszkańców prawie 80 państw na świecie, w tym m. in. USA, UE, Japonii i Brazylii. O ułatwieniach poinformował białoruski premier Siergiej Rumas. Plan zakłada rozszerzenie strefy bezwizowej. Obecnie obejmuje ona obwody brzeski i grodzieński. Po zmianach zostanie ona powiększona oraz wydłuży się czas, w którym będzie można przebywać bez wizy, z 10 do 15 dni. Odpowiedni dekret został już podpisany 2 sierpnia przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Umowa ma zostać podpisana jeszcze przed końcem obecnej kadencji Komisji Europejskiej. Swoją wizytę jesienią na Białorusi zapowiedziała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Dojdzie do niej najprawdopodobniej w październiku. Andrea Wiktorin uzgodniła już niemal wszystkie szczegóły rozmów w trakcie spotkania z premierem Rumasem oraz ministrem spraw zagranicznych Uładzimirem Makiejem. 

Ćwierć wieku Łukaszenki u władzy. Jaka przyszłość przed Białorusią?

Aleksandr Łukaszenka jest najdłużej sprawującym obecnie władzę przywódcą w Europie. Mińsk prowadzi rozmowy z Unią Europejską i pożycza pieniądze od Chin, ale 25-lecie prezydenta może zostać „uświetnione” przez ściślejszą integrację z Rosją w ramach „Państwa Związkowego”.
 

 

Kilkanaście dni temu minęło ćwierć …