W Unii Europejskiej żyje prawie 32 mln obcokrajowców

Według tych statystyk, które za PAP podają media elektroniczne, w Polsce (podobnie jak w Rumunii i Bułgarii) odsetek cudzoziemców jest najmniejszy – stanowią oni mniej niż 0,1 proc. ludności. Natomiast aż 1,5 mln Polaków żyło w 2009 roku w innym kraju Unii.

Z 31,9 mln obcokrajowców, którzy w zeszłym roku żyło w 27 państwach UE, 11,9 mln to obywatele innego kraju członkowskiego Wspólnoty. Pozostali pochodzą spoza UE: z innych państw Europy (7,2 mln), Afryki (4,9 mln), Azji (4 mln) i obu Ameryk (3,3 mln).

Proporcja obcokrajowców jest różna: najmniej – poniżej 0,1 proc. mieszkańców – żyje w Rumunii (31,4 proc.), Bułgarii (23,8 tys.) i w Polsce (35,9 tys.). Najwięcej ich mieszka w Luksemburgu – ponad 44 proc. (214,8 tys.).

W 2009 roku najwięcej obcokrajowców mieszkało w Niemczech (7,2 mln), Hiszpanii (5,7 mln) i Wielkiej Brytanii (4 mln).

Jeśli chodzi o przebywających w państwach UE obywateli innych krajów Unii, to najwięcej pochodzi z Rumunii (2 mln, czyli 6 proc. wszystkich obcokrajowców), z Polski (1,5 mln, czyli 5 proc.), Włoch (1,3 mln, czyli 4 proc.) i Portugalii (1 mln, czyli 3 proc.)

Natomiast najwięcej żyjących w krajach UE "pozaunijnych" cudzoziemców pochodzi z Turcji (2,4 mln, czyli 8 proc. wszystkich obcokrajowców w UE), Maroka (1,8 mln, tj. 6 proc.) i Albanii (1 mln, czyli 3 proc.).