Młodzi Europejczycy coraz bardziej zaangażowani społecznie [EUROBAROMETR]

unia-europejska-młodzież-pandemia-COVID-19-eurobarometr-COFOE-konferencja-przyszłość-europy-erasmus-

Większość młodych ludzi aktywnie udziela się w swoich społeczeństwach i w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła w działaniach co najmniej jednej organizacji młodzieżowej. / Foto via unsplash [Hannah Busing]

Z najnowszego Eurobarometru wynika rosnące społeczne zaangażowanie młodzieży: większość młodych ludzi aktywnie udziela się w swoich społeczeństwach i w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła w działaniach co najmniej jednej organizacji młodzieżowej.

 

Europa kryzysów oczami lewicy. DEBATA Z LESZKIEM MILLEREM


Dobiegają prace Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W poniedziałek (9 maja) w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się specjalna sesja zamykająca inicjatywę: rocznego procesu gromadzenia i debatowania na temat wizji przyszłości Europy. W Konferencję zaangażowanych było wiele młodych osób.

Jednocześnie trwa Europejski Rok Młodzieży. Z tej okazji Komisja Europejska przeprowadziła badanie, w ramach którego zaprezentowano informacje na temat młodych osób w krajach członkowskich oraz ich stosunku do demokracji.

Eurobarometr: Młodzi coraz bardziej aktywni

Najnowszy Eurobarometr poświęcony w całości młodym Europejczykom pokazuje rosnące zaangażowanie młodzieży: obecnie większość (58 proc.) młodych ludzi aktywnie udziela się w swoich społeczeństwach i w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyła w działaniach co najmniej jednej organizacji młodzieżowej.

To o 17 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu Eurobarometru z 2019 r. poświęconym młodzieży Jak można przeczytać w sprawozdaniu podsumowującym wyniki badania, najczęstszym oczekiwaniem młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022 jest, by decydenci w większym stopniu słuchali ich żądań i je realizowali, a także – by wspierali osobisty, społeczny i zawodowy rozwój młodzieży (72 proc.).

Agresja Rosji na Ukrainę utwierdziła młodych ludzi w przekonaniu, że najważniejsze priorytety UE to utrzymanie pokoju, wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i promowanie współpracy międzynarodowej (37 proc.).

Następne w kolejności są: zwiększenie przez UE możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi (33 proc.), zwalczanie ubóstwa oraz nierówności gospodarczych i społecznych (32 proc.), a także promowanie polityki przyjaznej środowisku i walka ze zmianą klimatu (31 proc.).

Wśród priorytetowych obszarów Europejskiego Roku Młodzieży młodzi ludzie wymieniają: zdrowie i dobrostan psychiczny i fizyczny (34 proc.), ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu (34 proc.), a także kształcenie i szkolenie, w tym swobodny przepływ osób uczących się (33 proc.).

Z badania wynika, że – pomimo pandemii COVID-19 – wzrosła transnarodowa mobilność młodzieży w porównaniu z 2019 r. Statystycznie, około czterech na dziesięciu młodych ludzi (39 proc.) uczestniczyło w zawodowym, wolontariackim, edukacyjnym lub sportowym działaniu w innym państwie UE, w porównaniu z nieco ponad trzema na dziesięciu (31 proc.) w 2019 r. Głównym powodem nieuczestniczenia w projektach mobilności pozostaje brak środków finansowych, ale przeszkoda ta dotyka coraz mniej osób (36 proc. w porównaniu z 42 proc. w 2019 r.).

Badanie „Młodzież i demokracja w ramach Europejskiego Roku Młodzieży” trwało od 22 lutego do 4 marca 2022 r. i objęło reprezentatywną próbę 26 178 młodych ludzi w wieku od 15 do 30 lat w 27 państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono przy wykorzystaniu wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI).

"To my jesteśmy przyszłością". Konferencja w sprawie przyszłości Europy oczami uczestników [PODCAST]

Czy młodzi Europejczycy i Europejki chcą angażować się w prace nad Unią?

Większość Europejczyków popiera sankcje przeciwko Rosji [EUROBAROMETR]

Większość Europejczyków uważa, że od początku wojny reakcja UE wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę była solidarna, jednomyślna i szybka.