Finał Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obywatele proponują dogłębne zmiany

Finał Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obywatele proponują dogłębne zmiany

Finał Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obywatele proponują dogłębne zmiany [Photo via Parlament Europejski]

Konferencja w sprawie przyszłości Europy dobiegła końca. W trakcie rocznych prac obywatele państw UE stworzyli szereg rekomendacji. Dotyczą one kierunków zmian integracji europejskiej, związanych z przyszłością unijnej demokracji, gospodarki, środowiska czy pozycji UE w świecie.

 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy rozpoczęła się równo rok temu, 9 maja 2021 r, w Dzień Europy.  Zakładano, że inicjatywa zapewni Europejczykom więcej możliwości wpływania na to, czym zajmuje się Unia i w jaki sposób służy ona swoim mieszkańcom.

Za sprawą CoFoE w kwietniu ub. r. uruchomiono wielojęzyczną platformę internetową, umożliwiającą obywatelom UE zamieszczanie na niej swych pomysłów.

W kolejnych miesiącach były one omawiane przez Europejczyków w ramach Paneli Obywatelskich, organizowanych zarówno w krajach członkowskich, jak i w siedzibie PE – Strasburgu.

W ramach dyskusji, udało się wypracować 49 celów, zebranych w raporcie końcowym Konferencji, który został dziś przekazany reprezentantom poszczególnych organów UE.

"To my jesteśmy przyszłością". Konferencja w sprawie przyszłości Europy oczami uczestników [PODCAST]

Czy młodzi Europejczycy i Europejki chcą angażować się w prace nad Unią?

„Propozycje obywateli wytyczają kierunek zmian na następne dziesięciolecia”

Podczas dzisiejszej uroczystości głos zabrali m.in. francuski prezydent Emmanuel Macron, współprzewodniczący Konferencji Guy Verhofstadt, Clément Beaune oraz Dubravka Šuica, a także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i przewodnicząca PE – Roberta Metsola. Wnioski płynące z prac Konferencji przedstawili liczni, zaangażowani w nią obywatele.

„Propozycje obywateli wytyczają kierunek zmian na następne lata i dziesięciolecia, by Unia Europejska była bardziej zintegrowana, bardziej demokratyczna i zdolna do szybszego działania w sposób bardziej zdecydowany, wobec  wszelkich wyzwań, które staną przed nami”, zauważył Guy Verhofstadt.

Zwrócił on uwagę na ostatnie wydarzenia, które zmusiły UE do powzięcia zdecydowanych kroków – pandemię koronawirusa, a także trwającą od przeszło dwóch miesięcy wojnę w Ukrainie. Współprzewodniczący CoFoE odniósł się także do dzisiejszej, poniekąd symbolicznej daty – świętowanego w UE Dnia Europy, a jednocześnie Dnia Zwycięstwa w Rosji.

„Dzisiaj w Moskwie odbywa się parada z prawdziwym delirium broni, czołgów. Tu, w Strasburgu odbywa się festiwal obywateli i obywatelek z przywódcami UE, ażeby dać dowód naszej wiary w pokojowy projekt”, podkreślił.

Z kolei Roberta Metsola zauważyła, że „musimy się wsłuchiwać w głos obywateli. Ten proces musi być nakierowany na obywateli, ludzi mieszkających w regionach, miasteczkach i miastach całej Europy”.

„Ta Konferencja pokazała, że istnieją pewne przepaści. Przepaść pomiędzy tym, czego ludzie oczekują i czego się spodziewają a tym, co Europa jest w stanie im dać w chwili obecnej. Dlatego potrzebujemy Konwentu – będzie o niego wnioskował Parlament Europejski”, zapowiedziała przewodnicząca PE.

Czas na bardziej zjednoczoną i postępową Unię Europejską

Europa musi stać się wzorem do naśladowania w oczach państw członkowskich i całego świata, jako obrońca wartości demokracji i pokoju, twierdzą eurodeputowani z Progressive Caucus.

Co proponują obywatele?

W ramach Konferencji, obywatele wypracowali w sumie 300 propozycji działań zawartych w 49 celach, związanych z przyszłością unijnej demokracji, gospodarki, środowiska czy pozycji UE na świecie.

W końcowych zaleceniach znalazł się m.in. cel zapewnienia nowoczesnej, zielonej i bezpiecznej infrastruktury poprzez ustanowienie jednolitego standardu ekologicznej technologii kolejowej w Europie i wspieranie sieci transportu publicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Zwrócono także uwagę na konieczność podnoszenia świadomości na temat zmian klimatycznych za sprawą kampanii informacyjnych, dialogów na poziomie lokalnych czy kursów edukacyjnych oraz promocji diety roślinnej.

W kwestii zdrowia obywatele zaproponowali utworzenie europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych, ułatwiającej ich wymianę, a także harmonizację szkoleń i standardów certyfikacji dla pracowników służby zdrowia w całej Wspólnocie, jak i ustanowienie wspólnych minimalnych standardów opieki zdrowotnej na szczeblu UE.

Wśród celów znalazło się także wzmocnienie konkurencyjności i odporności europejskiej gospodarki i przemysłu, zarówno poprzez zmniejszenie standaryzacji produktów i tworzenie lepszych ram dla inwestycji w badania naukowe i innowacje, jak i promowanie cyfryzacji europejskich przedsiębiorstw.

Na drodze dyskusji wypracowano także propozycje wzmocnienia zdolności operacyjnych armii UE, wzmacniania świadomości na temat dezinformacji czy polepszenia wiedzy na temat migracji.

„Apelujemy, byście z ogromną uwagą zapoznali się z naszymi zaleceniami i wszystkie je wdrożyli. Nie wybierajcie z tych propozycji tak, by dopasować je do swojej agendy politycznej. Nie ograniczajcie się tylko do tych propozycji, które nie przewidują zmian traktatowych. Te propozycje pokazują nową Europę – Europę w którą wierzymy. Proszę nas nie rozczarować”, zaapelowała do europejskich decydentów Włoszka Laura Maria Cinquini, jedna z uczestniczek przemawiających na dzisiejszej uroczystości.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy bez wpływu na przyszłość UE?

Zalecenia obywateli wymagają zmian traktatów unijnych. Czy taki scenariusz jest możliwy?

Czy propozycje zostaną wdrożone?

Jak pisaliśmy w ubiegłym miesiącu, zdaniem wiceprzewodniczącej KE Věry Jourovej, aż połowa propozycji obywateli wymaga zmiany traktatu. Komisja zaznaczała zaś, że nie zamierza podejmować takich działań.

W rozmowie z EURACTTIV.cz analityczka czeskiego Instytutu Polityki Europejskiej EUROPEUM Zuzana Stuchlíkova przyznała jednocześnie, że zmiana traktatów jest mało prawdopodobna także ze względu na trudny do osiągnięcia konsensus wśród wszystkich państw członkowskich UE, jak i na niestabilną sytuację geopolityczną.

Podczas dzisiejszego wydarzenia prezydent Emmanuel Macron podkreślił jednak, że „niektóre rozwiązania będą możliwe do wdrożenia od razu. Wdrożenie innych z nich, będzie wymagać wysiłku. Wytyczają one jednak drogę do przyszłości Europy i dają nadzieję na przyszłość”.