Instytucje UE podpisały deklarację ws. Konferencji o Przyszłości Europy

Konferencja o Przyszłości Europy, António Costa, David Sassoli, Ursula von der Leyen

Premier sprawującej unijną prezydencję Portugalii António Costa, przewodniczący PE David Sassoli i szefowa KE Ursula von der Leyen podpisali deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy. / Fot. Eric Vadal, © European Union 2021

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz reprezentujący Radę UE premier Portugalii podpisali deklarację w sprawie przyszłości Europy. Dokument ten stanowi „akt założycielski” Konferencji, której celem jest stworzenie obywatelom możliwości wypowiedzenia się na temat przyszłości Wspólnoty.

 

Przyjęcie deklaracji daje początek serii debat i konsultacji, które dadzą unijnym instytucjom obraz co do oczekiwanego przez państwa członkowskie, a przede wszystkim samych obywateli, kierunku rozwoju Wspólnoty.

„Dziś rozpoczyna się nowa era dla Unii Europejskiej i dla wszystkich obywateli Europy”, obwieścił uroczyście szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli, który poprowadzi Konferencję z ramienia PE.

„Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich obywateli Unii i naszego społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania przyszłości Europy; będzie wspólnym projektem na rzecz funkcjonującej demokracji europejskiej”, oznajmił. Zaapelował też o zabranie głosu w dyskusji przez wszystkich obywateli, by przyczynić się do wytyczania drogi rozwoju Europy – jak podkreślił – „TWOJEJ Europy”.

PE przyjął deklarację dotyczącą Konferencji o Przyszłości Europy

Jak będzie wyglądało to wyczekiwane przedsięwzięcie, które miało rozpocząć się już w ubiegłym roku?

„Obywatele chcą zabrać głos w sprawach, które ich dotyczą”

„Zwołanie konferencji w sprawie przyszłości Europy jest sygnałem zaufania i nadziei na przyszłość, jaki wysyłamy Europejczykom”, stwierdził premier Portugalii António Costa, reprezentujący portugalskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wyraził on nadzieję, że Unii uda się przezwyciężyć pandemię i kryzys oraz stworzyć „sprawiedliwą, zieloną i cyfrową przyszłość dla Europy”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprosiła wszystkich obywateli UE do zabrania głosu w debacie i opowiedzenia się, „w jakiej Europie chcą żyć, jaką Europę chcą kształtować”.

„Oczekiwania obywateli są jasne: chcą zabrać głos na temat przyszłości Europy w sprawach, które mają wpływ na ich życie. Nasza obietnica jest równie jasna: wysłuchamy ich, a następnie będziemy działać”, zapowiedziała szefowa KE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Kiedy się rozpocznie i czego można się po niej spodziewać?

Propozycję konferencji w sprawie przyszłości Europy wysunął w 2019 r. francuski prezydent Emmanuel Macron.

Co zawiera przyjęta deklaracja?

W dokumencie określone zostały niektóre spośród możliwych tematów konferencji. Wymieniono wśród nich takie kwestie jak zdrowie, zmiany klimatu, sprawiedliwość społeczna, transformacja cyfrowa, rola Unii Europejskiej na świecie oraz procesy demokratyczne w unijnych instytucjach. Nie jest to jednak ostateczny zakres tematyczny Konferencji. O tematach, jakie zostaną poruszone w ramach konsultacji, zadecydują sami ich uczestnicy.

Deklaracja zawiera też zasady oraz zarys struktury Konferencji. Idea tego wydarzenia opiera się na jak najszerszym udziale różnych zainteresowanych stron w państwach członkowskich, na czele ze społeczeństwem obywatelskim. Oprócz głównych unijnych instytucji w debatę mają włączyć się zatem parlamenty krajowe, samorządy, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społecznym, ale też partnerzy społeczni i środowisko akademickie.

Konferencja będzie mieć w dużej części format cyfrowy, choć w miarę możliwości niektóre wydarzenia i fora mają odbywać się stacjonarnie, przy zachowaniu koniecznych restrykcji epidemicznych. Uruchomiona zostanie także specjalna wielojęzyczna platforma internetowa, która ułatwi obywatelom oraz innym podmiotom zgłaszanie swoich pomysłów oraz organizację wydarzeń w ramach Konferencji.

Konferencji o Przyszłości Europy przewodniczyć będą przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz Rada Unii Europejskiej, reprezentowana głównie przez kraj sprawujący w danym czasie prezydencję w tej instytucji (obecnie Portugalia).

Końcowe wnioski Konferencji mają być znane wiosną przyszłego roku i zaprezentowane w raporcie, opracowanym przez przewodniczących głównych unijnych instytucji. Następnie każda z instytucji przystąpi do planowania, w jaki sposób zostaną one wdrożone.

PE: Debata nt. strefy wolności dla osób LGBTIQ w UE. "To nie przedmiot negocjacji”

Decyzja o przyjęciu rezolucji zapadnie jutro (11 marca).

Czym jest Konferencja o Przyszłości Europy?

Celem Konferencji o Przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe, COFOE) jest zwiększenie roli obywateli w wytyczaniu kierunku działań Unii Europejskiej. W założeniu ma ona stać się „nowym publicznym forum dla otwartej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, przejrzystej i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i mają wpływ na ich codzienne życie”.

Propozycję konferencji w sprawie przyszłości Europy wysunął w 2019 r. francuski prezydent Emmanuel Macron, a formalnie postulat w tej sprawie przedstawiła pod koniec roku nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wydarzenie pierwotnie miało rozpocząć się wiosną 2020 r., ale opóźniło się z różnych przyczyn, głównie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Kością niezgody stała się też kwestia tego, kto miałby stanąć na czele Konferencji. Początkowo planowano, że będzie to któryś ze znanych i powszechnie cenionych polityków.