Uber i kluczowa opinia z Trybunału Sprawiedliwości

Sala rozpraw Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE

Sala rozpraw Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE// Źródło: Trybunał Sprawiedliwości UE/curia.europa.eu

Państwa członkowskie UE mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop – tak wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

 

We wtorek (4 lipca) jeden z 11 rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości, prof. Maciej Szpunar wydał opinię w sprawie Uber France SAS (C‑320/16), z której wynika, że działalność tej spółki mogłaby być ścigana na drodze karnej na podstawie francuskiego kodeksu transportowego (Code des transports).

Dlaczego sprawa Ubera w Trybunale?

Opinia rzecznika Szpunara jest związana ze sprawą przed sądem okręgowym we francuskim Lille, wszczętą z powództwa taksówkarza Nabila Bensalema. Bensalem zarzucił spółce Uber France SAS naruszenia francuskiego kodeksu transportowego, w tym organizowanie, począwszy od dnia 10 czerwca 2014 r., systemu kojarzenia klientów z osobami trudniącymi się zarobkowym przewozem drogowym osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób w warunkach.

Według spółki, właśnie ten przepis francuskiego kodeksu jest wymierzony szczególnie w funkcjonowanie platformy Uber. Podczas postępowania francuski Uber odpierał zarzuty, przyjmując stanowisko, że w jego przypadku nie można się odwoływać do przepisu kodeksu transportowego, o którym nie został notyfikowana Komisja Europejska, która powinna ocenić jego zgodność z unijnym prawem.

Strony postępowania nie miały wątpliwości co do tego, że przepis kodeksu transportowego nie został przedstawiony KE – spór zaistniał jednak w kwestii rozumienia francuskiego przepisu jako „przepisu technicznego”. W związku z tym, sąd w Lille zdecydował o zawieszeniu postępowania i zwrócił się do Trybunału w Luksemburgu z dwoma pytaniami prejudycjalnymi.

Co zawiera opinia Szpunara?

W kilkunastostronicowej opinii Szpunar dokonał analizy problematyki prawnej związanej z funkcjonowaniem platformy transportu lokalnego Uber.

Odwołał się przy tym do opinii, jaką wydał w podobnej sprawie dotyczącej Hiszpanii (sprawa Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL, C‑434/15).

W tamtej opinii Szpunar zdefiniował świadczoną przez Ubera usługę UberPop jako „jednolitą usługę złożoną, składającą się ze świadczenia polegającego na kojarzeniu pasażerów z kierowcami przy zastosowaniu aplikacji na smartfony i świadczenia przewozu”. Pogląd ze sprawy Asociación Profesional Elite Taxi został podtrzymany także w sprawie francuskiego Ubera.

Uber do Trybunału

Uberowi, firmie łącząca klientów z kierowcami, przed sądem w Barcelonie proces wytoczyła jedna z barcelońskich firm taksówkarskich pod koniec zeszłego roku. Wczoraj (20 lipca) hiszpański sąd poprosił o pomoc Trybunał Sprawiedliwości UE.Sąd będzie musiał rozstrzygnąć dwie kwestie. Po pierwsze, czy …

Rzecznik Szpunar zauważył, że: „(…) Uber, wprowadzając swoją usługę UberPop, umyślnie wybrał taki model gospodarczy, który jest niemożliwy do pogodzenia z przepisami krajowymi regulującymi działalność polegającą na przewozie pasażerów. Model ten jest bowiem oparty na świadczeniach realizowanych przez kierowców niebędących kierowcami zawodowymi, którzy z definicji nie posiadają przewidzianych w prawie francuskim zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności przewozowej”. Dlatego też uznał przepisy francuskiego kodeksu za uzasadnione.

Szpunar odrzucił także zarzut Ubera, że Francja o tym przepisie powinna notyfikować Komisję Europejską. Podtrzymał on opinię francuskiego rządu, że przepis ten był na tyle techniczny, że jego konsultacja z KE nie była konieczna.

Znaczenie opinii

Zgodnie z art. 252 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego zaangażowania.

Opinia rzecznika generalnego Trybunału nie ma jednak charakteru wiążącego, ale stanowi dla sędziów orzekających w danej sprawie istotną wskazówkę. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Uber France SAS ma zostać wydany do końca tego roku.