Szymański: Potrzeba dobrego porozumienia Polski, Niemiec i Francji

Konrad Szymański, minister ds. europejskich

Konrad Szymański, fot. MSZ

Minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział po wczorajszych rozmowach ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji, że “bez dobrego porozumienia między Warszawą, Paryżem i Berlinem Europa nie pokona swoich problemów”.

 

Pierwsze po czteroletniej przerwie spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego odbyło się we wtorek (21 stycznia) w Lens (region Pas-de-Calais na północy Francji). Poprzednie takie spotkanie odbyło się w Warszawie w czerwcu 2016 r. Gospodarzem wczorajszego była francuska minister ds. europejskich Amelie de Montchalin, a stronę niemiecką reprezentował minister stanu ds. Europy Michael Roth.

Na zakończenie spotkania ministrowie trzech państw przyjęli wspólne oświadczenie m.in. ws, praworządności, klimatu i rozszerzenia UE. Dokument ten zamieściło polskie MSZ na swojej stronie internetowej.

Aktywizacja Trójkąta Weimarskiego?

Spotkanie ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego – Francji, Niemiec i Polski – w Paryżu zaplanowano na dzisiejsze popołudnie, a rozmowy doradców prezydentów tych trzech państw mają się odbyć również w stolicy Francji jeszcze w tym tygodniu. Powołany na początku lat 90. Trójkąt miał w założeniu służyć zacieśnianiu współpracy między Francją, Niemcami i Polską, ale w ostatnich latach rzadko spełniał swoje zadanie.

Trójkąt weimarski po przerwie

“Zależy nam na przyszłości UE. Bez dobrego porozumienia między Warszawą, Paryżem i Berlinem Europa nie pokona swoich problemów. Potrzebujemy porozumienia w sprawie budżetu, klimatu i roli geopolitycznej UE” – powiedział podczas spotkania cytowany w komunikacie MSZ minister Konrad Szymański.

Resort przekazał w komunikacie po spotkaniu, że rozmowy ministrów państw Trójkąta Weimarskiego dotyczyły najważniejszych kwestii agendy europejskiej, w tym m.in. nowego cyklu instytucjonalnego, rozszerzenia UE i Partnerstwa Wschodniego, wieloletnich ram finansowych, kwestii klimatycznych i energetycznych oraz unijnej agendy społecznej. Poruszono ponadto ponadto kwestie dotyczące rynku wewnętrznego, polityki przemysłowej i polityki konkurencji. Ministrowie omówili również perspektywy współpracy w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Służby prasowe ministerstwa zwróciły także uwagę, że spotkanie w Lens odbyło się w ważnym dla UE momencie uzgadniania stanowisk w procesie negocjacji klimatycznych i budżetowych. “Nasze kraje podzielają zobowiązanie do walki ze zmianami klimatu. Ponadto zgadzamy się, że kolejne Wieloletnie Ramy Finansowe powinny mieć swój znaczący udział w tej walce, w szczególności poprzez właściwie sformułowane cele klimatyczne, a także dodatkowe fundusze na wsparcie sprawiedliwego przejścia UE w stronę neutralności klimatycznej w 2050 r., uwzględniającego potrzeby i szczególne uwarunkowania na poziomie regionalnym i krajowym” – zapewnił minister Szymański.

Polska nie zgodziła się na neutralność klimatyczną w 2050 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Charles Michel poinformował w nocy, że przywódcy państw członkowskich UE zgodzili się, by w 2050 r. Unia osiągnęła neutralność klimatyczną. Jednak Polska, jako jedyna, uzyskała na realizację tego celu więcej czasu.

Wspólne oświadczenie

W przyjętym wczoraj wspólnym oświadczeniu ministrowie ds. europejskich Polski, Francji i Niemiec potwierdzili zaangażowanie wszystkich trzech państw na rzecz “wzmocnienia UE, ochrony jej podstawowych wartości, wspierania spójności, konkurencyjności i solidarności oraz dostarczania namacalnych rezultatów, które spełniają oczekiwania naszych obywateli”. Wyrazili przy tym przekonanie, że Trójkąt Weimarski może odegrać ważną rolę w promowaniu silnej, suwerennej, demokratycznej i uczciwej Europy. W imieniu swoich państw opowiedzieli się także za ambitnym wdrożeniem unijnej agendy strategicznej, która ma zwiększyć zdolność Europy do działania i sprostania przyszłym wyzwaniom we wszystkich obszarach.

Klimat

“Nasze kraje podzielają zobowiązanie do walki ze zmianami klimatu, które stanowią zagrożenie dla ludzkości i różnorodności biologicznej i mają coraz większe znaczenie dla obywateli Europy” – oświadczyli Konrad Szymański, Amelie de Montchalin i Michael Roth nawiązując do Europejskiego Zielonego Ładu przedstawionego przez KE w grudniu zeszłego roku. “Jesteśmy w pełni świadomi, że osiągnięcie neutralności klimatycznej przyniesie znaczące możliwości, a jednocześnie będzie stanowić poważne wyzwanie” – zapewnili.

Raport przed forum w Davos: TOP 5 zagrożeń dla świata dotyczy klimatu

Przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w szwajcarskim Davos ukazał się doroczny raport o największych globalnych zagrożeniach. Po raz pierwszy w historii w TOP 5 znalazły się ryzyka związane z jednym tylko zagadnieniem – zmianami klimatycznymi.

 

Tegoroczne …

Wyrazili przy tym przekonanie, że transformacja w tej dziedzinie musi być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu oraz mieć na celu ochronę dobrobytu i zwiększenie spójności. Ministrowie podkreślili jednak, że ochrona planety musi uwzględniać zróżnicowane punkty wyjścia poszczególnych państw członkowskich i uszanować ich prawa do decydowania o składzie swojego miksu energetycznego i wyboru najbardziej odpowiednich technologii. Zastrzegli także, że w kolejnych ramach finansowy Unii powinny być przewidziane dodatkowe fundusze na wsparcie sprawiedliwego osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. z uwzględnieniem “potrzeb i szczególnych sytuacji na poziomie regionalnym i krajowym”.

2 mld euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Minister klimatu Michał Kurtyka przekazał wczoraj, że na wsparcie transformacji polskich regionów najbardziej uzależnionych od węgla z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi w najbliższych latach 2 mld euro. W sumie na ten cel Polska może uzyskać nawet 100 mld złotych.

 

“Polskie …

Praworządność

“Wspólne wartości leżące u podstaw naszych demokratycznych i społecznych modeli stanowią fundament europejskiej wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu” – głosi wspólne oświadczenie ministrów. Podkreślili oni w związku z tym zobowiązanie do dalszego wzmacniania poszanowania praworządności we wszystkich państwach członkowskich Unii.

PE przyjął rezolucję o praworządności w Polsce i na Węgrzech

Europosłowie po wczorajszej (15 stycznia) debacie na temat praworządności w Czechach, Polsce i na Węgrzech, dziś przyjęli rezolucję poświęconą tym dwóm ostatnim krajom. Wezwali w niej KE do „korzystania z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów”.

 

Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się …

“Z zadowoleniem przyjmujemy ostatnie inicjatywy zaproponowane w tym celu przez KE, powtarzając jednocześnie zasady wymienione w konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 2014 r., w tym niedyskryminację i równe traktowanie wszystkich państw członkowskich” – głosi wspólne oświadczenie ministrów Trójkąta Weimarskiego. Wszyscy troje zgodzili się, że dyskusja dotycząca mechanizmu okresowej oceny praworządności powinna być kontynuowana przy zapewnieniu niezbędnej spójności.

Polska i Węgry zablokowały unijny mechanizm praworządności

Polska i Węgry zablokowały konkluzje Rady UE ws. utworzenia mechanizmu praworządności – poinformowała PAP powołując się na unijne źródła.

Rozszerzenie UE

Ministrowie Szymański, de Montchalin i Roth potwierdzili zaangażowanie swoich państw na rzecz rozszerzenia UE i wyrazili poparcie dla europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich oraz oczekiwanie pod adresem KE ws. propozycji dotyczących procesu akcesyjnego. Potwierdzili też swoje zaangażowanie w dalszy rozwój Partnerstwa Wschodniego i wspieranie konkretnych obszarów współpracy m.in. w dziedzinie ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Wezwali również do wzmocnienia unijnej polityki południowego sąsiedztwa.

Jak Trójkąt Weimarski może wesprzeć rozwój Partnerstwa Wschodniego

Zaangażowanie Unii Europejskiej we wschodnim sąsiedztwie stanowi przyszłościową inwestycję w bezpieczeństwo i dobrobyt Europy. W świecie narastających zależności w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, rozwój naszych sześciu wschodnich sąsiadów wpływa także na nas.
 

Przed piątym szczytem Partnerstwa Wschodniego (24 listopada 2017 r.) …

Wystawa „Polska 1840-1918. Zobrazować ducha narodu”

Ambasada Francji w Warszawie zapowiadała wcześniej, że przy okazji wizyty w Lens ministrowie zwiedzą wystawę „Polska 1840-1918. Zobrazować ducha narodu” w muzeum Luwr-Lens. “Spotkają także, w towarzystwie samorządowców i lokalnych podmiotów, osoby odpowiedzialne za projekt wspierany przez Unię Europejską w Loos-en-Gohelle, dawnej gminie górniczej, przekształconej w duchu zrównoważonego rozwoju i promowania kultury” – czytamy w zapowiedzi ambasady.

Europa potrzebuje Weimaru: Perspektywy Trójkąta Weimarskiego w czasach kryzysu

Powołany został w wyniku impulsu politycznego dwadzieścia pięć lat temu – na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji 28 sierpnia 1991 r. Zaowocował rozległą siecią inicjatyw społecznych, nie został jednak wyposażony w instytucje na płaszczyźnie państwowej: nie dysponuje …