Simon Coveney: Polskę i Irlandię wiele łączy

Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Irlandii Jacek Czaputowicz i Simon Coveney.

Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Irlandii Jacek Czaputowicz i Simon Coveney. [Kacper Ochman EURACTIV.pl]

Ciepłe słowa o współpracy gospodarczej, historii i wspólnych priorytetach w Unii Europejskiej. W takim klimacie przebiegła wizyta ministra spraw zagranicznych Irlandii Simona Coveneya w Polsce i konferencja prasowa z ministrem Jackiem Czaputowiczem.

 

Głównym tematem rozmów między ministrami spraw zagranicznych obydwu państw były kwestie europejskie: brexit i nowa perspektywa finansowa.

Dwa europejskie bieguny

Minister Czaputowicz w swojej wypowiedzi podkreślił bliskość stosunków między Warszawą a Dublinem. „Polskę i Irlandię łączą bliskie i dobre stosunki. Regularnie spotykamy się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i eksperckim”.

Szef polskiej dyplomacji podziękował swojemu irlandzkiemu odpowiednikowi za ciepłe przyjęcie polskich obywateli na zielonej wyspie. „Chciałbym serdecznie podziękować Simonowi za ciepłe przyjęcie polskich obywateli w Irlandii”. Według niedawno opublikowanych danych przez irlandzki rząd polska mniejszość w Irlandii jest największą w kraju i wynosi około 122 tysięcy ludzi.

Ukraina: Jeśli Węgry nie odwołają konsula, wydalimy go sami

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy dał rządowi w Budapeszcie czas do końca tygodnia na odwołanie ich konsula w Beherowie na Zakarpaciu. Jest on odpowiedzialny za wydawanie paszportów dla żyjących tam przedstawicieli mniejszości węgierskiej.
 

,,Rosja wykorzystuje sytuację do dalszej destabilizacji w naszym kraju” …

Minister Coveney również zwrócił uwagę na rolę polskiej mniejszości w swoim kraju. „W ciągu 15 lat nastąpił znaczący rozwój naszych dwustronnych relacji. Polacy są istotną częścią naszego społeczeństwa. Są obecni wszędzie. W każdym mieście są polskie sklepy, powstały i powstają polskie firmy. Dziękuję za to. Nasze kraje zanotowały w ostatnim czasie wzrost gospodarczy i mają dobre wskaźniki makroekonomiczne” – stwierdził minister spraw zagranicznych Irlandii.

Szef irlandzkiej dyplomacji określił Polskę i Irlandię jako dwa europejskie bieguny (zachodni i wschodni), które chcą odgrywać znaczącą rolę wydarzeniach w obydwu częściach Europy. ,,W pełni rozumiemy i szanujemy polski punkt widzenia co do kwestii wschodnich. Wasza historia pokazała, że w sprawach wschodnich Europa powinna słuchać przede wszystkim głosu Polski” – podkreślił minister Coveney. ,,Tak jak Polska chce mieć swój wpływ na wydarzenia w zachodniej Europie, tak my chcemy być aktywni na wschodzie. W tym celu otworzymy niedługo swoje przedstawicielstwo w Kijowie” – powiedział irlandzki minister.

Brexit i nowa perspektywa finansowa

Obaj politycy zgodzili się, że wspólnymi priorytetami budżetowymi dla Dublina i Warszawy są fundusze spójności i Wspólna Polityka Rolna. „Nasze dobre relacje są widoczne także na forum unijnym. Polska i Irlandia twardo stoją na stanowisku jak największego udziału Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności w nowej perspektywie finansowej” – stwierdził minister Czaputowicz.

Wielka Brytania: W drugim referendum wygraliby przeciwnicy brexitu?

Według analizy Krajowego Centrum Badań Społecznych (NatCen) zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w UE uzyskali obecnie niewielką przewagę nad zwolennikami brexitu. Gdyby doszło do ponownego referendum w tej sprawie, jego wynik mógłby być inny niż 2 lata temu. Ale powtórkę głosowania wyklucza …

Ministrowie potwierdzili także wspólne stanowiska w kwestii brexitu. W odpowiedzi na pytanie EURACTIV.pl o komentarz do słów przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera w sprawie brexitu („Czasami odnoszę wrażenie, że Brytyjczycy uważają, że to UE ich opuszcza, a nie oni nas. A jest zupełnie odwrotnie”) szefowie dyplomacji obydwu państw przyznali, że wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia nie posłuży nikomu.

„Szanujemy decyzję Wielkiej Brytanii. Był to głos społeczeństwa wyrażony w wyborach, ale wszystkim stronom powinno zależeć, aby wypracować porozumienie do końca” – zaapelował szef polskiego MSZ. „Brexit wciąż dzieli Brytyjczyków, a pani premier May ma trudne zadanie. Przewodniczący Juncker powiedział prawdę, ale zależy nam, aby utrzymać współpracę z Wielką Brytanią na jak najwyższym poziomie. Zależy nam na wspólnym rynku i handlu. Dużo zostało zrobione. Na chwilę obecną 90 proc. tekstu prawnego umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii zostało uzgodnione. Przed Komisarzem Barnierem stoi wyzwanie wypracowania z Londynem pozostałych 10 proc” – stwierdził minister Coveney.