QUIZ: Jak dużo wiesz o polityce spójności UE?

Według Komisji ds. Konstytucyjnych parlamentu Finlandii warta 750 mld euro propozycja Funduszu Odbudow UE jest niezgodna z unijnymi traktatami.

Według Komisji ds. Konstytucyjnych parlamentu Finlandii warta 750 mld euro propozycja Funduszu Odbudow UE jest niezgodna z unijnymi traktatami. / Zdjęcie via flickr @Lukasz Radziejewski, licencja (CC BY-SA 2.0)

Zapraszamy do rozwiązania naszego najnowszego quizu na temat polityki spójności UE.

 

Polityka spójności to jedna z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych polityk Unii Europejskiej. W jej ramach we wszystkich państwach UE realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, które mają przyczyniać się do redukcji nierówności pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat polityki spójności. Quiz dostępny jest w niniejszym linku:

https://digital255100.typeform.com/to/kmtJdbBt

 

Podróż w głąb polityki spójności UE

Polityka spójności wspiera rozwój europejskich regionów pozostających w tyle oraz zachęca do innowacji i przedsiębiorczości w lepiej rozwiniętych częściach Unii Europejskiej.