Polska drugim najbardziej rozczarowującym krajem UE. Co jeszcze znajduje się w raporcie EU Coalition Explorer?

flagi Polski i UE, źródło MSZ

flagi Polski i UE, źródło MSZ

Polska nie odgrywa wystarczającej roli w kształtowaniu polityki Unii i nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału – uznali eksperci ds. polityki zagranicznej i dyplomacji w raporcie EU Coalition Explorer. Wskazano również na znaczące rozbieżności interesów między krajami UE.

 

 

Raport EU Coalition Explorer został opublikowany 8 lipca 2020 r. przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations). EU Coalition Explorer to interaktywne narzędzie stworzone w celu badania potencjału krajów członkowskich UE do dalszego budowania koalicji i pogłębiania współpracy. W jego tegorocznej wersji zrezygnowano z formatu PDF na rzecz interaktywnej tablicy ilustrującej badane aspekty z podziałem na kraje na mapach i wykresach.

Raport zawiera wyniki sondażu przeprowadzonego wśród ośmiuset ekspertów polityki zagranicznej i dyplomatów z Unii Europejskiej. 

W sondażu ECFR przeanalizowano kwestie takie jak najczęstsze kierunki współpracy danych państw czy priorytety unijnej polityki z podziałem na kraje.

Polska zajęła czwarte miejsce w rankingu ogólnym, a jej pozycja w porównaniu do poprzednich edycji badania poprawiła się. Jednocześnie uznano ją za drugi po Węgrzech najbardziej rozczarowujący kraj w Unii.

Minister Rau w Berlinie: MSZ prosi o cierpliwość w sprawie przyjęcia niemieckiego ambasadora

„Ambasador Niemiec zawsze był i będzie”, zapewnił nowy szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Minister poprosił o wyrozumiałość dla opóźnienia w wydaniu zgody na przyjęcie dyplomaty.

Unijna integracja

W ogólnym rankingu wpływu na europejską politykę Polska zajęła czwarte miejsce i uplasowała się za Niemcami, Francją i Królestwem Niderlandów. Przy ocenie uwzględnione zostały częstotliwość kontaktów z innymi krajami, responsywność, wpływ na politykę i wspólnota interesów danego państwa z pozostałymi członkami Unii.

Pomimo korzystnego wyniku w rankingu ogólnym, warto zwrócić uwagę na wyniki w poszczególnych sekcjach.

W zestawieniu dotyczącym działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej Polska zajęła przedostatnie miejsce. Gorszy wynik uzyskały tylko Węgry.

Wskazano także główne kierunki kontaktów między krajami. Polska w swoich interakcjach ogranicza się przede wszystkim do Węgier (22 proc.), Niemiec (20 proc.) i Czech (19 proc.). 

Pomimo istniejących kanałów komunikacji z innymi krajami UE, Polska nie wykorzystuje w pełni swoich powiązań. Świadczy o tym nikła współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego, a także pogarszające się relacje z liderami unijnych instytucji.

Polskę to kraj “boksujący w zbyt niskiej kategorii wagowej”, jak wynika z raportu. Razem z Włochami i Hiszpanią Polska odgrywa niedostateczną rolę w kształtowaniu polityki unijnej.

Andrzej Duda zaprzysiągł nowych ministrów: Kim są Zbigniew Rau i Adam Niedzielski?

Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi Adam Niedzielski, a Jacka Czaputowicza na stanowisku ministra spraw zagranicznych – Zbigniew Rau.

Rozbieżność interesów

Między wschodnimi a zachodnimi krajami Unii Europejskiej widoczna jest rozbieżność interesów. Potwierdzają to wyniki przedstawione w raporcie.

Jako państwa, które z Polską łączy wspólnota interesów eksperci wskazali kolejno Węgry (19 proc.), Czechy (17 proc.), Słowację (14 proc.), Litwę (13 proc.) i Rumunię (11 proc.). 

Te same państwa uważają, że długofalowe interesy Polski i Unii europejskiej są tożsame. Wśród państw zachodnich (np. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Irlandii czy Portugalii) mniej niż 2 proc. ekspertów deklarowało podobne interesy z Polską. 

W sondażu eksperci zostali również zapytani o konkretne aspekty polityki, które będą dla państw Unii priorytetowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Jako priorytety dla całej Unii wskazano przede wszystkim politykę fiskalną, kwestię migracji oraz działania na rzecz klimatu. Dla Polski priorytety te są zupełnie różne. Są to relacje z Rosją, gospodarka oraz polityka energetyczna.

Andrzej Duda podpisał ustawę o “podatku cukrowym”. Zdrożeją niektóre produkty

Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca tzw. “podatek cukrowy”. Spowoduje on wzrost cen słodkich napojów oraz tzw. “małpek” – małych butelek wódki o pojemności 100 i 200 mililitrów.
 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatek cukrowy, który …

Niewykorzystany potencjał

Na niewykorzystany potencjał Polski zwrócono uwagę także w raporcie Polityki Insight pt. “Siła państw członkowskich Unii Europejskiej”.

Na unijnej arenie Polska należy do wpływowego sojuszu. Razem z Niemcami i Francją tworzy Trójkąt Weimarski. Jego celem było ułatwienie wejścia Polski do Unii Europejskiej, współpraca między krajami, a także promowanie Polski na arenie międzynarodowej po okresie transformacji ustrojowej.

Obecnie współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego jest asymetryczna, korzyści może z niej czerpać głównie Polska. “Trójkąt Weimarski ma potencjał, by w przyszłości stać się sprawnym i wpływowym stronnictwem. Obecnie owocna współpraca członków tego formatu wydaje się jednak mało prawdopodobna. Kraje spierają się w istotnych kwestiach m.in. polityki klimatycznej i budżetu Unii”, jak podkreśla raport Polityki Insight.

Ponadto Polska jest niemalże nieobecna w strukturach Komisji Europejskiej. Zajmuje przedostatnie miejsce ex aequo z Rumunią, Słowenią i Łotwą, nieznacznie wyprzedzając tylko Bułgarię.

Rozbieżność interesów ukazuje także wspomniana w raporcie liczba procedur naruszeniowych podjętych wobec Polski przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W zestawieniu z innymi państwami Polska znalazła się na ostatnim miejscu, osiągając gorszy wynik niż Węgry. Wobec obu tych państw uruchomiono procedurę z artykuły siódmego Traktatu o Unii Europejskiej.