Płowdiw i Matera Europejskimi Stolicami Kultury w 2019 r.

Matera, żródło: Pixabay

Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą Europejskimi Stolicami Kultury w 2019 r. Jak podkreśla Komisja Europejska, ESK to szansa na zwiększenie atrakcyjności miasta, a także zmianę jego wizerunku.

 

Płowdiw jest pierwszym bułgarskim miastem wybranym Europejską Stolicą Kultury. W roku 2019 w samym Płowdiwie, a także w południowo-środkowej części Bułgarii i miastach takich jak Warna, Sofia oraz Wielkie Tyrnowo pod hasłem „Razem” zorganizowanych zostanie ponad 300 inicjatyw. Wśród nich znajdą się festiwale, projekty związane z historią i dziedzictwem kulturowym miasta czy produkcje teatralne. Ceremonia inaugurująca odbędzie się 12 stycznia z udziałem pochodzącej z Bułgarii unijnej komisarz ds. cyfrowych Mariyi Gabriel.

Z kolei Matera ma skupić się m.in. na integracji społecznej i kulturalnej, a hasłem patronującym jej programowi jest Otwarta przyszłość”. W jego ramach odbędzie się festiwal „Ars Excavandi” poświęcony architekturze podziemnej, inicjatywa „Re-reading Renaissance”, która ma odkrywać artystyczną przeszłość regionów Basilicata oraz Apulia, czy wystawa „Poetry of primes” wskazująca na kluczową rolę matematyki w pracach artystów na przestrzeni wieków.

Kto w UE wydaje najwięcej na alkohol?

Jaki procent w budżetach gospodarstw domowych w państwach członkowskich UE stanowią wydatki na alkohol? Okazuje się, że relatywnie najwięcej wydają na napoje wyskokowe Estończycy. Kolejne miejsca zajęli zaś Łotysze i Litwini. Polacy znaleźli się na czwartej pozycji.
 
Raport

We współpracy z Teatrem San Carlo po raz pierwszy na wolnym powietrzu zostanie wystawiona opera „Rycerskość wieśniacza” włoskiego kompozytora Pietro Mascagniego.

W uroczystościach inaugurujących weźmie udział 2 000 muzyków z regionu Basilicata, a także innych części Europy.

„Europejska Stolica Kultury to inicjatywa, która zbliża ludzi i podkreśla rolę kultury w budowie europejskiej tożsamości” – powiedział komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics.

Wybór Europejskiej Stolicy Kultury

ESK jest inicjatywą europejską, nadzorowaną przez Komisję Europejską, choć w dużej mierze od niej niezależną. Zainicjowali ją Grecy w 1985 r., stąd Ateny były pierwszą ESK. Na początku co roku wybierana była tylko jedna stolica, ale z okazji 2000 r. wybrano ich dziewięć (w tym Kraków, pierwszą polską ESK). Po tym wydarzeniu co roku są dwie ESK, a od 2021 r. będą trzy – z czego jedna zawsze będzie ulokowana w państwie kandydującym do UE.

Proces aplikacyjny zaczyna się z sześcioletnim wyprzedzeniem. Listę potencjalnych kandydatów wybiera panel niezależnych ekspertów z branży kulturalnej. KE zaś pilnuje, by wszelkie wymogi formalne i regulamin nie zostały naruszone.