Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Jakiej polityki migracyjnej chcą Europejczycy?

Parlament Europejski-COFOE-konferencja-o-przyszłości-europy-migracje-przyszłosć-UE-Europa-swiat

Pani Annie Hoëz z Francji - jedna z uczestniczek z panelu na temat migracji oraz roli UE w świecie. Foto via Brigitte HASE [European Union 2021 - Source : EP]

Co Europejczycy sądzą o polityce migracyjnej UE? Czy państwa członkowskie powinny same decydować w tej kwestii? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnego z paneli w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, który w miniony weekend odbył się  w Strasburgu.

 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) została powołana w kwietniu br. W dniach 15-17 października w Strasburgu odbyło się ostatnie spotkanie w ramach pierwszej tury wydarzenia. Tematami przewodnimi była migracja oraz rola UE w świecie.

W każdym z dotychczasowych czterech paneli obywatelskich wzięło udział 200 obywateli, którzy zostali wybrani losowo – w każdym panelu wzięła udział taka sama liczba mężczyzn i kobiet, a także proporcjonalna reprezentacja Europejczyków z obszarów miejskich i wiejskich. Ponadto młodzież w wieku 16-25 lat stanowiła jedną trzecią uczestników.

„Jeśli chcemy kształtować Unię zgodnie z oczekiwaniami młodzieży, musimy zagwarantować ich udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Duch i wizja tworzonej przez nas Unii muszą do nich przemawiać. (…) Dlatego też zaproponujemy, by rok 2022 został ogłoszony rokiem młodzieży europejskiej. Poświęcając młodym ludziom ten rok, docenimy ich wielkie poświęcenie dla innych. I to młodzi powinni przewodzić debatom Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Chodzi o ich przyszłość i to powinna być ich Konferencja. I tak jak podkreślaliśmy na początku kadencji, Komisja będzie gotowa do podjęcia dalszych działań wobec ustaleń przyjętych podczas Konferencji”, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas tegorocznego Orędzia o stanie Unii.

Obywatele mają również możliwość uczestniczenia w Konferencji za pomocą specjalnej platformy internetowej poświęconej inicjatywie, gdzie zarejestrowało się ponad 30 tys. użytkowników, przedstawiając 8,5 tys. pomysłów i zamieszczając prawie 15 tys. komentarzy.

„Jeśli działamy w pojedynkę, będziemy mniej skuteczni w walce z globalnymi wyzwaniami. Tylko jeśli będziemy pracować razem, nasze działania będą efektywne”, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Šuica zwracając się do przybyłych uczestników.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: W jaki sposób można ulepszyć politykę zdrowotną w UE?

Trzeci panel obywatelski był dla Europejczyków okazją do podzielenia się ze sobą i ekspertami swoimi obawami, jak i pomysłami na ulepszenie polityki zdrowotnej UE.

Co obywatele sądzą o CoFoE?

„Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, dlatego że każdy potencjalny obywatel może się poczuć częścią ważnego projektu, mieć poczucie, że jego głos jest ważny. Uważam, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej i nasz głos też się liczy, choć jesteśmy młodym państwem członkowskim. Dlatego że demokracja w wielu państwach jest zagrożona, powinniśmy móc wyrażać swoje opinie i współpracować na różnych polach z innymi krajami”, uważa Pani Małgorzata, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

51-letnia Ulrike z Niemiec uważa, że Konferencja o przyszłości Europy to doskonała okazja do ulepszenia Unii Europejskiej i szansa dla obywateli, którzy chcą zostać wysłuchani.

Podobnego zdania jest Tony: „Wielkim plusem Konferencji jest fakt, że tak wielu ludzi może być razem, by dyskutować o różnych sprawach. Mogą podzielić się swoimi opiniami, odczuciami, swoją historią. Moją motywacją do uczestniczenia w Konferencji była szansa do podzielenia się moimi pomysłami, na przykład na temat obronności i bezpieczeństwa UE”, zaznacza Niemiec.

„Unia Europejska nie jest istotną kwestią dla wielu obywateli. Uważam, że za mało edukuje się Europejczyków o roli UE i jej znaczeniu. Myślę, że moi synowie nie do końca wiedzą, jak Unia działa. Uważam więc, że Konferencja daje nam możliwości do skrócenia dystansu pomiędzy obywatelami a Unią, by poznać się lepiej”, przyznaje Jos z Holandii.

„Konferencja daje szansę obywatelom na wysłuchanie naszych opinii i pomysłów. Każdy jest inny, jednak zebraliśmy się tu w jednym celu, by uczynić Unię mocniejszą. Młodzi ludzie często mówią, że politycy są głusi na nasze potrzeby. To jest nasza okazja, by zostać usłyszanym”, przyznaje 26-letnia Sara z Włoch.

Studentka zaznacza, że jej motywacją do uczestnictwa w Konferencji było dowiedzenie się więcej na temat migracji. „Moja wiedza bazuje wyłącznie na tym, co mówią media: że Włochy są jedynie przystankiem na drodze migrantów, a Unia nie pomaga w tej kwestii. Jednak wiem, że to nie jest prawdą”, dodaje.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. "Musi nastąpić duża zmiana podejścia"

Zmiany klimatyczne i środowiskowe to obecnie jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi Europa

Europejczycy zabierają głos w sprawie migracji

Michael z Niemiec w rozmowie z EURACTIV.pl przyznał, że Wspólnota powinna znaleźć kompromis w sprawie polityki migracyjnej. „Jednak każdy kraj członkowski jest inny między innymi przez czynniki ekonomiczne, społeczne czy historię. To musi zostać wzięte pod uwagę”, zaznaczył.

Zdaniem Simona, studenta z Niemiec, wspólna polityka migracyjna jest konieczna. „Kiedy w 2015 r. mieliśmy do czynienia z kryzysem, a Angela Merkel zdecydowała, by przyjąć wszystkich migrantów, temat ten stał się niezwykle emocjonalny”, dodał.

„Uważam, że każde państwo członkowskie ma obecnie swoje własne problemy z migracją. Przykładowo w Holandii jesteśmy otwarci na imigrantów – na osoby, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej, uciekają ze swoich krajów objętych wojną. Z drugiej strony istnieją imigranci zarobkowi, co jest kolejną kwestią. Potrzeba nam również wykwalifikowanych pracowników, na przykład z branży informatycznej”, zaznacza Jos.

„Jednak przyjmowanie migrantów wiąże się z wieloma dylematami, jakim jest na przykład kwestia mieszkań. Dziś w Holandii brakuje ich nawet dla rodzimych obywateli, przez co młodzi ludzie muszą zostawać w swoich rodzinnych domach. Myślę, że jest to ogromnym problemem”, dodaje Holender.

Z kolei Pani Małgorzata z Torunia uważa, że polityka Unii powinna być zrewidowana. „Trzeba się zastanowić nad nowym prawem azylowym, nad kwestiami repatriacji, nad tym, jak chronić wartości europejskie z jednej strony, a z drugiej nad tym, w jaki sposób zapewniać bezpieczeństwo migrantom i jak dbać o niezwykle ważne humanitarne wartości. Tutaj nie ma mądrych odpowiedzi i łatwych rozwiązań, jednak myślę, że wspólnymi siłami i wspólnym głosem jesteśmy w stanie dużo rzeczy wypracować”, dodaje.

Na pytanie o to, czy Unia Europejska powinna ingerować w politykę migracyjną państw członkowskich, m.in. Polski, Pani Małgorzata odpowiada twierdząco. „Myślę, że nie tylko my, ale żaden inny kraj nie jest w stanie sam sobie poradzić z falami migracyjnymi, które przybierają na sile. Trzeba szukać rozwiązań, które będą zabezpieczać prawa człowieka, a z drugiej strony będą pozwalać migrantom się asymilować z krajami, do których zmierzają i będą zapewniać bezpieczeństwo obywatelom danego kraju, co jest niezwykle istotne”, dodaje Polka.

Konferencja o Przyszłości Europy: Cyniczna zagrywka Macrona czy szansa na demokratyzację UE?

Jakie znaczenie dla Unii Europejskiej będzie miała Konferencja o Przyszłości Europy. Czy polski głos będzie dostatecznie słyszalny?

Nie zabrakło również opinii ekspertów

W Konferencji wzięli udział również eksperci: dr Lyra Jakuleviciene, prawniczka z Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie, prof. Florian Trauner, dyrektor Centrum Badawczego ds. Migracji, Różnorodności i Sprawiedliwości w Brukseli oraz prof. Rainer Münz, specjalista w dziedzinie demografii i migracji.

Prof. Trauner przypomniał, że obecnie w UE co dziewiąty obywatel jest migrantem, a co roku 1,3 mln osób przenosi się z jednego do innego kraju UE. Co więcej jedynie co czwarty migrant przybywający do UE jest rekrutowany na podstawie swoich umiejętności. Ekspert zaznaczył, że od 2017 r. podczas próby dotarcia do UE przez Morze Śródziemne zginęło 17 tys. osób. Zwrócił również uwagę na kwestię języka opisującego migrantów: „Nikt nie jest nielegalny. Powinniśmy więc mówić nie o nielegalnej, lecz o nieuregulowanej migracji”, dodał.

Europejczycy mieli również szansę zadawania ekspertom pytań – podczas sesji plenarnej zwrócili uwagę na potrzebę wspólnej polityki migracyjnej UE, braku szkoleń w celu kwalifikacji migrantów i kwestię uregulowania polityki migracyjnej w Grecji.

Uczestnicy zwrócili uwagę na szereg kwestii, które finalnie zostały podzielone na siedem grup: Nieuregulowana migracja spoza UE jako zagrożenie, Nieuregulowana migracja, Legalna migracja, Ułatwienie i wspieranie nabywania obywatelstwa unijnego, Integracja, Kontrola granic, Podejmowanie działań w związku z podstawowymi przyczynami migracji.

Zgodnie z przywołanymi przez ekspertów danymi ONZ, na świecie mamy obecnie 83 mln uchodźców, co stanowi największą liczbę od czasów II wojny światowej. Specjaliści zaznaczyli również, że jeśli chodzi o politykę migracyjną, główną rolę w UE odgrywają państwa członkowskie.