Łotwa: Rosjanie i Białorusini już nie dostaną „złotych wiz”

Łotwa wstrzymuje swój program złotych dla Białorusinów i Rosjan, źródło: MaxPixel (CC0 Public Domain)

Łotwa wstrzymuje swój program złotych dla Białorusinów i Rosjan, źródło: MaxPixel (CC0 Public Domain)

Łotewski parlament wstrzymał wydawanie tzw. złotych wiz obywatelom rosyjskim i białoruskim. Będzie można także cofnąć już przyznane dokumenty osobom, które popierają głośno rosyjską inwazję na Ukrainę.

 

Programy tzw. złotych wiz wprowadzone przez część państw członkowskich Unii Europejskiej pozwalały za odpowiednio duże inwestycje uzyskać obywatelom państw trzecich stałe prawo do wjazdu na unijne terytorium i rezydenturę w danym kraju.

Wojna w Ukrainie [AKTUALIZACJA] / Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych

Tymczasem Ukraina wciąż stawia zacięty opór siłom agresora.

10 tys. „złotych wiz” dla Rosjan

W przypadku Łotwy korzystali z tego głównie obywatele Białorusi i Rosji. Według danych Urzędu ds. Migracji, Łotwa przyznała zezwolenie na pobyt czasowy ponad 10 tys. Rosjan. Mniej więcej połowa z nich uzyskała tzw. złotą wizę poprzez zakup nieruchomości.

Z kolei zezwolenie na pobyt czasowy posiada na Łotwie około 40 tys. obywateli rosyjskich. Teraz jednak, decyzją parlamentu Łotwy (Saeima) dalsze przyznawanie „złotych wiz” Rosjanom, a także Białorusinom, zostaje wstrzymane. Zawieszenie programu ma potrwać co najmniej do 30 czerwca 2023 r.

Dodatkowo rząd uzyskał możliwość już odebranych „złotych wiz” tym obywatelom białoruskim i rosyjskim, którzy otwarcie popierają rosyjską inwazję na Ukrainę lub popełniane tam zbrodnie wojenne.

Te same zasady dotyczą przyznanych w związku z poczynionymi inwestycjami łotewskich obywatelstw dla Białorusinów i Rosjan. Programy „złotych wiz” czy „złotych paszportów” budzą duże kontrowersje w UE, ponieważ dają wiele uprawnień nie tylko w danym państwie członkowskim, ale w całej Unii.

KE apeluje do państw członkowskich, aby zabierały obywatelstwa Rosjanom i Białorusinom ukaranym sankcjami

Chodzi o obywatelstwa przyznanie w ramach programów tzw. złotych paszportów, który pozwalają uzyskać stałą rezydenturę czy nawet obywatelstwo osobom spoza UE, które zainwestowały odpowiednią sumę pieniędzy. KE wezwała państwa członkowskie o cofnięcie „złotych paszportów” osobom ukaranym ostatnimi unijnymi sankcjami.

 

Tego typu …

KE apeluje o odbieranie obywatelstw w ramach sankcji

Pod koniec marca Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich, aby odbierały przyznane już „złote paszporty” i „złote wizy” osobom, które znalazły się na unijnej czarnej liście sankcyjnej.

„Zezwolenia na pobyt przyznane w ramach programu pobytu dla inwestorów obywatelom rosyjskim lub białoruskim podlegającym sankcjom należy natychmiast cofnąć po indywidualnej ocenie i zgodnie z zasadą proporcjonalności, prawami podstawowymi i prawem krajowym państw członkowskich. Środki te powinny dotyczyć obywateli rosyjskich lub białoruskich w znaczący sposób wspierających wojnę na Ukrainie” – napisano w komunikacie KE.

W apelu podkreślono, że „europejskie wartości nie są na sprzedaż”. „Uważamy, że sprzedaż obywatelstwa za pomocą >>złotych paszportów<< jest niezgodna z prawem UE i stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Otwiera drzwi do korupcji, prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie powinny natychmiast zakończyć swoje programy obywatelstwa dla inwestorów” – przekazała Bruksela.

Komisja oceniła też, że wciąż funkcjonujące programy „złotych wiz” i „złotych paszportów” nie są zgodne z „zasadą lojalnej współpracy i z koncepcją obywatelstwa UE zapisaną w traktatach UE.”