Nowy Europejski Bauhaus: Artyści pomogą projektować nowoczesną i ekologiczną infrastrukturę?

Koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu przewodnicząca KE przedstawiła po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku, źródło: Wikipedia, fot. Jim Hood (CC BY 2.5)

Koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu przewodnicząca KE przedstawiła po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku, źródło: Wikipedia, fot. Jim Hood (CC BY 2.5)

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła powołanie serii projektów z pogranicza technologii, nauki i sztuki, która ma pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Chodzi o to, aby lepiej projektować w UE nowoczesną infrastrukturę.

 

 

Ursula von der Leyen hasło „Nowy Europejski Bauhaus” zaprezentowała po raz pierwszy w swoim Orędziu o Stanie Unii we wrześniu ubiegłego roku.

Ujawniła wtedy, że strategii nazwanej Falą Renowacji (Renovation Wave), która ma do 2030 r. doprowadzić do przebudowania w celu osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej 35 mln budynków w Unii Europejskiej, ma towarzyszyć także seria wspieranych przez KE projektów służących transformacji miast i projektowaniu nowej infrastruktury tak, aby była bardziej nowoczesna i bardziej ekologiczna.

Największe źródło odpadów w UE? Ziemia wydobywana na placach budowy

80 proc. odpadów ziemnych mogłoby być przeznaczone do ponownego użycia, jednak Unia Europejska nie stworzyła jeszcze odpowiednich regulacji.

VdL: Chodzi o nasze życie po pandemii

Bauhaus, to uczelnia artystyczno-wzornicza, którą Walter Gropius założył w 1919 r. w Weimarze w Niemczech. Terminem tym określa się również powstały na niej kierunek architektoniczny.

Ideą Bauhausu było uwzględnianie w architekturze i urbanistyce przede wszystkim człowieka, a także dostosowywanie funkcjonalności miast także do ludzkiej psychiki czy emocjonalności. Twórcy Bauhausu postulowali zniesienie podziału pomiędzy artystą, architektem, rzemieślnikiem i przemysłowcem.

 

Teraz Nowy Europejski Bauhaus (NEB) ma pomóc wypracować wizję przyszłej architektury, która uwzględniać będzie zarówno człowieka, jak i środowisko naturalne, a także – poprzez wprowadzanie zielonych i niskoemisyjnych technologii – pozwolić wdrażać infrastrukturę, która ułatwi życie ludziom, ale także będzie przyjazna środowisku czy klimatowi.

„Chodzi o to, jak chcemy żyć po pandemii, szanując planetę i chroniąc nasze środowisko. W nadchodzących miesiącach chcemy wspólnie zastanowić się, na czym powinien skupić się NEB. Podyskutujmy, jak pomóc różnym pokoleniom żyć lepiej razem. Jak zachęcać do używania organicznych materiałów budowlanych. Jak zaprząc wzornictwo do służby rozwiązaniom klimatycznym. Jak kultura może się przyczynić do rozwiązania kryzysu klimatycznego” – wyjaśniła von der Leyen.

Francja ma pierwszego uchodźcę klimatycznego. Uniknął deportacji z powodu złej jakości powietrza

Według Environmental Performance Index Bangladesz był w 2020 r. na 179 miejscu ze 180 na świecie pod względem jakości powietrza.

Modernizacja budynków też chroni klimat

Budynki i infrastruktura odpowiadają za co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Jak przekonuje przewodnicząca Komisji, nie uda się zrealizować unijnych celów klimatycznych i osiągnąć do połowy XXI w. neutralności klimatycznej, jeśli nie zmodernizuje się istniejących już domów czy budynków użytkowych, ani nie zacznie budować infrastruktury w oparciu o nowe zasady.

„Nowoczesne konstrukcje są w dużej mierze oparte na cemencie i stali, do których produkcji zużywa się ogromną ilość energii i które bezpośrednio uwalniają CO2 w wyniku reakcji chemicznych” – wyjaśniła von der Leyen.

Dlatego KE chce inspirować „wielkoskalową transformację naszych miast i otoczenia budowlanego”. „Może to być okazja do rozpoczęcia wybiegającego w przyszłość procesu łączenia zrównoważonego rozwoju ze stylem” – ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Zmiany klimatyczne: Rok 2020 najgorętszy w historii pomiarów w Europie

2020 r. był szóstym najgorętszym rokiem z rzędu w historii pomiarów dla Europy.

Zgłoszenia do pierwszych projektów jesienią

Na razie więc Nowy Europejski Bauhaus znajduje się w fazie projektowej. Jesienią ma się rozpocząć składanie wniosków na finansowanie pięciu projektów w różnych krajach członkowskich UE.

A jeszcze wcześniej, wiosną, KE chce ogłosić konkurs na nagrodę za projekty łączące design, nowe technologie, architekturę i sztukę. Ma to być zachęta do tworzenia i wdrażania takich działań.

„Nowy Europejski Bauhaus będzie siłą napędową do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób. Będzie to ruch mający na celu przybliżenie ludziom Europejskiego Zielonego Ładu i uczynienie recyklingu, odnawialnych źródeł energii i różnorodności biologicznej czymś naturalnymi” – zapowiedziała przewodnicząca KE.

Jak dodała, „aby Nowy Europejski Bauhaus odniósł sukces, potrzeba wszystkich kreatywnych umysłów – projektantów, artystów, naukowców, architektów i obywateli”.

 

 

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.