KE zatwierdziła prawie 8 mld euro pomocy publicznej w Polsce

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager// Źródło: KE

Komisja Europejska wydała zgodę na udzielenie przez polskie władze pomocy publicznej dla spółek na kwotę 7,8 mld euro, czyli ponad 35 mld złotych. To część rządowego pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców.

 

Zgodnie z unijnym prawem to Bruksela musi zatwierdzać przypadki udzielania pomocy publicznej spółkom prywatnym lub należącym do państwowych zasobów. Chodzi o ochronę konkurencji na wspólnym rynku i unikanie takiego dotowania firm, które mogłoby im dać nieuczciwą przewagę nad firmami z innych państw członkowskich.

Ale w obliczu wywołanego przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 kryzysu gospodarczego Komisja Europejska obiecała o wiele większą elastyczność w podejściu do udzielania pomocy przez państwa członkowskie. „Nie pozwolimy, aby europejskie spółki upadły w tym kryzysie” – mówiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Wszystkie 11 polskich programów zatwierdzone

Pomoc publiczna dla spółek przewiduje 11 polskich programów wsparcia. Ich łączna wartość to 7,8 mld euro, czyli 35,1 mld złotych. Na cały pakiet składają się dotacje bezpośrednie, zwrotne zaliczki, korzyści i ulgi podatkowe, odroczenia płatności podatkowych czy dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników.

Ich beneficjentami będą zarówno mikroprzedsiębiorstwa (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże firmy, jeśli borykać się będą w trudnościami. Przede wszystkim chodzi tu o brak płynności, co może się odbić na poziomie zatrudnienia czy płacach dla pracowników.

Według szacunków polskiego rządu z programów pomocowych skorzystać może w sumie 2,5 mln przedsiębiorstw, w tym nawet 2 mln najmniejszych, często jednoosobowych. KE uznała, że programy, jakie zgłosiły polskie władze, są zgodne z unijnymi wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Bruksela: To środki konieczne i proporcjonalne

Jak podała Bruksela, zgłoszone przez Polskę środki „są konieczne, właściwe i proporcjonalne – biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.”

„11 programów o łącznym budżecie 7,8 miliarda euro pozwoli Polsce wspierać firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w zaspokajaniu ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, zmniejszając w ten sposób ich obciążenia finansowe w obecnym kryzysie. Pomoże to przedsiębiorstwom zminimalizować straty ekonomiczne związane z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i utrzymać miejsca pracy” – poinformowała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Komisja Europejska przyjęła tymczasowe, luźniejsze reguły udzielania pomocy publicznej 19 marca. Nowe reguły zakładają m.in. podniesienie limitu maksymalnej pomocy publicznej nawet do 800 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa. Nowe limity nie sumują się też z dotychczas obowiązującym limitem w wysokości 200 tys. euro do wykorzystania na przestrzeni 3 lat.

To istotne, ponieważ chodzi o to, aby nie wykluczać firm, które w ostatnim okresie już korzystały z jakiejś formy pomocy publicznej.

Dlaczego Holandia nie chce koronaobligacji?

Dlaczego Holandia nie chce koronaobligacji?