KE apeluje do państw członkowskich, aby zabierały obywatelstwa Rosjanom i Białorusinom ukaranym sankcjami

KE chce ostatecznie skończyć z programami tzw. złotych paszportów (Photo by ConvertKit on Unsplash)

KE chce ostatecznie skończyć z programami tzw. złotych paszportów (Photo by ConvertKit on Unsplash)

Chodzi o obywatelstwa przyznanie w ramach programów tzw. złotych paszportów, który pozwalają uzyskać stałą rezydenturę czy nawet obywatelstwo osobom spoza UE, które zainwestowały odpowiednią sumę pieniędzy. KE wezwała państwa członkowskie o cofnięcie „złotych paszportów” osobom ukaranym ostatnimi unijnymi sankcjami.

 

Tego typu programu prowadziło kilka państw członkowskich, m.in. Malta, Cypr czy Bułgaria. Podobne programy funkcjonowały też m.in. na Węgrzech, w Grecji czy Portugalii. Większość z nich już – m.in. dzięki staraniom Komisji Europejskiej – przestała już działać, a inne wygasną niebawem.

Jednak przez lata zdołało z nich skorzystać (w skali całej UE) być może nawet kilka tysięcy osób. Dominowali wśród nich obywatele Rosji, a także innych krajów z obszaru byłego ZSRR.

Wojna w Ukrainie [AKTUALIZACJA] / Zełenski: Ukraina jest gotowa stać się państwem neutralnym

Tymczasem Ukraina wciąż stawia zacięty opór siłom agresora.

KE obawia się o bezpieczeństwo

Teraz KE wezwała państwa członkowskie, aby cofnęły przyznane w ramach programów tzw. złotych paszportów obywatelstwa tym osobom będącym obywatelami Rosji i Białorusi, które znalazły się na unijnej liście sankcyjnej stworzone po inwazji Rosji na Ukrainę.

„W ramach tych programów niektórzy obywatele Rosji lub Białorusi, którzy podlegają sankcjom lub znacząco wspierają wojnę na Ukrainie, mogli uzyskać obywatelstwo UE lub uprzywilejowany dostęp do UE, w tym do swobodnego podróżowania po strefie Schengen” – ostrzegła KE.

I podkreśliła, że chodzi o to, aby „zaradzić tym bezpośrednim zagrożeniom”. „Zezwolenia na pobyt przyznane w ramach programu pobytu dla inwestorów obywatelom rosyjskim lub białoruskim podlegającym sankcjom należy natychmiast cofnąć po indywidualnej ocenie i zgodnie z zasadą proporcjonalności, prawami podstawowymi i prawem krajowym państw członkowskich. Środki te powinny dotyczyć obywateli rosyjskich lub białoruskich w znaczący sposób wspierających wojnę na Ukrainie” – głosi stanowisko Komisji.

KE: Europejskie wartości nie są na sprzedaż

W apelu podkreślono, że „europejskie wartości nie są na sprzedaż”. „Uważamy, że sprzedaż obywatelstwa za pomocą >>złotych paszportów<< jest niezgodna z prawem UE i stanowi poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Otwiera drzwi do korupcji, prania pieniędzy i unikania opodatkowania. Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie powinny natychmiast zakończyć swoje programy obywatelstwa dla inwestorów” – przekazała Bruksela.

Komisja oceniła też, że wciąż funkcjonujące programy „złotych wiz” i „złotych paszportów” nie są zgodne z „zasadą lojalnej współpracy i z koncepcją obywatelstwa UE zapisaną w traktatach UE.”