Kanclerz Austrii walczy o wyborców skrajnej prawicy

flaga-Austrii [James Cridland]

Rząd Austrii przedstawił długoletni plan rozwoju kraju. Ma to być odpowiedź na rosnące poparcie dla populistów.

Christian Kern, kanclerz Austrii z ramienia centrolewicowej Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ), przedstawił dziesięcioletni plan rozwoju kraju. Jego głównym celem jest odebranie głosów opozycyjnej, populistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ).

>> Czytaj więcej o FPÖ

Plan Kerna zakłada tworzenie miejsc pracy, zwiększenie inwestycji publicznych i opodatkowanie korporacji międzynarodowych. Te punkty są postrzegane jako mające kluczowe znaczenie dla elektoratu, który odpłynął w stronę radykalnej, populistycznej FPÖ.

Plan odnosi się również do kwestii imigracji, wykorzystywanej w ostatnich latach przez FPÖ do zdobycia poparcia. Kanclerz skupia się jednak nie na uchodźcach, ale przede wszystkim na osobach przybywających z Europy Wschodniej. Stawia na zmianę ustawodawstwa europejskiego w celu zagwarantowania, że pracownicy z Europy Wschodniej będą płacić podatki według stawek austriackich. Kanclerz ponadto oskarżył kraje Europy Wschodniej o eksport do Austrii i innych państw bezrobocia.

Plan kanclerza zakłada również przeforsowanie na forum unijnym projektu, zgodnie z którym Austriacy ubiegający się w swoim kraju o pracę mieliby pierwszeństwo w otrzymywaniu stanowisk. Dotyczyłoby to głównie pracy w sektorach które doświadczają najsilniejszej presji ze strony imigrantów.

>> Czytaj więcej o Austrii w UE

Innym elementem planu odnoszącym się do wyborców Partii Wolności jest krytyka praktyk stosowanych w korporacjach międzynarodowych, które płacą podatki w krajach UE o najniższych stawkach. Kern wzywa do nakładania tzw. karnego podatku wynoszącego ponad 25 proc. na firmy, które czerpią zyski ze sprzedaży na terenie Austrii, ale płacą podatki w innych krajach europejskich. Stwierdził również że firmy internetowe, takie jak Google powinny płacić podatek od zysków z reklam, w wysokości równej podatkowi płaconemu przez wydawców prasy papierowej.

Radykalna opozycja

Obecnie w Austrii rządzi koalicja między SPÖ a chadecką Austriacką Partią Ludową (ÖVP). Prezydentem jest wybrany w zeszłym roku Alexander van der Bellen, popierany przez lewicę oraz siły umiarkowane.

>> Czytaj więcej o van der Bellenie

W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności skrajnej prawicy, reprezentowanej przez Partię Wolności (FPO). Na polu samorządowym, partia ta odnosiła sukcesy – jej przedstawiciel został burmistrzem miasta Wels, do tej pory rządzonego przez socjaldemokratów. W ub.r. miały miejsce wybory prezydenckie, w których kandydat popierany przez Partię Wolności Norbert Hofer zdobył 46 proc. głosów.  Wzrost poparcia dla FPO miał wyniknąć z nastrojów antyimigranckich.