Gaz wraca do łask. Europa rozważa zwiększenie wydobycia / Briefing z Europy

Mamy coraz więcej inwestycji w nowe bloki gazowe i coraz więcej niepewności co do roli tego paliwa w transformacji sektora ciepłowniczego. / Foto via [Shutterstock/James Jones Jr]

W obliczu kryzysu energetycznego UE wzmaga wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł energii, jej oszczędzania oraz zwiększania roli OZE | Między innymi o tym piszemy w czwartkowym briefingu z Europy.

 

 

EUROPA

Więcej gazu. W obliczu kryzysu energetycznego UE wzmaga wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł energii, jej oszczędzania oraz zwiększania roli OZE. Niektóre państwa uważają jednak, że to nie wystarczy i należy powrócić do wydobycia gazu.

Państwa te optują zarówno za poszerzeniem istniejących platform wiertniczych, jak i za poszukiwaniem nowych złóż surowca. Tylko w taki sposób możliwe będzie uniezależnienie się od rosyjskiego gazu, twierdzą.

Komisja Europejska wyznaczyła trzy główne drogi, którymi Unia ma dążyć do uzyskania niezależności energetycznej od Rosji: oszczędzanie energii, inwestycje w odnawialne źródła energii i dywersyfikacja źródeł. Mimo to wiele innych państw optuje za własnymi strategiami, uwzględniającymi także powrót do paliw kopalnych.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ostrzegła ostatnio państwa UE, aby nie odchodziły od długoterminowej strategii na rzecz wycofania źródeł kopalnych. Niektóre rządy, w tym niemiecki, ogłosiły bowiem plany tymczasowego powrotu do węgla jako odpowiedź na decyzję Rosji o zmniejszeniu dostaw gazu. Inne państwa postanowiły przyspieszyć bądź zwiększyć inwestycje w wydobycie gazu. Są wśród nich kraje, które wcześniej deklarowały zamiary odejścia od wydobycia. Szczegóły poniżej. 

(Michal Hudec | EurActiv.sk | Tłumaczenie Aleksandra Krzysztoszek)

Gaz wraca do łask. Europa rozważa zwiększenie wydobycia

Coraz więcej unijnych państw myśli o zwiększeniu wydobycia gazu lub o poszukiwaniu nowych złóż tego surowca.

PARYŻ

Impas trwa. Trwa powyborczy impas we Francji. W środowym orędziu do narodu Emmanuel Macron przyznał, że większość przywódców partii wykluczyła obecnie powstanie rządu jedności narodowej.

W środowym (22 czerwca) telewizyjnym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał partie opozycyjne do wyjaśnienia, jak daleko byłyby skłonne się posunąć w celu stworzenia wielopartyjnej koalicji.

Macron, który przemawiał po raz pierwszy od wyborów, uznał „pęknięcia i głębokie podziały” w całym kraju i nalegał, by „wspólnie nauczyć się rządzić i stanowić prawo w inny sposób”. Szczegóły poniżej. 

(Mateusz Kucharczyk, Théo Bourgery | EurActiv.fr, EURACTIV.pl)

HAGA

Powrót węgla. Rząd Holandii ogłosił plan zwiększenia produkcji energii z elektrowni węglowych. To skutek obaw o bezpieczeństwo energetyczne podczas najbliższej zimy i możliwe odcięcie przez Rosję dostaw gazu. Dotychczas holenderski rząd dążył do obniżenia udziału energetyki węglowej w krajowym miksie energetycznym.

Decyzja ma charakter tymczasowy, ale i tak wzbudziła emocje. Jak poinformował holenderski minister energii i klimatu Rob Jetten, trzy elektrownie węglowe, których moc została ograniczona do 35 proc. mocy zainstalowanej, teraz znów będą mogły produkować prąd pełną parą.

„W związku z wojną na Ukrainie potrzebne są nadzwyczajne środki” – wyjaśniał minister Jetten na konferencji prasowej i dodawał, że rządowe zezwolenie będzie obowiązywać tylko do 2024 r., aby „aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw w nadchodzącej zimie oraz w dwóch kolejnych”. Szczegóły poniżej. 

(Anna Wolska | EURACTIV.pl)

Holandia wraca do węgla. Kolejny kraj obawia się o bezpieczeństwo energetyczne w zimie

Dotychczas holenderski rząd dążył do obniżenia udziału energetyki węglowej w krajowym miksie energetycznym.

SOFIA

Upadek rządu. Po tym jak rozpadła się rządząca od grudnia ubiegłego roku czteropartyjna koalicja, dziś w bułgarskim parlamencie przegłosowano wniosek o wotum nieufności wobec premiera Kiryła Petkowa.

Za odwołaniem gabinetu premiera Kiryła Petkowa opowiedziało się 123 członków liczącego 240 miejsc Zgromadzenia Narodowego. Wniosek o wotum nieufności poparli deputowani z głównej siły opozycyjnej – centroprawicowej partii Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB) byłego premiera Bojko Borisowa – a także z partii tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód, z nacjonalistycznego Odrodzenia oraz większość posłów populistycznej partii Jest Taki Naród (ITN) założonej przez telewizyjnego showmana Sławiego Trifonowa.

To właśnie opuszczenie czteropartyjnej koalicji rządowej przez ITN doprowadziło do wotum nieufności wobec Petkowa, któremu nie udało się przekonać parlamentu do tego, aby ewentualną zmianę rządu odłożyć na spokojniejsze czasu. Szczegóły poniżej.

(Anna Wolska | EURACTIV.pl)

Bułgaria: Upadł rząd Kiryła Petkowa. Nowe wybory możliwe jesienią

Po tym jak rozpadła się rządząca od grudnia ubiegłego roku czteropartyjna koalicja, dziś w bułgarskim parlamencie przegłosowano wniosek o wotum nieufności wobec premiera Kiryła Petkowa.

AUTOPROMOCJA

Europa zeroemisyjna i cyrkularna. Redakcja EURACTIV.pl ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w eksperckiej debacie pt. „Europa zeroemisyjna i cyrkularna – Przyszłość czy utopia?”, która odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00.

LINK DO REJESTRACJI

Postępujące zmiany klimatyczne i wynikające z nich zagrożenia wymagają od nas całkowitego przeformułowania dotychczasowych modeli produkcji, konsumpcji i stylu życia, a co za tym idzie – dążenia do neutralności klimatycznej i stworzenia zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W trakcie debaty omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską i europejskim przemysłem w drodze do osiągnięcia tych celów. Poruszymy zatem kwestie związane ze spójną legislacją, wspierającą innowacje, rozwojem i konkurencyjnością przemysłu; potrzebą zapewnienia większego dostępu do alternatywnych surowców i źródeł energii; angażowaniem i wspólnym działaniem wszystkich interesariuszy branży, a także zmianą postaw konsumenckich u dużej części populacji. Szczegóły poniżej. 

E-KONFERENCJA: Europa zeroemisyjna i cyrkularna – Przyszłość czy utopia?

Zapraszamy już w przyszły poniedziałek (27.06) o godz. 12.00!