Fundusz Odbudowy UE: W jaki sposób kraje Unii planują wydać miliardy euro? / STOLICE

Unia Europejska, Komisja Europejska, Fundusz Odbudowy UE,

The Capitals to codzienny biuletyn EURACTIV z całej Europy. [EPA-EFE/KENZO TRIBOUILLARD]

W jaki sposób kraje UE planują wydać miliardy euro z Funduszu Odbudowy UE? Władimir Putin jest niezadowolony z Serbii za zbliżenie Belgradu z USA? Między innymi o tym piszemy w piątkowej edycji „Stolic Europy”.

 

 

Przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się 21 lipca w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 roku oraz Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU) po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Wysokość FO UE została ustalona na poziomie 750 mld euro w dotacjach i niskooprocentowanych pożyczkach.

Porozumienie unijne daje Polsce ponad 139 mld euro w bezpośrednich dotacjach (w cenach bieżących), a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami ponad 173 mld euro. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (na cele bieżące), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w niskooprocentowanych pożyczkach.

Od 15 października Komisja Europejska będzie przyjmowała Krajowe Plany Odbudowy i po konsultacjach zadecyduje o ich realizacji. W jaki sposób poszczególne kraje członkowskie są przygotowane do wydania unijnych miliardów pomocy.

Poniżej prezentujemy przegląd planów odbudowy wybranych państw członkowskich. Niektóre z państw są na zaawansowanym etapie przygotowania do wydania unijnych miliardów. Inne z kolei jeszcze nie przedstawiły żadnych szczegółów. Jak na tym tle wypada Polska?

Kto najskuteczniej negocjował Fundusz Odbudowy UE? [ZESTAWIENIE]

We wtorek Rada Europejska przyjęła projekt Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. Jak zmieniły się kwoty bezpośrednich grantów w ramach funduszu w porównaniu z propozycją przedstawioną w maju przez Komisję Europejską? Polska zyskała czy straciła?

BERLIN

Niemcy wciąż opracowują krajowy plan odbudowy finansowany ze środków unijnych. Wiadomo jednak, że Berlin postawi na transformację cyfrową i wsparcie dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną.

W myśl planu inwestycji w przyszłość niemieckie szkoły zostaną wyposażone w zaawansowane technologicznie materiały dydaktyczne, a regiony górnicze otrzymają wsparcie na rzecz transformacji. Krajowy plan odbudowy będzie się składać wyłącznie z niskoprocentowych pożyczek.

PARYŻ

Premier Francji Jean Castex przedstawił na początku września program odbudowy krajowej gospodarki o wartości 100 mld euro. Wśród priorytetów rządu są ochrona miejsc pracy, wsparcie przemysłu i transformacja energetyczna.

Wartość planu pomocowego pod nazwą „France Relance”, przedstawionego w czwartek (3 września) przez rząd, wynosi aż 100 mld euro, z których 40 mld pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Francję w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

Pakiet ma zostać podzielony na trzy filary. Pierwszy filar, opiewający na 35 mld euro, związany będzie z poprawą konkurencyjności firm i całej gospodarki. 20 mld z tej sumy zostanie przeznaczonych na ulgi podatkowe dla sektora produkcyjnego na najbliższe dwa lata, a także ulgi w składkach. 11 mld rząd przeznaczy na inwestycje, zaś 3 mld trafi do firm szczególnie poszkodowanych przez skutki gospodarcze epidemii.

Francuski rząd przedstawia pakiet pomocowy dla krajowej gospodarki

Premier Francji Jean Castex przedstawił w czwartek program odbudowy krajowej gospodarki o wartości 100 mld euro, co stanowi aż 4 proc. PKB kraju. Wśród priorytetów rządu są ochrona miejsc pracy, wsparcie przemysłu i transformacja energetyczna.

RZYM

Włoski plan naprawy, który został szczegółowo omówiony przez parlament we wrześniu, będzie oparty w całości na przydzielonych środkach unijnych w formie dotacji i pożyczek.

Priorytet ma oczywiście pobudzenie zbawiennej dla gospodarki innowacyjności poprzez – zgodnie z linią Komisji Europejskiej – zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych i energii odnawialnej.

Plan będzie również obejmował sześć kluczowych celów, które obejmują cyfryzację i innowacje, zieloną transformację, zdrowie, zrównoważoną infrastrukturę, edukację i badania.

„Znaczna część planu odbudowy będzie przeznaczona dla kobiet”, powiedział w środę (14 października) premier Włoch Giuseppe Conte, dodając, że podczas gdy 40 proc. funduszu naprawczego zostanie przeznaczone na zieloną transformację, 20 proc. zostanie skierowane na rzecz cyfryzacji. Częścią planu są także reformy systemu podatkowego i sądownictwa.

Włochy: Koniec konsultacji ws. odbudowy gospodarki. Jakie są priorytety rządu?

Podstawą włoskiego Planu Odbudowy będą projekty infrastrukturalne, inwestycje w nowe technologię i cyfryzację oraz transformacja energetyczna z większym udziałem OZE.

MADRYT

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaprezentował w środę (7 października) program naprawy gospodarki poszkodowanej w wyniku skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa. Trzyletni plan szacowany jest na 72 mld euro.

Hiszpania jest drugim po Włoszech odbiorcą Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU). Zgodnie z ustaleniami z lipcowego szczytu przywódców państw Wspólnoty, kraje członkowskie otrzymają łącznie 750 mld euro.

Na Hiszpanię przypada z tego funduszu ok. 140 mld euro. Połowa to pomoc bezzwrotna, a połowa niskooprocentowane pożyczki.

Na wykorzystanie przyznanych im kwot państwa mają 6 lat. Hiszpania chce wykorzystać swoją pulę w ciągu 24 miesięcy. Rząd założył, że prawie 27,5 mld euro z Brukseli zasili wydatki przyszłorocznego budżetu państwa.

„Dzięki realizacji tego programu w latach 2021-2023 uda nam się stworzyć w kraju ponad 800 tys. nowych miejsc pracy”, ogłosił premier. To dużo, ale z danych Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) wynika, że w Hiszpanii tylko od kwietnia do czerwca z powodu kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2 zlikwidowano ponad 1,1 mln miejsc pracy.

Koronawirus: Jaki plan ma Hiszpania na wyjście z kryzysu?

Ile nowych miejsc pracy planuje stworzyć rząd Hiszpanii?

ZAGRZEB

Krajowy plan odbudowy skupi się „na ekologicznej i cyfrowej transformacji społeczeństwa, ale obejmie także inne obszary”, potwierdził minister spraw zagranicznych Gordan Grlić-Radman, dodając, że środki zostaną wydane „w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej”.

W wywiadzie dla radia minister rozwoju regionalnego Nataša Tramišak powiedziała 7 października, że ​​„pierwsze 800 mln euro z Funduszu Odbudowy będzie gotowe do zagospodarowania na początku przyszłego roku”. Środki te – dodała minister – będą przeznaczone na gospodarkę, utrzymanie miejsc pracy, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz stworzenie bodźców do rozwoju przemysłu.

„Jeśli kwota dostępnych dotacji [w przypadku Chorwacji to ok. 6 mld euro – red.] nie wystarczy na sfinansowanie proponowanych reform i inwestycji, rząd może wystąpić o dodatkowe środki w postaci niskooprocentowanych pożyczek, dodała minister.

ATENY

Grecja również oświadczyła, że ​​będzie postępować zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie przyznawania dotacji z funduszu odbudowy. Rząd przekonywał, że zręb planu naprawczego będzie gotowy do 15 października, jednak z informacji EURACTIV.gr wynika że potrzeba jeszcze co najmniej jednego miesiąca na dokończenie prac koncepcyjnych.

Ze wstępnych informacji wynika, że 35 proc. środków zostanie przeznaczonych na inwestycje powiązane z transformacją energetyczną, a co najmniej 20 proc. na projekty transformację cyfrową.

PRAGA

Premier Andrej Babiš wręczył w czwartek (15 października) przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen krajowy plan odbudowy, tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej i – jak informują czeskie media – bez uprzedniego zatwierdzenia go przez rząd. Debata nad dokumentem w ramach rządu trwała jednak do późnych godzin nocnych w środę (14 października). Środowiska biznesowe skrytykowały procedurę sporządzania planu, argumentując, że plan nie został „odpowiednio skonsultowany”.

Czeski plan odbudowy gospodarki po kryzysie koncentruje się na rozwoju infrastruktury oraz zielonej i cyfrowej transformacji sektora publicznego i prywatnego. Część projektów objętych planem nie koncentruje się na ożywieniu gospodarczym, ale na inwestycjach w sektorach, które były od dawna zaniedbane.

Babiš powiedział, że Czechy chcą jak najszybciej sięgnąć po pieniądze z unijnego funduszu naprawczego, co oznacza, że ​​chce, aby plan został szybko zatwierdzony. Czechy są przeciwne korzystaniu z niskooprocentowanych pożyczek z FO UE, dlatego oczekuje się, że Praga skorzysta wyłącznie z przysługujących im dotacji.

BUKARESZT

„Rząd musi być przygotowany do wykorzystania wszystkich dostępnych środków w ciągu najbliższych czterech lat”, powiedział w czwartek (15 października) premier Ludovic Orban, dodając, że rząd jest bardzo dobrze przygotowany do wykorzystania dostępnych środków, zarówno z wieloletniego budżetu UE (WRF), mechanizmu odporności i naprawy oraz programu SURE.

Rząd chce zwrócić szczególną uwagę na takie kwestie, jak modernizacja infrastruktury transportowej, energetycznej i systemu opieki zdrowotnej, podkreślił Orban.

WIEDEŃ

Austria przekaże konkrety dotyczące planu odbudowy do 30 kwietnia. Według austriackiego ministerstwa finansów plan będzie zasadniczo zgodny z priorytetami określonymi w krajowych ramach budżetowych, co oznacza, że ​​obejmie inwestycje w środki ochrony klimatu, infrastrukturę kolejową i edukację.

WARSZAWA

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej otrzymało 1198 projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy będącego instrumentem Funduszu Odbudowy. Dotyczą one różnych dziedzin, w tym energetyki i ochrony środowiska.

Zadaniem rządu, a konkretnie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej było przełożenie tych pieniędzy na konkretne programy i inwestycje. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (na cele stałe) i około 34,2 mld euro na pożyczki (na cele bieżące).

Te pieniądze będą inwestowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który powstaje w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. Propozycje projektów, które do końca września wpłynęły do resortu, dotyczą różnych dziedzin – energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia oraz cyfryzacji spójności terytorialnej. Są one oceniane przez powołane grupy tematyczne.

MFiPR chce przedstawić projekt Krajowego Planu Odbudowy i zacząć rozmowy robocze z KE pod koniec roku. Resort prowadzi z Komisją rozmowy o treści i interpretacji rozporządzenia regulującego wydatkowanie środków z Instrumentu Odbudowy. Termin uruchomienia pieniędzy zależy od przebiegu rozmów i od tego, kiedy odpowiednie regulacje unijne zostaną przyjęte. Środki mają zostać uruchomione w 2021 roku.

(Louise Rozès Moscovenko | EURACTIV.FR, Philipp Grüll | EURACTIV.de, Konrad Strubiński| EURACTIV.pl, Aneta Zachová | EURACTIV.cz, Željko Trkanjec | EURACTIV.hr, Theodore Karaoulanis | EURACTIV.gr, Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es, Alessandro Follis | EURACTIV.it, Bogdan Neagu | EURACTIV.ro)

Inne wieści z europejskich stolic:

BELGRAD

Kiedy On przyjedzie? Prezydent Rosji Władimir Putin nie przyjedzie do Belgradu w październiku, mimo że prezydent Aleksandar Vučić zapowiedział to w czerwcu po spotkaniu prezydenta z jego rosyjskim odpowiednikiem w Moskwie, podał w czwartek (15 października) dziennik Danas.

Powołując się na nieoficjalne źródła z kręgów dyplomatycznych, Danas twierdzi, że Moskwa nie ujawniła powodów, dla których Putin zmienił zdanie i nie zdecydował się na przyjazd do Serbii, ale „Rosjanie są zdecydowanie niezadowoleni z niedawnego zbliżenia Serbii z USA, w przypadku negocjacji z Kosowem”.

Ambasador Rosji w Serbii Aleksander Botsan-Kharchenko odrzucił informacje dziennika, nazywając je „niewiarygodnymi”. „Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i jest całkowitym i nieodpowiedzialnym wymysłem”, dodał. Ambasador napisał na Twitterze, że prezydenci Serbii i Rosji „są w stałym kontakcie i zawsze wspólnie koordynują swoje działania”.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostatni raz odwiedził Belgrad w styczniu 2019 r. Podobnie jak przy okazji wcześniejszych wizyt, mógł liczyć na przyjacielskie powitanie ze strony władz i obywateli Serbii.

17 stycznia 2019 r. prezydent Rosji Władimir Putin przyjechał na jednodniową wizytę do Belgradu. Został powitany przez tłumy ludzi zgromadzonych na ulicach stolicy. Przygotowania do przyjazdu prezydenta trwały bardzo długo, a w oficjalne części powitania zaangażowane były też organizacje pozarządowe i patriotyczne.

W trakcie ceremonii powitalnej prezydent Serbii Aleksandar Vuczić otrzymał Order Aleksandra Newskiego, który został mu przyznany za „wielki, osobisty wkład w rozwój wielostronnej współpracy z Federacją Rosyjską”. W gronie wyróżnionych tą nagrodą znajdują się m.in. prezydenci Turkmenistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Kazachstanu i Białorusi.

Podczas głównej uroczystości przed prawosławną katedrą p.w. św. Sawy Putina przywitał 125-tysięczny tłum obywateli Serbii, którzy na tę okoliczność zostali sprowadzani z całego kraju. Za udział w imprezie uczestnicy dostawali m.in. pieniądze czy żywność.

W Serbii Putin jest bardzo popularnym i lubianym politykiem. Serbowie doceniają stanowisko rosyjskiej administracji wobec bombardowania kraju przez NATO w 1999 r. oraz nieuznawanie suwerenności Kosowa. Więcej na temat ostatniej wizyty prezydenta Putina w Belgradzie poniżej. 

(EURACTIV.rs  betabriefing.com)

Serbia: Wizyta Putina w Belgradzie

Prezydent Rosji Władimir Putin już po raz kolejny odwiedził Belgrad. Podobnie jak przy okazji wcześniejszych wizyt, mógł liczyć na przyjacielskie powitanie ze stron władz i obywateli Serbii.
 
Regularne wizyty
17 stycznia prezydent Rosji Władimir Putin przyjechał na jednodniową wizytę do Belgradu. Został powitany …

BERLIN

Polskie strefy ryzyka. ​W opublikowanym w czwartek komunikacie odpowiedzialny za zwalczanie chorób zakaźnych w Niemczech Instytut im. Roberta Kocha (RKI) po raz pierwszy rozszerzył na Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego, której odwiedzanie pociąga za sobą konieczność odbycia kwarantanny.

Województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie będą od soboty (17 października) „strefami ryzyka”. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Niemiec z takich województw muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin) lub poddać się 14-dniowej kwarantannie. Więcej szczegółów poniżej. 

(EURACTIV.pl)

Koronawirus: Niemcy aktualizują listę państw z grupy ryzyka. Są na niej województwa z Polski

Osoby przyjeżdżające do Niemiec z takich województw muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu.

PARYŻ

Rewizja u byłego premiera. Francuska policja przeszukała mieszkania m.in. ministra zdrowia Oliviera Vérana, a także byłego premiera Édouarda Philippe’a i byłej szefowej resortu zdrowia Agnès Buzyn. To krok podjęty w ramach śledztwa, jakie toczy się przeciwko nim w sprawie sposobu walki z pierwszą falą pandemii koronawirusa. Więcej szczegółów poniżej.

(Aleksandra Krzysztoszek | EURACTIV.pl)

Francja: Rewizja w domach ministrów i byłego premiera. Powód? Śledztwo ws. walki z pandemią

Francuska policja przeszukała mieszkania ministra zdrowia Oliviera Vérana, a także byłego premiera Édouarda Philippe’a i byłej szefowej resortu zdrowia Agnès Buzyn.

WIEDEŃ

W czwartek po raz pierwszy na koronawirusowej mapie w Austrii czerwonym kolorem – oznaczającym stan dużą liczbę zakażeń SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców – oznaczono stolicę Tyrolu Innsbruck, a także Wels i Hallein.

Miastu Kuchl w Hallein rząd Salzburga nakazał – jak to miało miejsce wiosną w całej Austrii – wprowadzenie lokalnego lockdownu. Zmiana kolorów nastąpiła wraz z gwałtownym wzrostem liczby nowych infekcji.

(Philipp Grüll | EURACTIV.de)

Austria: Nadeszła już druga fala koronawirusa?

W piątek (11 września) austriacki rząd ogłosił zaostrzenie od poniedziałku (14 września) zasady noszenia masek ochronnych i utrzymania dystansu społecznego podczas imprez publicznych i w restauracjach.

DUBLIN

Unijni przywódcy stwierdzili wczoraj, że postępy w negocjacjach z Wielką Brytanią są niewystarczające i zapowiedzieli, że „w nadchodzących tygodniach” UE nadal będzie prowadzić negocjacje ws. zawarcia umowy handlowej po brexicie. Więcej szczegółów poniżej. 

(Barbara Bodalska | EURACTIV.pl)

Szczyt UE: Negocjacje Bruksela-Londyn ws. brexitu do ostatniej chwili?

Unijni przywódcy stwierdzili wczoraj, że postępy w negocjacjach z Wielką Brytanią są niewystarczające i zapowiedzieli „w nadchodzących tygodniach” UE nadal będzie prowadzić negocjacje ws. zawarcia umowy handlowej po brexicie. 

HELSINKI

Populistyczna Partia Finów najpopularniejsza wśród młodzieży. Partia Finów jest obecnie najpopularniejsza wśród osób w wieku od 15 do 29 lat, jak wykazały badania opublikowane w tym tygodniu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, to populistyczne i nacjonalistyczne ugrupowanie uzyskałaby około 19 proc. głosów w tej grupie wiekowej.

Jak dotąd Zieloni oraz konserwatywna i prounijna Partia Koalicji Narodowej (KPK) cieszyły się największym poparciem wśród obywateli należących do młodego pokolenia.

Według badania Zieloni nadal zajmują drugie miejsce z 15 proc. poparciem w najmłodszym elektoracie. Na 12 proc. poparcie może liczyć Partia Socjaldemokratyczna, z której wywodzi się premier Sanna Marin, natomiast KPK uzyskała blisko 11 proc.

(Pekka Vänttinen | EURACTIV.com)

"Nie chcemy marginalizacji mniejszych gospodarek". Finlandia przeciwna zmianom w europejskiej polityce konkurencji?

Rząd w Helsinkach opowiada się przeciwko budowie „europejskich czempionów”?

BRATYSŁAWA

Brak jasnego stanowiska. Słowacja nie zobowiązuje się jeszcze do osiągnięcia konkretnego celu w zakresie redukcji emisji, powiedział słowacki premier Igor Matovič członkom komisji spraw europejskich parlamentu, dodając, że Radzie Europejskiej pozostały jeszcze „dwa miesiące” na omówienie tej sprawy.

Podczas dwudniowego szczytu Rady UE jednym z tematów dyskusji będzie podniesienie celu redukcji emisji CO2 UE do 2030 r. z obecnych 40 proc. (względem 1990 r.). Temat był poruszony podczas kolacji w czwartek wieczorem.

Komisja Europejska zaproponowała nowy cel co najmniej 55 proc. we wrześniu. Parlament Europejski podniósł poprzeczkę do 60 proc. Oczekuje się, że decyzja powinna zapaść jednomyślnie – prawdopodobnie jednak finalnie dopiero na grudniowej Radzie UE.

Na razie co najmniej 21 państw wyraziło poparcie dla celu 50-55 proc. (mocne “za”: Hiszpania, Niderlandy, Austria, Włochy, Szwecja, Luksemburg, Łotwa, Grecja, Francja, Portugalia), a Dania i Finlandia zmieniły swoje stanowisko po głosowaniu w Parlamencie, przedstawiając stanowiska ambitniejsze niż pierwotny wniosek Komisji – wnioskując o odpowiednio 65% i 60% redukcji. Głównymi oponentami są Polska, Czechy, Węgry i Bułgaria.

(Zuzana Gabrižová | EURACTIV.sk)

Słowacja: Za co skazano przywódcę skrajnie prawicowej partii?

Lider skrajnie prawicowej Ludowej Partii Nasza Słowacja (LSNS) Marian Kotleba został skazany na 4 lata i 4 miesiące więzienia.

SARAJEWO

Brak uznania dla Kosowa? Prezydencja Bośni i Hercegowiny nie osiągnęła konsensusu w sprawie uznania Kosowa – powiedział Milorad Dodik, serbski członek prezydencji. Bośniak Šefik Džaferović potwierdził, że nie ma decyzji w sprawie Kosowa. Chociaż na stronie prezydencji nie można było znaleźć żadnych informacji o głosowaniu w sprawie Kosowa, można było znaleźć informacje o oświadczeniu prezydencji w sprawie ścieżki Bośni i Hercegowiny do UE.

Co więcej, rada ministrów (rząd) Bośni i Hercegowiny zatwierdziła proponowaną umowę o readmisji z Pakistanem, która powinna ułatwić rozwiązanie problemu nielegalnej migracji. Około 14 tys. migrantów wjechało w tym roku nielegalnie do Bośni i Hercegowiny w celu dotarcia do krajów Europy Zachodniej przez Chorwację. Bośniackie służby bezpieczeństwa ustaliły, że 27 proc. nielegalnych imigrantów pochodzi z Afganistanu, 23 proc. z Pakistanu, 19 proc. z Bangladeszu i 10 proc. z Maroka.

(Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

Trump ogłasza sukces. Serbia i Kosowo zdecydowały się na normalizację stosunków gospodarczych

Serbia i Kosowo po wielu latach wrogich relacji zgodziły się na normalizację stosunków gospodarczych. Prezydent USA Donald Trump określił tę decyzję jako „wielki przełom” w stosunkach między Belgradem a Prisztiną.

PODGORICA 

Bez alternatywy? Marszałek parlamentu Czarnogóry Aleksa Bečić powiedział podczas spotkania z ambasadorem Chorwacji w Podgoricy Veselko Grubišiciem, że droga Czarnogóry do UE nie ma alternatywy, wynika z komunikatu prasowego opublikowanego po spotkaniu.

Chorwacja będzie nadal wspierać Czarnogórę w dalszym procesie jej integracji europejskiej. Dla Chorwacji ważne jest, aby Czarnogóra, jako wiarygodny członek NATO, nadal dążyła do UE, powiedział Grubišić.

(Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)