Francja przeznaczy 200 mln euro na edukację

Emmanuel Macron, źródło: oficjalny profil Emanuela Macrona na Facebooku

Podczas szczytu Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji w Dakarze 2 lutego Francja zapowiedziała, że przeznaczy 200 mln euro na edukację. W obszarze pomocy rozwojowej kształcenie należy do głównych priorytetów Paryża na najbliższe kilka lat.

 

Jak informuje EURACTIV.fr, podczas konferencji Globalnego Partnerstwa w na rzecz Edukacji (Global Partnership for Education, GPE), prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie udziału finansowego w partnerstwie. W latach 2018-2020 Paryż przeznaczy na rozwój edukacji 200 mln euro, czyli aż 183 mln euro więcej niż w latach 2014-2017.

Francja znajduje się na czwartym miejscu darczyńców GPE, jedynego międzynarodowego funduszu edukacyjnego. Pierwsze miejsca zajmują, następnie Unia Europejska (475 mln euro), Wielka Brytania (417 mln euro) i Norwegia (260 mln euro). Mobilizacja Europy zapewniła finansowy sukces konferencji. Z deklaracji wynika, że fundusz otrzymać 2,3 mld dolarów. Jednak niektórzy ważni darczyńcy, tacy jak Niemcy czy Holandia, nie określiły jeszcze swojego wkładu finansowego. Celem funduszu na lata 2018-2020 jest uzyskanie budżetu w wysokości 3,1 mld dolarów.

Alice Albright, dyrektor generalna GPE, komentuje: „To bezprecedensowe wsparcie oznacza, że GPE może dalej koncentrować się na wykluczonych i defaworyzowanych dzieciach”. Partnerstwo będzie rozszerzało zakres działań w 89 krajach, w których mieszka 870 mln dzieci. 78 proc. z nich nie uczęszcza do szkoły.

Korsyka: Protesty nacjonalistów przed wizytą Emmanuela Macrona

Korsykańscy nacjonaliści domagają się zwiększenia autonomii wyspy. Po tym jak w grudniu wybory lokalne zdecydowanie wygrała koalicja „Pe A Corsica” („Dla Korsyki”), nacjonaliści chcą od Paryża większych ustępstw. Na ich niedzielnej manifestacji zjawiły się tysiące osób. Wszystko ma związek z …

Edukacja dla wszystkich

Stworzone w 2002 Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji prowadzi działania na rzecz dostępu do edukacji w krajach rozwijających się. Państwa, które korzystają ze wsparcia są zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 20 proc. budżetu na edukację, czyli znacznie mniej niż zazwyczaj przeznacza się na edukację w krajach rozwiniętych.

– Jako kraj korzystający ze wsparcia musimy zwiększyć nasze starania na rzecz edukacji, co robimy, przeznaczając 25,48 proc. naszego budżetu na finansowanie edukacji i kształcenia – zadeklarował prezydent Senegalu Macky Sall, który razem z Macron przewodniczył szczytowi. Sall przypomniał, że edukacja stanowi kluczową kwestię we wszelkich działaniach na rzecz pokoju i rozwoju.

Senegal jest dobrym przykładem kraju wprowadzającego dobre praktyki w walce o dostęp do edukacji – w ciągu pięciu lat współczynnik skolaryzacji brutto dla poziomu szkoły podstawowej wzrósł z 67,2 do 84,6 proc.

Kształcenie kobiet priorytetem

Międzynarodowa mobilizacja na rzecz edukacji wpłynie w szczególny sposób na kształcenie. Według danych GPE prawdopodobieństwo ograniczenia możliwości edukacyjnych jest dwa i pół raza wyższe w przypadku dziewcząt niż w przypadku chłopców. W państwach, które znajdują się w konflikcie lub niestabilnej sytuacji politycznej ta różnica jest jeszcze większa – 37 proc. więcej dziewcząt niż chłopców nie chodzi do szkoły podstawowej.

W swojej przemowie Emmanuel Macron zaapelował o to, by szczególną uwagę zwrócić na kształcenie kobiet, ponieważ wszędzie tam, „gdzie pojawia się obskurantyzm ze szkodą dla demokracji, to dziewczęta są najpierw wyprowadzane ze szkół”.

Friederike Röder, dyrektor organizacji pozarządowej ONE we Francji, wyraża zadowolenie ze wsparcia Paryża, zaznaczając jednak, że wciąż potrzebne są szeroko zakrojone działania: „Cel wyznaczony w Dakarze nie został jeszcze osiągnięty i wciąż pozostają liczne wyzwania, którym należy sprostać, by 130 mln dziewczynek na całym świecie poszło do szkoły”.

Francuski plan wsparcia rozwojowego

Edukacja kobiet w krajach rozwijających się powinna znaleźć odzwierciedlenie we francuskim budżecie. W swoim wystąpieniu końcowym prezydent Francji zapowiedział, że pomoc rozwojowa w obszarze kształcenia będzie priorytetem bezpośredniego wsparcia realizowanego przez francuską agencję rozwoju (AFD).

W trakcie kampanii prezydenckiej Macron zobowiązał się do zwiększenia nakładów rządu na fundusze pomocy rozwojowej do 0,55 proc. PKB, jednak konkretne propozycje działań dopiero zostaną ogłoszone. 8 lutego odbędzie się spotkanie międzyministerialnej komisji ds. międzynarodowej współpracy i rozwoju (CICID), podczas którego mają zostać przedstawione plany rządu w tym obszarze.

Louboutin znów poniósł porażkę w walce o opatentowanie w UE czerwonych podeszew swoich szpilek

Słynna francuska firma produkująca luksusowe obuwie usiłuje zarejestrować w Unii Europejskiej jako znak towarowy wygląd produkowanych przez nią szpilek. Argumentuje, że czerwone podeszwy butów stały się symbolem marki Louboutin. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił jednak, że kształt i kolor …