Erasmus+ na lata 2021-2027 z rekordowym budżetem: Więcej środków na integrację społeczną i mobilność

erasmus-ke-pe-ue-unia-europejska-budzet-program-wymiana-studencka-studenci-dofinansowanie-ekologia-mobilnosc-wyjazd-studia-zagraniczne-nauka-finansowanie-podrozowanie-kultura-studiowanie

Jak wykazały badania zlecone przez Komisję Europejską, 72 proc. osób, które wzięły udział w programie Erasmus+ uważa, że zdobyte doświadczenie pomogło im w znalezieniu pierwszej pracy. [Photo via Unsplash]

Wczoraj (18 maja) w Parlamencie Europejskim przyjęto program Erasmus+ na lata 2021-2027. Poza znacznym zwiększeniem budżetu w porównaniu do poprzedniej edycji, wprowadza on także pewne istotne zmiany – będzie bardziej inkluzywny, ekologiczny oraz przyjazny dla Europejczyków.

 

 

Inicjatywa Erasmus+ jest flagowym programem unijnym w dziedzinie edukacji oraz szkoleń zawodowych. Sprzyja ona też budowaniu tożsamości europejskiej.

Program na lata 2021-2027 otrzyma rekordowy w historii budżet – będzie wynosił 28 mld euro, co stanowi prawie dwukrotność środków przeznaczonych na poprzednią edycję w latach 2014-2020.

Aż 70 proc. budżetu zostanie przeznaczone na zaoferowanie wszystkim potencjalnym uczestnikom możliwości w zakresie mobilności.

Program na nadchodzące lata oferuje więcej narzędzi oraz funduszy wspierających integrację społeczną. Ułatwia mobilność dla osób, które mogą mieć z nią trudności – na przykład ze względu na niepełnosprawność lub posiadanie niewystarczających środków finansowych.

Jan Olbrycht: PE nie zgadza się na cięcia w finansowaniu programów ukierunkowanych na przyszłość – jak Erasmus i Horyzont 2020

„Uważamy, że pewne obszary unijnej polityki nie mogą być przedmiotem cięć. Oczekujemy od Rady jasnej deklaracji w tej sprawie”, mówi Jan Olbrycht w rozmowie z EURACTIV.it.

Łatwiejszy dostęp i więcej możliwości

Jedną z istotnych zmian, które zostały wprowadzone w tej edycji, jest umożliwienie dorosłym, kształcącym się w innym kraju UE, przedłużenia tam pobytu do sześciu miesięcy. W projektach mobilności będą mogli uczestniczyć także słuchacze uczęszczający np. na Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Uniwersytety Otwarte.

Osoby bez wystarczających środków na udział w programie będą miały możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania.

„Parlament będzie uważnie przyglądać się realizacji programu Erasmus+, aby bardziej sprzyjał on integracji i oferował możliwości jak największej liczbie osób” – powiedział Milan Zver (PPE, SL), członek Komisji Kultury i Edukacji w PE.

Zadecydowano także, aby ograniczyć formalności administracyjne na rzecz specjalnego oprogramowania. Program ma też posłużyć do finansowania partnerstw na mniejszą skalę, takich jak np. stowarzyszenia młodzieży czy inicjatywy sportowe.

Dużą wagę poświęcono podróżowaniu studentów – zadecydowano, że program Erasmus+ powiązany będzie z inicjatywą DiscoverEU, która pozwala 18-letnim Europejczykom na odbywanie podróży po Europie. Teraz młodzi ludzie będą mogli ubiegać się o bezpłatny bilet kolejowy, by uczyć się (np. w ramach intensywnego kursu językowego). Ma to związek z unijnymi celami klimatycznymi – uczestnicy będą zachęcani do korzystania z przyjaznych dla klimatu środków transportu.

W związku z rosnącym popytem na wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także przyspieszeniem cyfrowej transformacji instytucji szkolnictwa wyższego za sprawą pandemii COVID-19, zdecydowano się na powołanie do życia „Uniwersytetów Europejskich”. Pozwolą one studentom na zdobycie dyplomu za sprawą łączenia studiów w kilku krajach UE.

DiscoverEU: Darmowe bilety kolejowe dla młodych Europejczyków. 2021 Europejskim Rokiem Kolei

W programie będą mogli wziąć udział młodzi z dwóch roczników – 2002 i 2003.

24 lata europejskiej mobilności

Program, który otrzymał swoją nazwę na cześć holenderskiego pedagoga, a zarazem jednego z najbardziej znanych humanistów odrodzenia – Erazma z Rotterdamu, został uruchomiony przez Komisję Europejską w 1987 r.

Ma on na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim na okres do jednego roku. Wspiera jednocześnie współpracę europejskich uczelni i wymianę kadry akademickiej.

Z programu w latach 2014-2020 skorzystało 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. Hiszpania jest pod tym względem liderem – przyjmuje i wysyła ich najwięcej. Za nią plasują się Niemcy oraz Francja.

Erasmus był także niezwykle popularny wśród studentów brytyjskich, jednak pod koniec ubiegłego roku premier Boris Johnson ogłosił decyzję o rezygnacji Wielkiej Brytanii z udziału w programie. Była ona wynikiem braku porozumienia w kwestii ponoszonych kosztów jego kontynuacji przez stronę brytyjską.

Jednocześnie Johnson zapowiedział utworzenie nowego programu wymiany studenckiej, którego patronem ma zostać Alan Turing – angielski matematyk i kryptolog, który odkodował szyfr enigmy. Decyzja wywołała kontrowersje m.in. ze względu na korzyści ekonomiczne, jakie Wielka Brytania uzyskiwała dzięki Erasmusowi – w 2018 roku było to 440 mln funtów.

Erasmus ofiarą brexitu. Wielka Brytania stworzy własny program wymiany studenckiej

Program zostanie zastąpiony nowym projektem, którego patronem będzie angielski matematyk Alan Turing.

Erasmus pomaga w karierze zawodowej

Polska dołączyła do programu w 1998 r. Jak wskazują dane Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w naszym kraju z programu na lata 2014-2020 skorzystało 5,5 tys. instytucji oraz udało się zorganizować 375 tys. mobilności. Jednocześnie do Polski w tym okresie przyjechało ponad 52 tys. osób – plasujemy się pod tym względem na 6 miejscu. Aż 97 proc. polskich uczestników wyraziło zadowolenie z wzięcia udziału w programie.

Erasmus zapewnia korzyści pod względem przyszłej kariery zawodowej – jak wykazały badania zlecone przez Komisję Europejską, 72 proc. osób, które wzięły udział w programie uważa, że zdobyte doświadczenie pomogło im w znalezieniu pierwszej pracy – respondenci uważają, że program zwiększył ich umiejętności i kompetencje techniczne, interpersonalne, a także otwartość społeczną i zawodową.

Instytucje szkolnictwa wyższego w 92 proc. przypadków zaobserwowały „znaczący wpływ” posiadania w życiorysie wyjazdu studenckiego na szansę zatrudnienia.

 

Więcej informacji:

Statystyki dotyczące programu Erasmus+

Erasmus+ higher education impact study