Dziś spotkanie prezydentów państw Grupy Arraiolos 

Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w drodze do Aten na spotkanie Grupy Arraiolos, źródło Grzegorz Jakubowski KPRP

Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w drodze do Aten na spotkanie Grupy Arraiolos, źródło Grzegorz Jakubowski KPRP

Zwiększanie odporności UE na kryzysy gospodarcze i społeczne oraz kwestie związane z europejskim bezpieczeństwem będą przedmiotem dzisiejszego spotkania prezydentów państw Grupy Arraiolos w Atenach.

 

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu przywódców państw Grupy już po raz piąty. Również tym razem będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydenci Grupy Arraiolos w Krakowie o kryzysie i Ukrainie

W spotkaniu, które zakończyło się w środę w Krakowie, uczestniczyli – poza Bronisławem Komorowskim – prezydenci: Finlandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz – jako goście specjalni – prezydenci Bułgarii i Estonii.W ocenie polskiego prezydenta, spotkanie potwierdziło zaangażowanie prezydentów państw Grupy …

Piętnaste spotkanie Grupy Arraiolos

Spotkanie w Atenach będzie już piętnastym spotkaniem Grupy Arraiolos, która została utworzona w 2003 r. z inicjatywy prezydenta Portugalii Jorge Sampaio (w pierwszym spotkaniu Grupy uczestniczył Aleksander Kwaśniewski).

Nazwa pochodzi od miejscowości w Portugalii, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów Austrii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch (dziesięć lat później – w 2013 r – spotkanie Grupy miało miejsce w Krakowie). Do grona uczestników spotkań sukcesywnie dołączały: Słowenia, Chorwacja oraz Estonia i Bułgaria, a także Malta i Grecja. W tegorocznym spotkaniu weźmie także udział prezydent Irlandii Michael D. Higgins wybrany rok temu na drugą kadencję.

Nieformalne spotkania Grupy Arraiolos służą wymianie opinii nt. przyszłości UE i globalnych wyzwań oraz omówienia bieżących tematów z unijnej agendy. Są także okazją do pogłębienia kontaktów dwustronnych między państwami uczestniczącymi w tych spotkaniach.

W 2013 r. spotkanie Grupy odbyło się w Krakowie.

Najnowsza “piątka” PiS w ostatnich dniach kampanii przedwyborczej

Tzw. mały ZUS, czyli 500+ dla przedsiębiorców, 13. i 14. emerytura dla seniorów, pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla czterdziestolatków, program budowy 100 obwodnic i plan na rzecz wyrównania dopłat dla polskich rolników, to ostatnie przedwyborcze obietnice PiS.

Szczerski: Prezydent przedstawi sukcesy Polski

Minister Krzysztof Szczerski zapowiedział, że na spotkaniu europejskich przywódców Andrzej Duda będzie podkreślał sukcesy polskiej gospodarki i polityki społecznej w ostatnich latach. “Na tle innych państw Starego Kontynentu, Polska jawi się jako kraj, który potrafi utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w połączeniu z szerokim programem wsparcia dla rodzin i różnych wrażliwych grup społecznych” – podkreślił.

Prezydencki minister dodał, że – podobnie jak w swoim niedawnym wystąpienia na forum ONZ – Andrzej Duda będzie zachęcał uczestników spotkania w Atenach do podjęcia dyskusji nad współczesnym modelem państwa dobrobytu, którego celem jest równomierny i sprawiedliwy rozwój gospodarczy.

Polska otwarta na migrację ekonomiczną ze wschodu

Szczerski poinformował, że tematem dzisiejszych obrad Grupy Arraiolos będą również zagrożenia wynikające z niekontrolowanej presji migracyjnej. W związku z tym polski prezydent podkreśli rolę naszego kraju jako państwa granicznego UE na wschodzie, otwartość Polski na migrację ekonomiczną z krajów sąsiedzkich oraz pomoc, jakiej udzielamy krajom południa Europy w ochronie ich granic.

Dla migrantów Polska przystankiem w drodze na Zachód

Najnowsze dane pokazują, że w 2017 r. Polska była europejskim liderem w liczbie wydanych pierwszych dokumentów pobytowych dla obcokrajowców. Najczęściej jednak migranci traktują nasz kraj jako państwo tranzytowe w drodze na Zachód.
 

Dane przedstawione przez portal VisaGuide.world pokazują, że w 2017 r. …

„Przyszły budżet UE powinien być szczodry”

Kolejnym tematem na dzisiejszym spotkaniu prezydentów mają być negocjacje nad nowymi ramami budżetowymi Wspólnoty. Prezydencki minister poinformował, że Andrzej Duda zamierza przekonywać unijnych przywódców do zachowania wysokości budżetu na poziomie gwarantującym zrównoważony rozwój i spójność UE oraz wyrównywanie wsparcia dla rolników w całej Unii.

Polski prezydent ma według Szczerskiego przekonywać ponadto, że we wspólnym budżecie powinny być zagwarantowane pieniądze również na ochronę jednolitego rynku przed wewnętrznym protekcjonizmem ze strony niektórych państw, a także na likwidację podwójnych standardów w jakości produktów oferowanych na unijnym rynku.

O ile Unia zetnie swój budżet?

– Jak Komisja Europejska może deklarować, że polityka spójności jest kluczowa dla UE, a zarazem proponować obcięcie tej polityki o 10 proc. w budżecie UE? – pyta Karl-Heinz Lambertz, szef Komitetu Regionów.
 

Przyszły budżet UE, na lata 2021-27, był we wtorek …

Bezpieczeństwo militarne we współpracy transatlantyckiej

Szef gabinetu prezydenta poinformował także, że kolejna sesja robocza prezydentów poświęcona będzie polityce europejskiego bezpieczeństwa militarnego. Zapowiedział, że Andrzej Duda będzie podkreślał wagę zachowania bliskiej współpracy między UE a USA oraz przekonywał do korzyści płynących ze zwiększonej obecności żołnierzy NATO – w tym wojsk amerykańskich – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach tzw. flanki wschodniej, dla bezpieczeństwa całej Unii.

“Prezydent RP potwierdzi nasze stanowisko, że wspieramy wszystkie inicjatywy służące zwiększeniu potencjału obronnego państw UE, o ile są one komplementarne do inicjatyw NATO i nie prowadzą do marginalizacji relacji transatlantyckich” – zapowiedział minister Szczerski.

Amerykanie zwiększą obecność wojskową w Polsce

Prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wczoraj w Nowym Jorku  wspólną deklarację o pogłębianiu współpracy obronnej. Uzgodniono sześć nowych lokalizacji dla amerykańskich wojsk w Polsce.
 

Andrzej Duda, który w sobotę (21 września) rozpoczął kilkudniowa wizytę w USA …