Czy gorszy stan brytyjskiej gospodarki jest ceną wartą Brexitu? – sondaże

Londyn// Źródło: london.gov.uk

Sześciu na dziesięciu głosujących za wyjściem Wlk. Brytanii z UE uważa, że znaczący regres brytyjskiej gospodarki jest ceną wartą Brexitu – wynika z sondażu YouGov.

 

W czerwcu 2016 r. Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Niespełna rok później wynik głosowania został zatwierdzony przez parlament, a premier Theresa May listownie notyfikowała przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi zamiar wyjścia ze wspólnoty i uruchomienie art. 50 traktatu o UE. Obecnie trwają negocjacje między przedstawicielami Londynu i Brukseli w celu ustalenia jak najbardziej kompromisowej treści „umowy rozwodowej”.

Tymczasem dzięki przeprowadzonym w ubiegłym miesiącu badaniom pracowni YouGov, wiemy zdecydowanie więcej o stosunku Brytyjczyków do Brexitu – zarówno zwolenników, jak i przeciwników wyjścia z UE.

Wyjście z Unii ważniejsze od kondycji gospodarki?

Pierwsze pytanie postawione w badaniu dotyczyło wpływu ewentualnego regresu brytyjskiej gospodarki na pogląd o obecności Wlk. Brytanii w Unii Europejskiej. Pytanie zadano zarówno grupie respondentów (reprezentatywna próba: 2043 osoby), która w referendum w 2016 r. głosowała za Brexitem, jak i przedstawicielom zwolenników pozostania w europejskiej wspólnocie (reprezentatywna próba: 2248 osób).

Wśród osób opowiadających się za opcją „Leave” aż 61 proc. respondentów uznało, że nawet ewentualny regres brytyjskiej gospodarki w przyszłości jest wart tego, by opuścić UE. Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 20 proc. badanych, a odpowiedzi nie potrafiło wyrazić 19 proc. biorących udział w sondażu.

Wśród zwolenników Partii Konserwatywnej opowiadających się za wyjściem z UE aż 68 proc. uważa, że załamanie się brytyjskiej gospodarki nie powinno być przeszkodą na drodze do Brexitu. Nieco mniejszy odsetek pozytywnych odpowiedzi jest wśród osób głosujących w tegorocznych wyborach na Partię Pracy i Liberalnych Demokratów, którzy jednocześnie są sympatykami opcji „Leave” – odpowiednio 49 i 47 proc.

Natomiast wśród Brytyjczyków głosujących za opcją „Remain” 34 proc. pytanych jest zdania, że ewentualny gorszy stan gospodarki Wlk. Brytanii jest wart pozostania kraju w europejskiej wspólnocie. Niewiele więcej – 38 proc. – udzieliło na to pytanie odpowiedzi przeciwnej. 27 proc. respondentów nie wiedziało, jakiej odpowiedzi udzielić na postawione pytanie.

Uwzględniając podział na poparcie dla partii politycznych, różnice wśród zwolenników dalszego członkostwa w Unii stają się bardziej widoczne. 53 proc. głosujących na torysów uważa, że regres gospodarki nie jest ceną wartą pozostania w UE. Zdanie przeciwne wyraża 38 proc. zwolenników laburzystów oraz identyczna liczba respondentów, która oddała w tym roku głos na Lib Dems.

Członkostwo w UE a utrzymanie dotychczasowej pracy

Drugie pytanie miało na celu zbadanie, ile osób opowiadałoby się dalej za pozostaniem lub wyjściem z Unii Europejskiej, nawet gdyby to miało kosztować osobę badaną lub członków jej rodziny utratę pracy.

Brak jednoznacznej odpowiedzi jest wyraźnie widoczny wśród osób opowiadających się za Brexitem (reprezentatywna próba: 2043 osoby). 39 proc. respondentów uważa, że utrata dotychczasowego zatrudnienia w rodzinie jest ceną wartą opuszczenia przez Wlk. Brytanię Unii Europejskiej. O 1 pkt. proc. jest mniejszy odsetek osób o przeciwnej opinii. Natomiast 23 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Na powyższe pytanie twierdząco odpowiedziało 47 proc. zwolenników obecnie rządzących konserwatystów. Odmiennego zdania była ponad połowa zwolenników Partii Pracy, a także Liberalnych Demokratów – odpowiednio 52 i 53 proc.

Podobne pytanie, tylko dotyczące pozostania Wlk. Brytanii w UE, zadano osobom opowiadającymi się za opcją „Remain” (reprezentatywna próba: 1159 osób).

Aż 61 proc. badanych uważa, że utrata pracy przez osobę badaną lub członków jej rodziny nie jest ceną wartą pozostania kraju w Unii Europejskiej. 18 proc. wypowiedziało się pozytywnie, a 22 proc. respondentów nie umiało wyrazić swojej opinii.

Zwolennicy największych ugrupowań politycznych, którzy jednocześnie głosowali za pozostaniem w Wlk. Brytanii w UE, jednoznacznie odpowiedzieli na postawione pytanie. 75 proc. sympatyków Partii Konserwatywnej oraz po 56 proc. zwolenników Partii Pracy i Liberalnych Demokratów jest zdania, że utrata zatrudnienia nie jest poświęceniem wartym dalszego członkostwa w Unii.

Czy Brexit będzie nauczką dla zwolenników opcji „Leave”?

Ostatnie pytanie zadano wyłącznie osobom, które w ogólnonarodowym referendum w 2016 r. zagłosowały za pozostaniem Wlk. Brytanii w europejskiej organizacji (reprezentatywna próba: 2248 osób). Pracownia YouGov spytała, czy ewentualne załamanie się brytyjskiej gospodarki po Brexicie będzie stanowiło nauczkę dla polityków i obywateli reprezentujących opcję „Leave”. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało jedynie 19 proc. badanych, negatywnie 64 proc., a odpowiedzi nie potrafiło udzielić 18 proc. Jednomyślnością wykazali się również wyborcy największych partii w Izbie Gmin – zwolennicy konserwatystów, laburzystów i Lib Demów odpowiedzieli w większości, że gospodarczy regres nie będzie jakąkolwiek nauczką dla opcji „Leave” (64-68 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-19 lipca (szczegółowe wyniki sondaży TUTAJ).