Kryzys na granicy polsko-białoruskiej: Europejczycy mają szansę wpłynąć na politykę migracyjną UE

cofoe-konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-unia-europejska-migracja-ue-polska-białoruś-łukaszenka-putin-rosja

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej po raz kolejny zwróciła uwagę na potrzebę zmian w polityce migracyjnej. Dzięki Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) każdy Europejczyk ma możliwość zgłoszenia swoich pomysłów. / Foto via [Manolo Gómez Flickr]

Nie brakuje głosów, że UE prowadzi nieskuteczną politykę migracyjną, a kolejne zarzuty wobec działalności Frontexu wpływają na pogorszenie wizerunku unijnych strażników granicznych. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej po raz kolejny zwróciła uwagę na potrzebę zmian w polityce migracyjnej. Dzięki Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) każdy Europejczyk ma możliwość zgłoszenia swoich pomysłów.

 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) jest szansą dla Europejczyków na przedstawienie swoich idei dotyczących Unii Europejskiej i jej polityki. Jak podkreślają organizatorzy, celem Konferencji jest włączenie obywateli w kształtowanie procesu europejskiego.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy obejmuje następujące filary: wielojęzyczną platformę cyfrową, za pośrednictwem której zbierane są pomysły od obywateli, cztery europejskie panele obywatelskie, krajowe panele europejskie, krajowe wydarzenia oraz zgromadzenia plenarne Konferencji.

Jak podkreślają organizatorzy, europejskie panele obywatelskie to jeden z ważniejszych elementów CoFoE Organizowane są cztery takie wydarzenia, a każdy z nich składa się z trzech sesji, które odbywają się w różnych miastach UE, m.in. w Strasburgu.

Konferencja podlega trzem instytucjom unijnym reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej, którzy wspólnie przewodzą jej pracom.

Kto bierze udział w europejskich panelach obywatelskich?

4 panele liczą po 200 losowo wybranych obywateli pochodzących z 27 państw członkowskich, którzy odzwierciedlają różnorodność Unii Europejskiej pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia.

W każdym panelu bierze udział co najmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna z każdego państwa członkowskiego, a jedna trzecia uczestników każdego panelu jest złożona z młodych osób w wieku 16-25 lat.

Każdy panel wyznaczy 20 przedstawicieli do zgromadzenia plenarnego Konferencji, w którym weźmie udział 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady (po 2 z każdego państwa członkowskiego), 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz 108 przedstawicieli wszystkich parlamentów narodowych.

Na forum zgromadzenia plenarnego omówione zostaną pomysły obywateli zgłoszone przez krajowe i europejskie panele obywatelskie i za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, na której dotychczas zgromadzono ponad 9,5 tys. pomysłów.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: W jaki sposób można ulepszyć politykę zdrowotną w UE?

Trzeci panel obywatelski był dla Europejczyków okazją do podzielenia się ze sobą i ekspertami swoimi obawami, jak i pomysłami na ulepszenie polityki zdrowotnej UE.

Cztery różnorodne panele

Pierwszy z paneli dotyczył wzmocnienia gospodarki, sprawiedliwości społecznej, zatrudnienia oraz edukacji, młodzieży, kultury, sportu i transformacji cyfrowej. Drugi – demokracji europejskiej, wartości i prawa, praworządności i bezpieczeństwa. Trzeci – zmian klimatu i środowiska  oraz zdrowia, a czwarty roli UE w świecie i migracji.

Zwłaszcza rozmowy dotyczące czwartego z paneli w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wydają się być obecnie niezwykle istotne. Czwarty z paneli ma dotyczyć celów i strategii na rzecz bezpieczeństwa UE, obrony, polityki handlowej czy pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz rozwoju oraz polityki zagranicznej i rozszerzenie UE. Uczestnicy panelu mają dyskutować, w jaki sposób UE powinna zająć się migracją.

Pierwsza sesja w ramach panelu odbyła się w dniach od 15 do 17 października w Strasburgu. Druga – w formie online – będzie miała miejsce w dniach 26 do 28 listopada. Z kolei trzecia sesja odbędzie się w Maastricht w dniach od 14 do 16 stycznia.

W pierwszej sesji czwartego panelu oprócz obywateli, głos zabrali eksperci m.in. do spraw migracji: dr Lyra Jakuleviciene, prawniczka z Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie, prof. Florian Trauner, dyrektor Centrum Badawczego ds. Migracji, Różnorodności i Sprawiedliwości w Brukseli oraz prof. Rainer Münz, specjalista w dziedzinie demografii i migracji.

Natomiast w sesji plenarnej dotyczącej roli Unii Europejskiej w świecie wzięło udział pięciu ekspertów: Federica Mogherini, rektor Kolegium Europejskiego, w latach 2014-2019 wysoka przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, Federiga Bindi, profesor Uniwersytetu w Rzymie, Elvire Fabry, pracownik naukowy w Instytucie Jacquesa Delorsa, dr Julian Voje oraz Elmar Brok, w przeszłości europarlamentarzysta, który przez wiele lat przewodniczył komisji spraw zagranicznych PE, obecnie reprezentujący Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. "Musi nastąpić duża zmiana podejścia"

Zmiany klimatyczne i środowiskowe to obecnie jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi Europa

Pomysły Europejczyków

W ramach Konferencji obywatele państw członkowskich mogą dzielić się pomysłami na dedykowanej platformie internetowej. Idee dotyczące migracji dzielą się na cztery kategorie: azyl i migracja, zintegrowane zarządzanie granicami, pogłębianie współpracy międzynarodowej oraz legalna migracja i integracja. Dotychczas w tym obszarze przedstawiono 460 pomysłów.

„Obecna polityka migracyjna jest wadliwa, nadużywana i niewłaściwie stosowana. Należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie między osobami ubiegającymi się o azyl a migrantami ekonomicznymi”, uważa jeden z uczestników Konferencji.

Jeśli chodzi o rolę UE w świecie na platformie przedstawiono 806 pomysłów, które pogrupowano na kategorie: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona, polityka handlowa, polityka sąsiedztwa i rozszerzenie UE, współpraca na rzecz rozwoju oraz pomoc humanitarna i ochrona ludności.

„Unia Europejska powinna stać się autonomicznym podmiotem na arenie międzynarodowej. W razie potrzeby powinna ona bezwzględnie rozwijać zdolności obrony własnej i jej interesów”, napisał kolejny z uczestników Konferencji.

Jakiej roli w świecie Europejczycy oczekują od UE?

Europejczycy podczas Konferencji skupili się na roli UE w świecie.

Jakie działania podejmuje UE?

„Aby UE mogła dysponować wspólnymi rozwiązaniami, potrzebuje wyważonego i inkluzywnego podejścia do migracji”, czytamy na stronie internetowej Konferencji.

Dotychczas Komisja zaproponowała szereg wniosków ustawodawczych pod wspólnym hasłem „Nowego paktu o migracji i azylu”, który zakłada poprawę współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, skuteczne procedury, bezpieczne legalne drogi migracji, udaną integrację migrantów mających prawo do pobytu w UE oraz powrót osób niemających takiego prawa.

„Unia chce też wzmocnić granice wewnętrzne, poprawić zarządzanie granicami oraz walczyć z przemytem migrantów”, podkreślają organizatorzy.

„UE opowiada się za multilateralizmem i międzynarodowym ładem opartym na określonych zasadach”, czytamy na stronie Konferencji. „Jej celem jest skoordynowane podejmowanie działań zewnętrznych w obszarach od handlu i międzynarodowych partnerstw po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.”

Organizatorzy podkreślają również ścisłą współpracę UE z krajami sąsiadującymi oraz kompleksową strategię dla stosunków z Afryką. „Odpowiedzialne zaangażowanie na arenie międzynarodowej oznacza również, że UE inwestuje w partnerstwa i sojusze z państwami trzecimi oraz organizacjami wielostronnymi i regionalnymi, zwłaszcza tymi, z którymi łączą nas wspólne wartości, ale też z tymi, z którymi dzielimy wspólne globalne cele takie jak wspólna globalna reakcja na pandemię COVID-19 czy ogólnoświatowe cele w dziedzinie klimatu”, czytamy na stronie Konferencji.