Co przyniosą największe konsultacje społeczne w historii Europy?

W tym roku uczniowie z pasją do języków będą tłumaczyć tekst na temat dziedzictwa kulturowego. Źródło: Komisja Europejska

Konkurs Źródło: Komisja Europejska

W wyniku największych konsultacji w historii Europy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wybrali 10 najważniejszych zadań, których realizacja pozwoli na najbardziej pożądane ich zdaniem zmiany we Wspólnocie. Aż cztery związane są z ochroną środowiska, ale znalazły się też wśród nich kwestie ochrony zdrowia, podatków, edukacji czy praw pracowniczych.

 

Obecnie stanowią one Program obywatelski, dyskutowany z udziałem organizacji społecznych i partii politycznych ze wszystkich państw UE przed zbliżającymi się wyborami do PE.

IPSOS: Walka ze zmianami klimatu ważna dla wyborców w całej Europie

Aż 77 proc. potencjalnych wyborców uważa walkę z globalnym ociepleniem za ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o tym, na kogo głosować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS Mori.
 

W ciągu ostatnich miesięcy miliony młodych …

Konsultacje WeEuropeans

Od 4 lutego do 15 marca WeEuropeans przeprowadziło największe konsultacje obywatelskie w historii Europy. Odbywały się one w mediach społecznościowych, bezpośrednio na stronach internetowych partnerów medialnych inicjatywy oraz na stronie internetowej WeEuropeans.eu. Udział w nich mógł wziąć każdy odpowiadając na pytanie: „Jakie konkretne kroki możemy podjąć, aby odrodzić Europę?”, zgłaszając własne propozycje lub głosując nad zgłoszonymi już wcześniej przez obywateli państw UE.

W pierwszej fazie projektu uczestnicy zgłaszali pomysły, których łącznie napłynęło ok. 30 tys. Potem we wszystkich z 27 państw UE odbyło się głosowanie, w wyniku którego powstały listy 10 najczęściej zgłaszanych propozycji w każdym z nich. W ten sposób zebrano 270 pomysłów, które w kolejnym etapie poddano ogólnounijnemu głosowaniu.

Propozycje wybrane w każdym z państw członkowskich zostały przetłumaczone, by umożliwić głosowanie wszystkim Europejczykom. Informacja o konsultacjach trafiła do 38 mln osób, z których 1,7 mln wzięło w nich udział oddając 11,3 mln głosów. O sukcesie zgłoszonych propozycji miało decydować to, jak szeroki konsensus osiągną wśród mieszkańców kontynentu.

Minister Bartosz Cichocki: Państwa członkowskie powinny być liderami reformy UE

Polskie władze na Unię „narzekają” nieporównywalnie mniej niż władze wielu innych państw członkowskich – powiedział EURACTIV.pl Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie o przyszłości – ale też teraźniejszości – integracji europejskiej.
 

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl: Co Pan Minister myśli o koncepcjach …

10 najpopularniejszych propozycji

Pierwszym wyborem Europejczyków okazała się propozycja Mary, 69-letniej emerytki z Holandii, która uważa, że należy ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu, bo surowce należy wykorzystywać ponownie, a nie marnować. Drugie miejsce zajęło zgłoszenie Alessandro, 23-letniego studenta z Włoch, którego zdaniem należy uniemożliwić przestępcom (np. podatkowym) pracę w sektorze publicznym lub kandydowanie w jakichkolwiek wyborach w Europie.

Trzecim najczęściej wskazywanym działaniem okazało się prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i odtwarzanie lasów liściastych w Europie. Zgłosiła je Anna, 48-letnia pracowniczka logistyki z Irlandii, gdyż jej zdaniem należy sadzić pięć drzew w miejsce jednego ściętego. Czwarte zgłosił Jules, 24-letni student z Belgii, którego zdaniem należy ukrócić czasowe zwolnienia podatkowe dla korporacji międzynarodowych, bo podatki należy odprowadzać w kraju prowadzenia działalności.

Zdaniem Gheorghe-Adriana, 25-letniego doktoranta z Rumunii, należy inwestować w edukację i badania naukowe (piąta pozycja w obywatelskim głosowaniu), a Andriane, 57-letni emeryt z Grecji zaproponował, by chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE. (szóste miejsce). Natomiast według Reinholda ze Szwecji, 52-letniego ojca czwórki dzieci, należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, zwłaszcza w przemyśle spożywczym. (pozycja siódma).

Ósme miejsce zajęła propozycja Birute, 28-letniej konsultantki biznesowej z Litwy, która uważa, że należy wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach. Na dziewiątym znalazło się zgłoszenie Salvadora, 49-letniego concierge`a z Hiszpanii, którego zdaniem należy zapewnić dostęp do zrozumiałych i przejrzystych informacji dotyczących wszystkich projektów i porozumień w UE. Dziesiątkę zamyka propozycja zgłoszona przez Nadejdę, 77-letnią redaktor naczelną z Bułgarii dotycząca zapewnienia opieki medycznej każdemu obywatelowi UE we wszystkich państwach członkowskich poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Więcej pieniędzy z polityki spójności po 2020 r. na służbę zdrowia

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.
 

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś …

Polskie wybory

W krajowym etapie swoje pomysły na przyszłość Europy zgłosili także obywatele Polski. Wśród ich propozycji znalazły się takie kwestie jak: zaprzestanie wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich, kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne; promocja samodoskonalenia, przedsiębiorczości i działanie na rzecz poprawy sytuacji młodych Europejczyków; pomoc innym państwom UE w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pożarów w Szwecji; ujednolicenie wykazu gatunków chronionych w całej UE, co pozwoli chronić gatunki wędrowne; zwiększenie nakładów na edukację, bo lepiej wykształcone społeczeństwa są mniej podatne na manipulacje, a także dofinansowanie odnawialnych źródeł energii czy promocja społecznej akceptacji niepełnosprawności.

KE wspiera niepełnosprawnych

Komisja Europejska poinformowała w środę (2 grudnia), że chce wprowadzić wspólne europejskie standardy, jeżeli chodzi o dostęp dla osób niepełnosprawnych do wybranych produktów i usług. Mają one ujednolicić zróżnicowane normy poszczególnych państw członkowskich.KE podkreśliła, że jej dyrektywa może pomóc 80 mln …

Dauchez: Powinien zmienić się model europejskiego polityka

Alex Dauchez, szef obywatelskiej platformy Make.org, która przeprowadziła badanie zwrócił uwagę, że Polacy byli jednymi z najrzadziej zgłaszających swoje propozycje (zrobił to jedynie jeden procent polskich uczestników badania, wobec unijnej średniej wynoszącej 2,3 proc., a zwłaszcza wobec najbardziej aktywnych Włochów i Francuzów – odpowiednio 3,4 i 3,8 proc.).

Prezes Make.org w rozmowie z Onetem przyznał też, że poszukując kwestii, w stosunku do których w UE panuje ponadnarodowy konsensus, badacze nie spodziewali się, że tym, co najbardziej łączy Europejczyków jest ochrona środowiska. “Myślę, że dwa czy trzy lata temu te wyniki byłyby całkiem inne” – powiedział.

Dauchez poinformował także, że badacze zwrócili się do polityków wszystkich partii startujących w wyborach do PE, żeby ustosunkowały się do obywatelskich propozycji. ”Zwracamy się do ugrupowań we wszystkich krajach, aby jasno określiły, co mają zamiar zrobić w 10 kwestiach, które zwyciężyły w naszym badaniu” – oświadczył zapowiadając przy tym majową kampanię przekonywania Europejczyków, by wybrali kandydatów właśnie ze względu na te propozycje.

Wybory do PE: Na opóźnieniu brexitu zyskują socjaliści i konserwatyści

Parlament Europejski opublikował ostatnią już prognozę dotyczącą tego, jak może wyglądać podział miejsc w nowej kadencji. Po raz pierwszy pod uwagę wzięto Wielką Brytanię, ponieważ niemal wszystko wskazuje na to, że z powodu opóźnienia brexitu zyskają frakcje socjalistów (S&D) oraz …

“To próba odbudowy demokracji w naszych społeczeństwach – niech wyborcy wyznaczą problemy, którymi należy się zająć, a politycy niech przyniosą na nie odpowiedzi” – uważa szef Make.org. Jego zdaniem powinien bowiem zmienić się model europejskiego polityka. “Powinniśmy odejść od modelu polityka, który rysuje przed nami wizje przyszłości do modelu polityka, który po prostu wie jak osiągnąć to, czego chcą ludzie” – uważa Dauchez, który zapowiedział także, że różnicami, które wykazały europejskie konsultacje, badacze zajmą się w kolejnym raporcie, wydanym już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

WeEuropeans

WeEuropeans jest obywatelską, demokratyczną i bezpartyjną inicjatywą łączącą obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej pod hasłem “Europejczycy weźmy przyszłość we własne ręce”. Została zainaugurowana deklaracją podpisaną przez 150 postaci z różnych środowisk i opublikowaną 15 grudnia 2018 roku, a jej celem jest powszechna mobilizacja obywateli UE bez względu na ich poglądy, by przywrócić im należną pozycję w centrum UE, umożliwiając zmianę Wspólnoty na lepsze. Współzałożycielami projektu WeEuropeans CIVICO Europa i Make.org.

Konsultacje ws. przyszłości UE po Brexicie

Spotkanie na ten temat przywódców 27 państw UE, bo już bez Wielkiej Brytanii, odbędzie się 16 września w Bratysławie, stolicy Słowacji, która w tym półroczu sprawuje unijną prezydencję.Choć za opuszczeniem Unii Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum już 23 czerwca, to …