Chorwacja gotowa do członkostwa w strefie Schengen

Schengen

Schengen, źródło KE

Chorwacja spełniła wszystkie warunki konieczne do przystąpienia do strefy Schengen – stwierdziła wczoraj Komisja Europejska. Do członkostwa w strefie potrzebna jest jednak jeszcze jednomyślna zgoda państw UE.

 

Starania o wejście do “największego obszaru swobodnego podróżowania na świecie” Chorwacja podjęła w 2016 r., a we wtorek (22 października) Komisja potwierdziła zakończenie tego procesu.

Chorwacja spełniła wszystkie warunki

W wydanym tego dnia komunikacie KE uznała, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, aby zapewnić warunki do pełnego stosowania zasad i standardów Schengen. “Pragnę wyrazić uznanie dla Chorwacji za jej wytrwałe wysiłki w celu spełnienia wszystkich niezbędnych warunków do przystąpienia do strefy Schengen. Silniejszą strefę Schengen możemy zbudować wyłącznie dzięki zjednoczeniu i współpracy” – powiedział ustępujący szef KE Jean-Claude Juncker.

Podkreślił przy tym, że ta współpraca ta musi być wspólnym celem Unii i wyraził nadzieję, że “państwa członkowskie podejmą odpowiednie kroki, by Chorwacja mogła wkrótce stać się pełnoprawnym członkiem strefy Schengen”. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogłoby do tego dojść.

Awramopulos: Schengen największym osiągnięciem integracji europejskiej

Unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos podkreślił natomiast, że Schengen jest “największym obszarem swobodnego podróżowania na świecie” i ocenił, że jest “jednym z największych, jeśli nie największym osiągnięciem integracji europejskiej”. Zwrócił przy tym uwagę, że członkostwo w tej strefie daje przywileje, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. “Dołączenie do tego klubu nie jest proste i wszyscy o tym w Europie wiedzą” – oświadczył na konferencji prasowej w Strasburgu.

Unia już wcześniej uznała, że Zagrzeb w pełni wdrożył przepisy Schengen w dziedzinie ochrony danych, współpracy policyjnej, wspólnej polityki wizowej, powrotów, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), a także regulacji dotyczących broni palnej i współpracy sądowej w sprawach karnych. Wczoraj natomiast potwierdzono, że Chorwacja podjęła niezbędne środki zapewniające stosowanie przepisów ws. zarządzania granicami zewnętrznymi.

“Nasza ocena to efekt prawie czteroletniego starannego monitoringu i procesu oceny, podczas którego Chorwacja dokonywała cały czas postępy, aby wypełnić wymogi na rzecz dołączenia do Schengen” – przypomniał Awramopulos.

Strefa Schengen

Zawarty w 1985 r. układ z Schengen zniósł kontrole na granicach wewnętrznych państw UE, które zdecydowały się do niego przystąpić. Obecnie strefę Schengen tworzy 26 państw, w tym  22 z 28 członków UE. Poza nią pozostaje wciąż kandydujące: Chorwacja oraz Bułgaria i Rumunia (mimo że spełniły już wszystkie warunki) i Cypr (który korzysta z tymczasowej derogacji), a także Irlandia i Wielka Brytania (które na mocy klauzuli opt-out zarządzają własną wspólną strefą podróżowania). Do Schengen należą za to cztery państwa spoza Wspólnoty: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.