Bułgaria: Papież apeluje o „otwarcie serc na migrantów”

Papież Franciszek. fot. Jeon Han, Flickr

Papież Franciszek. fot. Jeon Han, Flickr

Dziś kończy się trzydniowa wizyta papieża Franciszka w Bułgarii i Macedonii Północnej, w trakcie której papież spotkał się z przedstawicielami różnych wyznań oraz odwiedził obóz dla uchodźców na przedmieściach Sofii. Apelował do władz kraju i całego społeczeństwa, aby nie zamykali się na pomoc uchodźcom.

 

Wizyta papieża Franciszka w jednym z najuboższych państw Europy rozpoczęła się od serdecznego powitania na lotnisku w Sofii. Premier Bułgarii Bojko Borisow wręczył papieżowi ikonę świętych Cyryla i Metodego, a także duży dzban bułgarskiego jogurtu, nawiązując w ten sposób do dzieciństwa papieża, który wspominał, że „wychował się na bułgarskim jogurcie”.

Bułgaria: Dymisje w rządzie w związku z aferą mieszkaniową

Bułgarska minister sprawiedliwości Cecka Caczewa podała się do dymisji w związku z niejasnościami wokół zakupienia przez nia luksusowego mieszkania za wyjątkowo niską cenę. Okazało się, że lokale w tym samym budynku – również grubo poniżej ich rynkowej ceny – kupili …

Problemy demograficzne i kryzys migracyjny w Europie

W czasie oficjalnej ceremonii powitania na placu przed Pałacem Prezydenckim w Sofii, papież wygłosił przemówienie, w którym poruszył między innymi temat współczesnych problemów demograficznych i migracyjnych Europy. Mówił o „demograficznej zimie”, z którą mierzą się obecnie nie tylko władze Bułgarii, ale również wielu innych krajów europejskich, notujących od lat ujemny przyrost naturalny. Wspomniał także o rosnącej fali emigracji Bułgarów, którzy masowo opuszczają kraj w poszukiwaniu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, co z kolei skutkuje wyludnieniem bułgarskich miast i wsi. Szacuje się, że po upadku komunizmu, z Bułgarii wyjechało ponad dwa miliony mieszkańców, w efekcie czego populacja kraju zmniejszyła się do 7 milionów. Prognozy wskazują, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Istnieje zagrożenie utraty kolejnych dwóch milionów obywateli do 2050 roku.

Mówiąc o problemach związanych z masową emigracją Bułgarów, papież nawiązał również do trudnej sytuacji migrantów oraz uchodźców przybywających do kraju.

„Bułgaria stoi wobec zjawiska fali migracji ludzi, którzy próbują przedostać się na jej teren, uciekając przez wojną, konfliktami i ubóstwem. Ludzie ci próbują dotrzeć do najbogatszych obszarów Europy w poszukiwaniu lepszych warunków życia albo po prostu bezpiecznego schronienia”, powiedział papież.

Bułgaria daje zielone światło Gazpromowi

Władze w Sofii zatwierdziły budowę tranzytowego gazociągu do transportu rosyjskiego gazu do Serbii i na Węgry.
 

Bułgarska państwowa firma gazociągowa Bułgartransgaz ogłosiła, że podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną o budowie nowego tranzytowego połączenia z Serbią. Nowy gazociąg w Bułgarii to lądowa odnoga …

„Wszystkim Bułgarom, którzy znają dramat emigracji, chciałbym zasugerować, abyście nie zamykali swoich oczu, serc i rąk – zgodnie z waszą najlepszą tradycją – tym, którzy pukają do waszych drzwi”, dodał.

Ośrodki dla migrantów w Bułgarii mają obecnie wskaźnik obłożenia wynoszący zaledwie 10%, a na całej długości 274-kilometrowej bułgarsko-tureckiej granicy znajduje się ogrodzenie z drutu kolczastego. W 2018 roku Rada Europy wyraziła zaniepokojenie jakością działań podejmowanych w Bułgarii na rzecz integracji migrantów z Bliskiego Wschodu. Odniosła się także do „negatywnej opinii publicznej”, z jaką spotykają się uchodźcy w tym kraju.

Wizyta ekumeniczna

Wizyta apostolska w Bułgarii i Macedonii Północnej miała charakter ekumeniczny, wpisując się tym samym w konsekwentnie prezentowaną przez papieża Franciszka postawę dążenia do poprawy i wzmocnienia dialogu międzywyznaniowego. W obu odwiedzonych krajach liczba katolików nie przekracza 1 proc. populacji, a większość społeczeństwa to chrześcijanie kościołów wschodnich. W Macedonii Północnej sporą grupę (ok. 40 proc.) stanowią również muzułmanie.

Bułgaria: centroprawicowa partia GERB prowadzi w sondażach przed wyborami do PE

W nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego konserwatywna partia rządząca może otrzymać prawie 40 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażach zajmuje opozycyjna Bułgarska Partia Socjalistyczna. Raport partnera medialnego EURACTIV, Dnevnik.
 

Według sondażu przeprowadzonego przez agencje wyborcze Sova Harris i Afis partia …

Stosunki między Rzymem a Kościołem Prawosławnym ulegają stopniowemu ociepleniu już od lutego  2016 r., kiedy odbyło się historyczne spotkanie papieża Franciszka z rosyjskim prawosławnym patriarchą Cyrylem na Kubie. Było to pierwsze takie spotkanie od blisko tysiąca lat, a więc od czasu schizmy, która podzieliła chrześcijaństwo na Kościół Wschodni i Zachodni. Święty Synod bułgarskiego Kościoła Prawosławnego nie przyjął jednak zaproszenia papieża Franciszka do wspólnej modlitwy o pokój, zaplanowanej na poniedziałek na Placu Niepodległości w Sofii.

Bułgarska Cerkiew jest jedynym Kościołem prawosławnym, który nie uczestniczy w budowaniu dialogu z Kościołem rzymskokatolickim. W czasie wizyty papieża Franciszka wyraziła sprzeciw wobec jakichkolwiek wspólnych nabożeństw. Doszło jedynie do indywidualnego spotkania Głowy Stolicy Apostolskiej z patriarchą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego w Pałacu Świętego Synodu, a modlitwa papieża Franciszka w patriarchalnej katedrze św. Aleksandra Newskiego odbyła się w obecności tylko jednego tamtejszego metropolity.

Na Placu Niepodległości papież Franciszek odmówił modlitwę o pokój, zachęcając zgromadzonych tam przedstawicieli różnych wyznań religijnych Bułgarii do „owocnego dialogu, harmonii i braterskiego spotkana między Kościołami, państwami i narodami”.